Håkon Lutdal

Leder salg og næringssegmentet ved EiendomsMegler 1 Midt-Norge administrasjon

Bilde av Håkon Lutdal