Vi er nærmere 55 ansatte fordelt på tilsammen 10 avdelinger. Sju boligavdelinger fordelt i Drøbak, Vestby, Moss, Askim, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. I tillegg har vi avdelinger for Nybygg/Prosjekt, Næring og Administrasjon.

Vi har 10 avdelinger i Østfold/Akershus syd

Hver dag står vi på for å guide deg i ulike livsfaser, gjennom kjøp og salg av bruktbolig, fritidseiendom, nybygg/prosjekt- og næringseiendom.

Nøkkel står i låsen på en hvit dør. Blå nøkkelring med EiendomsMegler 1-logo. Foto

<--- Her finner du oss