EiendomsMegler 1 Leknes

Besøksadresse

Storgata 8, Lofotsenteret

8370 LEKNES

EiendomsMegler 1 Leknes

Avdelingsleder/Eiendomsmegler MNEF

Fredrik Bakkejord

fredrik.bakkejord@em1nn.no
+47 971 09 321

Eiendomsmeglerfullmektig

Sandra Jakobsen

sandra.jakobsen@em1nn.no
+47 480 56 615

Saksbehandler

Morten Torbjørnrød

morten.torbjornrod@em1nn.no
+47 913 50 855