Kjell Marius Vollan

Boligmarkedsanalytiker ved EiendomsMegler 1 Midt-Norge administrasjon

Bilde av Kjell Marius Vollan