Leiegaranti – et alternativ til depositumskonto

Leiegaranti er et godt alternativ til depositumskonto når du skal leie ut bolig. Men har det egentlig noen betydning hva du velger?

Sjekk ut vårt introduksjonstilbud >

Vel, du har like stor trygghet med begge deler – mens leietakeren får større økonomisk fleksibilitet med leiegaranti. 1–0 til leiegarantien der, altså.

I stedet for å betale inn 3–6 måneders husleie på en depositumskonto, kjøper leietakeren en leiegaranti for 12 % av depositumsbeløpet. Det betyr at innflytteren slipper å samle sammen penger til depositum før nøkkelen kan settes i døra. Først når husleiekontrakten brytes og du stiller et berettiget krav, betaler beboeren – via garantisten.

Gunstig for leietakeren, og for deg utgjør det faktisk ingen forskjell. Du får dekket krav inntil depositumsbeløpet – uansett. Og det raskt.

Husleieloven regulerer både leiegaranti og depositumskonto, som begge gir deg sikkerhet for

● leie som ikke er betalt
● skader i boligen
● utgifter ved utflytting, som utvask
● eventuelle andre krav skrevet i leieavtalen


Les mer om hvordan vi sikrer deg et risikofritt leieforhold

 


Har du spørsmål om leiegaranti? Ta kontakt med oss:
boligutleie@em1.no
Tlf. 73 89 06 00