Alexander Magelssen

eiendomsmeglerfullmektig ved EiendomsMegler 1 Lillestrøm

Bilde av Alexander Magelssen

Kort om meg

Jeg startet som megler hos EiendomsMegler 1 Lillestrøm i 2023. Som person og megler har jeg et stort engasjement, og et genuint ønske om å skape en trygg, enkel og ikke minst hyggelig bolighandel for alle parter.

Mitt hovedmål er at mine kunder sitter igjen med en god følelse etter at boligen er solgt. Når bolighandelen er gjennomført, skal du som kunde vite at jeg har gjort alt i min makt for å oppnå best mulig pris for boligen.

Deltagelse gjennom hele salgsprosessen er viktig, og dette er noe som er grunnleggende for at salget skal få best mulig utfall. Derfor setter jeg tilgjengelighet høyt på agendaen uavhengig av hva annet som foregår. Oppfølging av alle involverte parter er min høyeste prioritet i hverdagen. Dette gir de beste resultatene.