Hjelp til utleie av bolig i Trondheim og Midt-Norge

Ønsker du bekymringsfri utleie? Overlat jobben til oss. Alt du trenger å gjøre er å godkjenne en leietaker vi anbefaler, og å være til stede under overtakelsen. Resten ordner vi.

  • checkAlltid husleie på konto til rett tid.
  • checkVi sjekker leietakerens referanser og betalingsevne.
  • checkUtleieforsikring sikrer deg ved skader eller uteblitt betaling.

Hvorfor bruke en utleiemegler?

Enkelt å leie ut

Vi sørger for annonsering av boligen din, organiserer visninger og anbefaler leietaker etter en grundig bakgrunnssjekk.

Les mer om prosessen

Ekstra trygghet

Få betaling til rett tid. Skulle leieforholdet by på utfordringer forskutterer vi husleien, og forsikringen dekker skader opptil 500 000 kroner.

Les mer om utleieforsikringen

Få riktig pris

Vi hjelper deg sette riktig pris, slik at du unngår å tape penger på at boligen står tom eller at du priser deg for lavt.

Utleier på befaring med utleiemegler

Slik leier Linn Marie ut leiligheten trygt og enkelt

– Siden jeg ikke bor i byen selv, så trenger jeg noen som er her og ordner med utleieforholdet. Noen som skaffer leietakere og som sørger for at leien kommer inn hver måned, forteller Linn Marie Heimberg. Med hjelp av en utleiemegler fra EiendomsMegler 1 får Linn Marie leid ut leiligheten sin på en sikker måte – uten å gjøre noe som helst selv.

Markedsrapport utleiemarkedet for bolig i Trondheim

I usikre tider ser vi at flere husholdninger vurderer leiemarkedet som et alternativ til å eie egen bolig. Samtidig opplever vi økt profesjonalisering av leieboligtilbudet i Trondheim gjennom tilførsel av nye boliger, nye profesjonelle utleieaktører og strengere regulering av utleiemarkedet.

Snakk med oss om boligutleie

Vurderer du å leie ut bolig? Få en gratis og uforpliktende leieprisvurdering