EiendomsMegler 1 Nybygg

Ingenting er mer tilfredsstillende enn å se nye prosjekter og bydeler vokse frem. Vi har avdelinger på Ringerike, Hadeland og i Nittedal og kjenner markedet, og har bred kunnskap om offentlige planer, flyttemønstre, demografi og boligpreferanser. Vår jobb er å hjelpe deg til å velge riktig og videreformidle dine visjoner til potensielle kjøpere slik at de ønsker å bli en del av nettopp din boligdrøm.

Se alle våre nybyggprosjekter: