Kent Victor Syverstad

administrerende direktør ved EiendomsMegler 1 Oslo Akershus Administrasjon

Bilde av Kent Victor Syverstad