Nybyggmegling

Å selge boliger under oppføring krever spesialkompetanse. Vi har dedikerte meglere med markedsføring og salg av nybygg som spisskompetanse, med faste rutiner for kvalitetssikring av boligprosjekter før salgsstart.

Nybyggspesialiserte meglere

Våre meglere har spesialisert seg på å hjelpe til med å realisere drømmer både for utbygger og kjøper. Et nybyggprosjekt betyr også mer enn selve boligene. Her skal nye mennesker utvikle seg og skape nye historier sammen med andre. Vi ønsker å forstå livssituasjonen til menneskene som drømmer om å kjøpe bolig i et nybygg. Sammen med deg som utbygger legger vi opp et profesjonelt og relevant løp for å nå potensielle kjøpere.

Vi er en meget tilpasningsdyktig organisasjon, som raskt kan tilpasse oss kundepågang og høy aktivitet i ditt boligprosjekt.

 

Fra tidlig fase til siste bolig er solgt

Vi er med som rådgivere fra tidlig fase. Våre lokale meglere kjenner markedet i ditt område og kan være med å tilpasse det som bygges til det som etterspørres. Vi benytter eksperter på eiendomsorganisering, oppgjør og markedsføring. Derfor kan du føle deg trygg på at du blir ivaretatt i alle ledd av ditt boligprosjekt.

 

Stort fokus på gjennomgående kvalitet

Vi har stort fokus på gjennomgående kvalitet, slik at kjøperne ser hvorfor akkurat ditt nybygg vil bli et godt sted å bo for dem. Som styringsverktøy bruker vi analyser hvor vi får god innsikt. Den innsikten bruker vi til å forstå og gjennomføre målrettet strategiarbeid og planlegging for gjennomføring av slike prosjekter.

Vi bruker innsikt til å skape historien vi går ut i markedet med, i tillegg til filmer, grafiske profiler, nettportaler, trykksaker og aktivitetsplaner med budsjettering.

Spørsmål våre nybyggmeglere kan besvare for deg som er utbygger

  • Hva er gjennomsnittspris på nybygg i området?
  • Hvilke boligtyper er det etterspørsel etter?
  • Hvordan sørge for en planløsning som er slik markedet ønsker?
  • Hvilken målgruppe vil være interessert i prosjektet?
  • Hvilke aktiviteter kan vi gjennomføre for å få salg av boliger?
nybygg_modell.jpg