Boligprisstatistikk 2. kvartal 2024

Vi presenterer ferske tall fra boligprisstatistikken fra Eiendom Norge, og vi har tatt en prat med våre avdelingsledere på noen utvalgte kontorer.

Harstad

Boligprisene går ned i Harstad, fornuftig sier megleren.

Harstad opplever nå nedgang i boligprisene. Prisene er nå 2,2 % lavere enn de var på samme tid i fjor. Etter flere år med boligprisvekst i Korona-tiden, er det fornuftig at vi nå får en liten korrigering i markedet, sier avdelingsleder Øyvind Guldhaugen hos EiendomsMegler 1 i Harstad.

Harstad - 2. kvartal 2024

Boligpriser

+3,1 % i 2. kvartal 2024

Salgstid (gjennomsnitt)

72 dager

Solgt så langt i år

228 (206 i fjor)

Lagt ut for salg så langt i år

221 (232 i fjor)

Boligmarkedet i Harstad er i god balanse. Det ble lagt ut 125 bruktboliger for salg i andre kvartal og det ble solgt 124 boliger i samme periode.  

-Vi ser nå at de boligene som legges ut i markedet blir solgt og de blir som regel solgt på eller litt over prisantydning, sier den erfarne megleren. I snitt ble nemlig 0,3 % av boligene solgt over prisantydning, og prisene steg i 2. kvartal med 3,1 % viser dagens ferske boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi.  

 

Optimisme i nord 

Ifølge en analyse vi har gjort i kbnn.no se vi at andelen husholdninger i Nord-Norge som forventer bedring i egen økonomi de neste 12 månedene har økt kraftig og optimismen er spesielt høy blant yngre aldersgrupper. Den samme gruppen stikker seg også ut når det gjelder forventninger til økning i boligprisene.   

- Nærmere 53 % av befolkningen i nord forventer økning i boligprisene fremover. Dette er en økning fra målingene vi gjorde i mars, sier Øyvind Guldhaugen.  

Samtidig som det forventes en økning i boligprisene sier også nesten 60 prosent av husholdningene at de vil selge sin nåværende bolig før de kjøper en ny. Det nord-norske folket har en forsiktig tilnærming til boligkjøp, sier Guldhaugen og peker på vedvarende høyere boliglånsrenter som en dempende faktor på markedet.

bilde av sitat-forfatter, Øyvind Guldhaugen.

Sitat start,  I Harstad har vi over mange år hatt et godt boligmarked, men det er viktig nå at både boligselgerne og boligkjøperne tilpasser seg situasjonen. Skal du selge bolig er det viktig at boligen prises riktig for å unngå for lang liggetid. Vi har i snitt en omløpshastighet (tiden det tar å selge en bolig) på 72 dager. Dette er også et uttrykk for at vi nå har solgt unna svært mange boliger som har ligget en stund i markedet,
- Øyvind Guldhaugen

Narvik

Boligprisene stiger og optimismen gror i VM-byen Narvik

Ferske tall fra boligprisstatistikken fra Eiendom Norge viser at boligprisene i Narvik steg med 4,9 % i andre kvartal, så nå er boligprisene 0,8 % høyere enn de var på samme tid i fjor.

At boligprisene fikk en oppsving i andre kvartal er ikke helt uventet, sier Hans Øivind Bakkejord, avdelingsleder i EiendomsMegler 1. Narvik er uten tvil i en positiv vind. Vi merket positive endringer markedet også før VM ble annonsert, men etter lanseringen av Narvik som vertsnasjon, tror jeg stort sett alle i vår region ser lyst på fremtiden.  

Narvik - 2. kvartal 2024

Boligpriser

+4,9 % i 2. kvartal 2024

Salgstid (gjennomsnitt)

83 dager

Solgt så langt i år

153 (134 i fjor)

Lagt ut for salg så langt i år

164 (164 i fjor)

bilde av sitat-forfatter, Hans Øivind Bakkejord.

Sitat start,  I vår region har vi over mange år hatt et relativt stabilt boligmarked, uten de store svingningene. Det er kjempeviktig nå at både boligselgerne og boligkjøperne tilpasser seg situasjonen. Vi selger 5 av 10 boliger i Narvik og kjenner derfor markedet godt. Vår jobb er å gi gode råd til de som er i markedet og vi håper jo at ikke “VM –feberen” skal løfte folks forventning så alt for høyt. Da stopper markedet fort opp, sier den erfarne megleren.
- Hans Øivind Bakkejord

Optimisme i nord

Bakkejord påpeker at dersom du skal selge bolig er det viktig at boligen prises riktig for å unngå for lang liggetid. Narvik regionen har i snitt en omløpshastighet (tiden det tar å selge en bolig) på 83 dager i andre kvartal, mens det på landsbasis tok 41 dager i juni.  

-Dette er også et uttrykk for at vi nå har solgt unna en del boliger som har ligget en stund i markedet, sier Bakkejord.  

Totalt er det solgt 25 % flere boliger i år i perioden enn på samme tid i fjor. Samtidig er det lagt ut akkurat det samme antallet boliger i markedet hittil i år som i fjor. Medianprisen på en bolig i Narvik er 2.780.819 kroner og snitt kvadratmeter pris er på 31.624 kroner. (I 2022 var snitt kvadratmeterpris i samme periode på 27.658 kroner) 

Tromsø

Boligprisene fortsetter å stige i Tromsø

Ifølge boligprisstatistikken til Eiendom Norge økte boligprisene i juni med 1,8 %. Hittil i år har prisene økt med 9,1 %, allikevel forventer megleren en “myk landing” på året som helhet

Avdelingsleder Wenche Odden Kvamme i EiendomsMegler 1 i Rødbanken sier at veksten i juni var som forventet, men er ikke bekymret for en “prisgalopp i Tromsø

Tromsø - 2. kvartal 2024

Boligpriser

+2,6 % i 2. kvartal 2024

Salgstid (gjennomsnitt)

92 dager

Solgt så langt i år

884 (809 i fjor)

Lagt ut for salg så langt i år

876 (922 i fjor)

bilde av sitat-forfatter, Wenche Odden Kvamme.

Sitat start,  Selv om vi fikk en sterk vekst i juni vet vi at normalt sett faller prisene litt i juli før de igjen stiger litt på høsten. Mot årsskiftet har de også en tendens til å falle, men jeg er optimistisk i forhold til at vi vil få en moderat prisvekst i Tromsø sett året som helhet. Man skal ikke la seg skremme av et øyeblikksbilde. Prisene i Tromsø er nå 1,4 % høyere enn de var på samme tid i fjor.
- Wenche Odden Kvamme

Tregt, men godt marked

-Vi har et godt boligmarked i Tromsø, selv om vi gjerne skulle sett at omløpshastigheten (tiden det tar å selge en bolig) gikk litt ned. Jeg har vært en stund i denne bransjen, og har gjennom årene vært med på både oppturer og nedturer. Etter den sterke oppsvingen i boligprisene i Korona-årene, fikk markedet en liten “kald-dusj" da bankene begynte å øke boligrentene i fjor. Nå har folk tilpasset seg det nye rentenivået og markedet fungerer helt greit, selv om det i snitt tok 71 dager i juni å selge en bolig i Tromsø. Sammenlignet med snittet på landsbasis, tok det 41 dager, sier hun. 

Wenche Odden Kvamme påpeker at det er solgt omtrent like mange boliger hittil i år som på samme tid i fjor. Samtidig er lagt ut 10 % færre bruktboliger for salg og nye utleggelser på nybygg-markedet har stått rimelig stille.    

-I Tromsø har det vært en lav tilførsel av nye boligprosjekter både i år og i fjor. Det kommer nok til å gi større press på bruktboligmarkedet fremover, men vi vet samtidig at en vedvarende høyere boliglånsrente vil ha en viss demping på prisveksten framover, sier hun.  

-Det skrives mye i media om forventningene til rentenedsettelse fra Norges Bank. Sentralbanken har vært tydelig på at renta ikke skal økes ytterligere og har prognostisert en nedgang som forventes å skje neste år. Dette er svært positivt for folks økonomi og vil også sette mer fart i boligmarkedet. Jeg er derimot litt bekymret for tilførselen av nye boliger, da mangelen på nybygg kan skape et ekstra press på bruktboligmarkedet, sier Kvamme.  

Alta

Boligprisene stiger i Alta og volumet er stabilt

Ferske tall fra boligprisstatistikken fra Eiendom Norge viser at boligprisene i Alta steg i andre kvartal med 2,6 %. Det betyr at boligprisene nå er 3,4 % høyere enn de var på samme tid i fjor. Avdelingsleder Lars Erling Lossius i EiendomsMegler 1 er ikke overrasket over utvikling og sier boligmarkedet er både sundt og godt i nordlys-byen.  

Alta - 2. kvartal 2024

Boligpriser

+2,6 % i 2. kvartal 2024

Salgstid (gjennomsnitt)

71 dager

Solgt så langt i år

164 (164 i fjor)

Lagt ut for salg så langt i år

176 (164 i fjor)

bilde av sitat-forfatter, Lars Erling Lossius.

Sitat start,  Vi har et godt boligmarked i Alta, selv om jeg gjerne skulle sett at omløpshastigheten (tiden det tar å selge en bolig) gikk litt ned. Jeg har jobbet som megler i 23 år og har gjennom årenes løp vært med på både oppturer og nedturer. Etter den sterke oppsvingen i boligprisene i Korona-årene, fikk markedet en liten “kald-dusj" da bankene begynte å øke boligrentene i fjor. Nå har folk tilpasset seg det nye rentenivået og markedet fungerer helt greit, selv om det i snitt tok 71 dager å selge en bolig
- Lars Erling Lossius

Godt utvalg 

Det er et godt utvalg av boliger i markedet nå i Alta. Vi er midt i høysesongen og har hatt god aktivitet i juni. Normalt sett roer det seg litt i fellesferien, før det igjen tar seg opp litt uti august. For de som er på boligjakt er det mye å velge i, sier Lossius.   

Lofoten

Boligprisene steg i andre kvartal, men megleren melder om et fortsatt rolig marked

I andre kvartal steg boligprisene i Lofoten og Vesterålen med 3,4 %. Det viser den ferske boligprisstatistikken fra Eiendom Norge.

Lofoten - 2. kvartal 2024

Boligpriser

+3,4 % i 2. kvartal 2024

Salgstid (gjennomsnitt)

97 dager

Solgt så langt i år

268 (265 i fjor)

Lagt ut for salg så langt i år

314 (326 i fjor)

bilde av sitat-forfatter, Fredrik Bakkejord.

Sitat start,  Det overrasker meg ikke da vi har solgt en god del boliger til relativt gode priser i vår. Likevel er det viktig å påpeke at vi har et boligmarked i Lofoten som fortsatt er forholdsvis tregt.
- Fredrik Bakkejord

Bakkejord er meget fornøyd med at Lofoten og Vesterålen endelig har fått sin plass i Eiendom Norge sin boligprisstatistikk.  

- Vi har tidligere brukt mye tid på å analysere boligpriser selv, så dette er til stor hjelp for oss, sier han  

Statistikken bekrefter også det det den erfarne megleren opplever; at markedet er tregt. For omløpshastigheten (tiden det tar å selge en bolig) i området er ifølge statistikken på 97 dager. Dette er betydelig høyere enn andre områder i Nordland som Bodø på 69 dager og Vefsn på 61 dager.   

Tregt, men ser en positiv trend 

Ifølge en analyse vi har gjort i Konjunkturbarometeret kbnn.no, ser vi at andelen husholdninger i Nord-Norge som forventer bedring i egen økonomi de neste 12 månedene har økt kraftig og optimismen er spesielt høy blant yngre aldersgrupper. Den samme gruppen stikker seg også ut når det gjelder forventninger til økning i boligprisene.   

- Nærmere 53 % av befolkningen i nord forventer økning i boligprisene fremover. Dette er en økning fra målingene vi gjorde i mars, sier Fredrik Bakkejord 

 - Selv om boligmarked i Lofoten nå oppleves tregt, har det over tid vært solid. Bruktboligprisene har steget 30 % de siste fem årene og hele 74 % de siste 10 årene. En medianbolig i Lofoten og Vesterålen koster nå 2.925.000 kroner. 

Bakkejord påpeker at det et godt boligmarked i Lofoten, selv om man gjerne skulle sett at omløpshastigheten gikk litt ned.  

- Jeg har jobbet som megler i 17 år og har gjennom årenes løp vært med på både oppturer og nedturer. Etter den sterke opp-svingen i boligprisene i Korona-årene, fikk markedet en liten “kald-dusj" da bankene begynte å øke boligrentene i fjor. Folk er nå i ferd med å tilpasse seg det nye rentenivået, og det gjør at det tar lengre tid å selge boligene nå, enn da renta var lav.  

Renta er atomknappen 

Renta er atomknappen i boligmarkedet, og når den begynner å bevege seg nedover igjen tror jeg vi vil få et taktskifte i markedet her i Lofoten, sier megleren. Han peker på økonomenes spådommer i media og spekulerer selv i at renta vil settes ned mot årsskiftet.  

- Jeg tror at vi vil se et boligmarked som friskner til så snart renta settes ned. Dermed vil de beste boligkjøpene kunne gjøres i løpet av året vi er inne i. 

Fritidsmarkedet spesielt utsatt 

Fritidsmarkedet skiller seg ut fra bruktboligmarkedet. Dette markedet er nok enda mer påvirket av rentenivået enn bruktboligmarkedet fordi fritidsbolig ikke er et primært behov. Da er det enklere å nedprioritere. Men for de som har god råd, får vi fortsatt henvendelser fra, men det er altså betydelig færre kunder i markedet nå, sier han.   

Banken har et ansvar 

I Konjukturbarometeret sier nesten 60 % av husholdningene at de vil selge sin nåværende bolig før de kjøper en ny. Det nord-norske folket har en forsiktig tilnærming til boligkjøp, sier Bakkejord og peker på vedvarende høyere boliglånsrenter som en dempende faktor på markedet.  Men han peker også mot banknæringen og ber næringen bidra til at markedet ikke stopper opp.   

-Problemet er at mange banker krever at kundene må selge egen bolig før de kjøper ny. Når alle skal selge, og ingen kan kjøpe, kan det fort skape en helt unødvendig “propp” i boligmarkedet. Her må bankene bidra til smidige løsninger for kundene sine, sier han. 

Bakkejord mener også at flere kanskje skulle vurdert å heller leie ut boligen isteden for å selge, mens de venter på at markedet skal bli sterkere. Dette også fordi turistnæringen over flere år har klaget på manglende bo-kapasitet. Næringen har et stort behov for leieboliger for sesongarbeidere og de sliter med å skaffe boliger til sesongarbeiderne. Da kan de heller ikke ansette flere. Faren med dette er jo at også næringsutviklingen kan stoppe opp ettersom vi er så avhengig av arbeidskraften fra disse, sier Bakkejord.   

Mosjøen (Vefsn)

Boligprisene stiger på Helgeland, men èn by skiller seg ut

Ferske tall fra boligprisstatistikken fra Eiendom Norge viser at boligprisene i Vefsn steg med 4,2 % i andre kvartal. Prisene er allikevel 0,8 % lavere enn de var på samme tid i fjor. Det er et godt marked i både i Vefsn og Helgeland for øvrig, sier avdelingsleder Jan-Øyvind Westby i EiendomsMegler 1.

Vefsn - 2. kvartal 2024

Boligpriser

+4,2 % i 2. kvartal 2024

Salgstid (gjennomsnitt)

61 dager

Solgt så langt i år

116 (103 i fjor)

Lagt ut for salg så langt i år

114 (110 i fjor)

Ulike markeder på Helgeland

bilde av sitat-forfatter, Jan Øyvind Westby.

Sitat start,  Vi selger 5 av 10 boliger i markedet vårt, så vi kjenner boligmarkedet svært godt. På Helgeland er det noen ulikheter i de markedene vi jobber i og det ser vi også slår ut i statistikken.
- Jan Øyvind Westby

Det er solgt flere boliger på Helgeland i år sammenlignet med i fjor, bortsett fra i Mo i Rana. Der har salgsvolumet gått ned med 15 % og det er også lagt ut 18 % færre boliger for salg hittil i år.  

Boligprisene steg i hele Nordland i andre kvartal. I Vefsn steg de med 4,2 %, mens Rana  hadde en vekst på 1,4 %. I Rana er nå boligprisene 3,2 % lavere enn de var på samme tid i fjor.  

-Vi ser en korrigering i markedet spesielt i Mo i Rana og det tenker jeg er både fornuftig og naturlig etter den sterke veksten som var i Korona-årene, sier Westby. 

Omløpshastigheten er viktig for et fungerende marked 

Boligprisene i Vefsn steg med 4,2 % i andre kvartal, men er allikevel 0,8 % lavere enn de var på samme tid i fjor. Det som skiller Vefsn ut fra de øvrige markedene er omløpshastigheten på 61 dager (tiden det tar å selge en bolig). Dette er mye kortere tid enn i Rana hvor det tok 54 dager i snitt eller i distriktene i Nordland der det tok 81 dager i snitt.