Kompetansesenter nybygg

Avdelingen består av meglere, saksbehandlere og markedsførere som hver dag jobber for å skape gode kundereiser – både for samarbeidspartnere og boligkjøpere.

Markedets mest spesialiserte nybyggteam

Vi bistår deg som boligutvikler med analyse og rådgivning helt fra du vurderer kjøp av tomt, gjennom prosjektets utvikling og hele salgsprosessen.

Et stort og unikt støtteapparat i ryggen gir avdelingen muligheten til å håndtere høye volum. Alle i avdelingen jobber tett med kundene – både utbygger og sluttbruker.

Avdelingen vår er Norges største kompetansemiljø for salg av nybygg. Vi leter alltid etter de beste løsningene for kundene våre – hver eneste dag.

Hvorfor velge oss?

Spesialisert og dedikert team

Alle fagfelt innen salg av nybygg på ett sted. Du får et dedikert team og tett oppfølging gjennom hele prosessen. Jevnlige oppdateringer og rapportering, faste møtepunkter med både megler og marked – og åpen linje for store og små ting vi kan bistå med.

Kontroll på markedet

Som markedsleder både på nybygg og bruktbolig i Trondheim, har vi alltid god puls på markedet og vi kjenner behovet interessentene har. Som områdespesialister har bydelskontorene verdifull lokalkunnskap om sine nærområder. I tilegg har vi sterke synergirelasjoner med SpareBank 1 SMN.

Markedsføring

Alle våre markedsførere har spisskompetanse på boligmarkedsføring, og jobber tett på prosjektene sammen med megler og utbygger. Det betyr en sikker og unik oppfølging på markedssiden, korte beslutningsveier og raske leveranser.

Rådgivning

Analysemiljøet leverer markedsinnsikt relatert til bolig- og eiendomsutvikling. I tillegg sikrer avdelingen at alle ansatte har oppdatert innsikt ved gjennomføring av oppdrag, samt ved rådgiving og beslutningsstøtte til oppdragsgiver eller sluttkjøper.

Samarbeid mellom bank og megler

Lokal tilstedeværelse og et tett samarbeid mellom bank og megler, sørger for at kunden blir godt ivaretatt gjennom boligreisen. Utover konkurransedyktige rentebetingelser får boligkjøperen:

  • Prioritert kø og svartid innen 24 timer på mulig finansieringsløsning
  • Enkle selvbetjeningsløsninger og digital lånesøknad
  • Personlig og relevant rådgiving
EM1 Midt-Norge Oda

Fagkompetanse

Våre saksbehandlere og oppgjørsmedarbeidere har spisskompetanse innen nybyggfaget. De kvalitetssikrer og tilrettelegger salgsprosessen fra signering til oppgjør. Vårt fokus er på høy fagligkvalitet med ansvar for dokumentbehandling, oppfølging av forbehold, innhenting av dokumenter, eiendomsorganisering med mer. Vi jobber for å legge til rette for at oppgjøret behandles snarest mulig etter overtakelse av boligene.

EM1 Midt-Norge boligmarkedsføring

Spesialister på boligmarkedsføring

Våre markedsførere følger boligprosjektene tett gjennom hele livsløpet. God dialog med megler og utbygger, betyr korte beslutningsveier og rask leveranse av markedsmateriell. Jevnlig analyse og rapportering sikrer at markedsføringen fortløpende justeres i takt med prosjektets utvikling. Vi tilbyr skreddersøm på ønsket samarbeidsform. Uansett om vi har markedsføringen hos oss eller ikke, har vi alltid en dedikert markedsressurs som følger prosjektet.

Kontakt oss