Dobbeltboligforsikring


Tryggere bolighandel!


Dekker ekstra boutgifter for kjøper!


Gjelder i inntil 9 måneder!,


Spør gjerne en av våre dyktige meglere om dobbeltboligforsikring!

Par sitter sammen ved et bord i møte med en eiendomsmegler som peker på noe på en tablet. Foto.

Gjør boligene attraktive også i et utfordrende boligmarked

Forsikringen er gyldig i 12 mnd etter overtakelse av ny bolig. Den gir utbetaling når kjøper oppfyller følgende to krav:

  • Overtatt ny bolig. 

  • Forsøkt å selge eksisterende bolig gjennom eiendomsmegler i minst tre måneder.

 

Om man kjøper før man selv selger, risikerer man å bli sittende med to
boliger i en periode. Man kan også ende opp med å kjøpe og selge i to ulike
markeder, noe som er med på å skape usikkerhet hos potensielle kjøpere.
Dobbeltboligforsikring gir kjøper en garanti mot doble boutgifter dersom det tar
tid å selge nåværende bolig.
Boliger som selges med dobbeltboligforsikring fremstår mer attraktive for
usikre kjøpere, og det vil føles tryggere å legge inn bud.
Dobbeltboligforsikringen dekker kjøpers ekstra boligkostnader med inntil
kr 15 000 per måned i inntil 9 måneder, dersom kjøper ikke får solgt sin
nåværende bolig før overtakelse av ny bolig.
Dette omfatter netto rentekostnader og faktiske ekstra boligkostnader
ved usolgt bolig (felleskostnader, boligforsikring, oppvarming/strøm
og kommunale avgifter).

Kontakt en av våre dyktige meglere om Dobbeltboligforsikring.

Velg din avdeling:

Dobbelboligforsikring: