Høyt trykk i fritidsboligmarkedet også i 2021!

 

De harde fakta fra Eiendom Norge for fritidsboligmarkedet 2021, foreligger nå. Det er ikke ensidig oppgang for alle parametere vi måler etter, men konklusjonen er nok likevel at det var bra trykk i markedet totalt og generelt sett.

Markedet for fritidsboliger deles opp i tre hovedgrupper, som er Sjøhytter, innenlandshytter og fjellhytter. For vår markedsregion er det naturlig nok de to førstnevnte som er aktuelle å se nærmere på.

12 dager

Median omsetningstid - ØSTFOLD + FOLLO

16 dager

Median omsetningstid - NORGE

Prisutviklingen fritidsboliger

 

På landsbasis var gjennomsnittsprisen for en fritidsbolig innen alle tre kategorier i 2021 kr 2.680.012,-. Dette er en stigning på 7,3% fra året før, og som er den sterkeste prisutviklingen siden 2015. Snittet er høyest for sjøhytter, med kr 3.159.179,-. For fjellhytter var snittet på kr 2.853.504,-, og innenlandshytter kr 1.494.975,-.

Størst stigning var det dog fjellhyttene som hadde, med en økning på 10.1%. Stigningen for innenlandshytter var rett i underkant av dette, med + 9,9%. Sjøhytter steg med 4,6% i fjor. De høyeste prisene hadde Lillesand med et snitt på kr 7.500.000,-, deretter Færder med kr 7.320.625 og Tvedestrand kr 6.710.556,-. Høyeste snitt innen fjellhytter hadde Øyer med kr 4.953.651,-.

Lokalt i vår markedsregion er det Frogn som hadde høyest prissnitt i fjor med kr 5.260.943,-. Deretter kom Moss med et snitt på kr 5.151.818,-, og tredje høyeste Hvaler med kr 5.041.296,-. Laveste snittpris lokalt hadde Skiptvedt med kr 1.166.087,-. Dette er utifra de kommuner med minst ti omsetninger av fritidsboliger i både 2020 og 2021.

For å få en pekepinn på gjennomsnittsprisen i hele vår markedsregion, har vi regnet et gjennomsnitt utifra de snittprisene oppgitt for hver kommune. Det snittet vi da får er kr 3.237.240,-, opp fra 2020 da det var kr 2.855.065,-.

I gjennomsnitt ble alle fritidsboliger i landet solgt 1,3% over prisantydning i fjor.

 

 

Omsetningstid

 

Median omsetningstid for hele Norge var i fjor på 16 dager. Gjennomsnittstiden var 47 dager. Lokalt var median omsetningstid på 12 dager i fjor, mot året før da mediantiden var 19 dager. Vi har ikke fått oppgitt gjennomsnittstiden for hver kommune, kun totalen for hele landet. Derfor har vi dessverre ikke dette med.

 

 

Solgte fritidsboliger

 

Det ble omsatt 8.549 fritidsboliger i Norge i fjor, som er en nedgang på 3,9% fra året før. Det ble omsatt flest fjellhytter, og antallet var 4.338. Av sjøhytter ble det omsatt 2.536 enheter, og innenlandshytter 1.675. Flest omsatte fritidsboliger var det i Trysil med 232 enheter, deretter Ringsaker med 197 enheter, og tredje mest i Vinje med 174.

Lokalt er det Frogn og Hvaler som hadde flest omsatte fritidsboliger, med 56 enheter hver seg. Deretter kom Fredrikstad med 51 enheter. Totalt innenfor vår region, regnet fra de som har solgt minst ti enheter i både 2020 og 2021, ble det omsatt 445 fritidsboliger i 2021. Dette er ned fra 481 året før, altså en nedgang på 7,5%.

 

 

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.