Ellen Johansen Nordskag – Eiendomsmeglerfullmektig

Ellen Nordskag er utdannet innen markedsføring og eiendomsmegling, jus og økonomi. Hun er en proaktiv og løsningsorientert megler, og har gjennom sin tid i EiendomsMegler 1 tatt del i et stort spenn av ulike oppdrag. I dag jobber Ellen med hovedfokus på transaksjoner.

  • Tlf: 957 31 844
  • E-post: ellen.nordskag@em1.no