Megling er en investering – ikke en kostnad.

Vi gir deg trygghet

Ønsker du en megler som utgjør forskjellen for deg i ditt boligsalg? Ta kontakt med oss i dag!

Vi verdivurderer din eiendom slik at du kjenner ditt handlingsrom ved investering i ny bolig.

Vi har lang erfaring

Å selge bolig krever kunnskap og juridisk kompetanse. En eiendomsmegler er utdannet minimum tre år på skole, de fleste fra BI, og har deretter en lærlingsperiode på minimum to år i et meglerfirma før de kan søke bevilling hos Finanstilsynet og kalle seg megler. Frem til det tidspunktet er de meglerfullmektiger.  Eiendomsmegler 1 Lillehammer og Gudbrandsdal er Norges nest eldste meglerhus. Vi har mange, svært erfarne, meglere som sikrer at alle lover og regler etterfølges når du skal selge din bolig. 

Lokalkunnskap

Vi er i dag 19 ansatte, og er alltid på utkikk etter flere gode meglere. For oss er det viktig å være tilstede der eiendomsutviklere,  selgere og kjøpere av eiendom er. Vi har derfor fire kontorer i Gudbrandsdalen – fra Lillehammer i sør til Otta i nord. Slik dekker vi hele regionen.  Vi har bred salgserfaring og solid lokalkunnskap i ditt nærområde. Våre meglere har dedikerte geografiske områder. Dette gjør at de kjenner både lokalsamfunnet, området og infrastrukturen. Ved å inneha denne kunnskapen sikrer vi at vi enklere ser hvem som kan være den potensielle kjøperen. Hvor ligger skolen, nærmeste butikk, stinettet, skiløyper, hvor kan barna spille fotball, hvor langt er det til barnehagen. Dette er spørsmål som vi får på visning. Du kjenner kanskje til noen skjulte perler som kan øke interessen for din bolig. Det er alltid av verdi når vi skal selge din bolig.  

Innsikt om mulige kjøpere

Eiendomsmegler 1 har et unikt samarbeid med Schibstedt og Finn.no. Gjennom dette samarbeidet har vi tilgang til unik data om boligmarkedet og nærområdet. Boligsalget er en stor og viktig beslutning for boligselger, og data om potensielle selgere er viktig når vi skal forfatte tekster, finne riktig kjøper og presentere din bolig for den aktuelle målgruppe. Innsikten vi har gjennom Meglerinnsikt brukes til å treffe riktig målgruppe, se hvilke andre eiendommer som er i salg i samme område, når vi bør legge ut boligen for salg og hvilket geografisk område vi bør rette markedsføringen mot.

Salgsprosessen

Megling skal være en investering – ikke en kostnad. En god megler skal sørge for at det ligger en merverdi i å gjøre ting på rett måte slik at det er lønnsomt å bruke megleren. Å selge bolig er en omfattende prosess og det er mange oppgaver som du kanskje ikke kjente til.  Salg av bolig og eiendom tar vi på alvor. Vi vet at boligsalget er en av de viktigste transaksjonene du gjør i livet. Vi er opptatt av at du skal gjøre en god handel, men også at du føler deg trygg og ivaretatt gjennom hele prosessen.

Vårt mål er å skape en trygg salgsprosess

– og sikre at vi oppnår den prisen som markedet er villig til å betale for din eiendom. For å forstå boligprisene må vi dele inn i de faktorene som har betydning blant kjøpere og som påvirker kjøpernes økonomi, altså på etterspørselssiden.  Boligmarkedet er et marked som påvirkes av mange forhold – og som derfor er uhyre komplekst. På etterspørselssiden er de viktigste faktorene bak utviklingen i boligprisene: rente, inntekt, befolkningssammensetning, hvor eiendommen ligger og antall potensielle kjøpere.  Når det er flere som er interessert i å kjøpe din eiendom vil det resultere i en budrunde.