Oppgjør og overtakelse

Når en bolig skifter eier, er det et og annet som må på plass. Sammen med oppgjørsarbeidere, sørger megleren for at alt går så knirkefritt som mulig – både for deg som selger og den som overtar.

Slik går oppgjøret for seg

Aller siste frist for at kjøpesum og omkostninger skal være på meglerens klientkonto, er siste virkedag før overtakelsen. Før vi kan gjennomføre det fulle oppgjøret, må vi ha mottatt overtakelsesprotokollen som du og kjøper har fylt ut.

Ditt ansvar som selger

  • Du fyller ut oppgjørsskjemaet med opplysninger som løpende utgifter, lån, din nye adresse med mer. På den måten kan oppgjøret gjennomføres så raskt som mulig.
  • Skal du overføre heftelser og lån til en ny bolig? Da må du søke om dette til långiveren din så fort som mulig. Dette må være tinglyst på den nye eiendommen før lånet vil bli slettet fra eiendommen som ble solgt. Dette må du ha på plass innen overtakelse og oppgjør. Hvis ikke, må megleren holde tilbake tilsvarende del av kjøpesummen.
  • Noen låneinstitusjoner har oppsigelsestid på lån, som oftest lån med rentebinding. Skal du ikke beholde lånet? Husk å si det opp i tide.Kjøperens ansvar

  • Fra og med overtakelsen er det kjøperen som dekker løpende kostnader på boligen, som kommunale avgifter, festeavgift og felleskostnader, hvis det finnes. I kontrakten har du og kjøper blitt enige om hvordan dere vil avregne beløpene.
  • Fra det tidspunktet overtagelsen er avtalt, er risikoen kjøpers ansvar.
  • Kjøperen bør sette seg godt inn i kontrakten, så han er kjent med hva som er hans ansvar.Slik går overtakelsen for seg

Overtakelsen må skje på samme tidspunkt som dere har avtalt i kontrakten. Et tips her, er å aldri la kjøper overta før megleren har bekreftet at kjøpesum og omkostninger er på konto. Så lenge pengene ikke er på konto, kan han ikke kreve å overta. I verste fall risikere du at kjøperen påstår at det er mangler, og holder igjen hele eller deler av oppgjøret.

Når kjøpesum og omkostninger er betalt, skjøte og pantedokumenter er tinglyst, kan megleren gjennomføre det endelige oppgjøret. Ikke glem å gi megleren beskjed hvis du og kjøper avtaler et nytt overtakelsestidspunkt.


Det praktiske under overtakelsen

  • På selveste overtakelsesdagen bør du og kjøper møtes for å gå gjennom eiendommen sammen. Da får kjøperen mulighet til selv sjekke og bekrefte at den samsvarer med kontrakten, og at boligen er godt nok vasket.
  • Peker kjøper på noe, som at vaskejobben ikke var grundig nok, har du mulighet til å rette det opp innen rimelig tid.
  • Sammen leser dere av målere og passer på at disse blir sendt inn til strømleverandør og kommune (hvis vannmåler).