Jan-Åge Meringdal

eiendomsmegler ved EiendomsMegler 1 Lillestrøm

Bilde av Jan-Åge Meringdal

Kort om meg

Jeg har jobbet som megler siden 2005, og i EiendomsMegler 1 siden 2018. Med 23 års erfaring som megler har jeg opparbeidet meg inngående kunnskap og erfaring innen salg av alle typer eiendommer - alt fra mindre leiligheter til store eneboliger. Fra tidligere har jeg bygg-teknisk erfaring som også kommer godt med.

Opp igjennom årenes løp har jeg fått føle på svingningene i markedet. For meg er det derfor naturlig å jobbe proaktivt gjennom hele prosessen uavhengig av markedssituasjon. Dette inkluderer også eventuelle tøffe forhandlinger. Slik kan du være trygg på at boligen din solgt til best mulig pris.

Jeg liker å sette meg godt inn i de objektene jeg skal selge, jobbe tett med kunden og legge en god plan for prosessen. Dette gir de beste resultatene.