Leiegaranti – et alternativ til depositumskonto

Leiegaranti er et godt alternativ til depositumskonto når du skal leie ut bolig. Men har det egentlig noen betydning hva du velger?

Vel, du har like stor trygghet med begge deler – mens leietakeren får større økonomisk fleksibilitet med leiegaranti. 1–0 til leiegarantien der, altså.

I stedet for å betale inn 3–6 måneders husleie på en depositumskonto, kjøper leietakeren en leiegaranti for 12 % av depositumsbeløpet. Det betyr at innflytteren slipper å samle sammen penger til depositum før nøkkelen kan settes i døra. Først når husleiekontrakten brytes og du stiller et berettiget krav, betaler beboeren – via garantisten.

Gunstig for leietakeren, og for deg utgjør det faktisk ingen forskjell. Du får dekket krav inntil depositumsbeløpet – uansett. Og det raskt.

Husleieloven regulerer både leiegaranti og depositumskonto, som begge gir deg sikkerhet for

● leie som ikke er betalt
● skader i boligen
● utgifter ved utflytting, som utvask
● eventuelle andre krav skrevet i leieavtalen

Les mer om hvordan vi sikrer deg et risikofritt leieforhold

Har du spørsmål om leiegaranti? Ta kontakt med oss:
boligutleie@em1.no
Tlf. 73 89 06 00