Hvordan skal fremtidens seniorboliger være?

Tekst: Apriil  
Foto: Apriil / Selvaag Bolig

Dette var tema da Stavanger Senior Høyre inviterte til åpent møte 7. mars, hvor både realiserte og planlagte konsepter ble presentert.

– De fleste har hørt om Leve hele livet-reformen, som skal sikre alle eldre bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Nå lanseres reformen over hele landet, med mål om at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv best mulig. I det ligger at flest mulig bør kunne bo hjemme så lenge de kan, og motta tilrettelagt hjelp og veiledning når det trengs, sier Grethe Eriksen i Stavanger Senior Høyre.

– I 2034 er 27 000 av Stavangers innbyggere over 67 år, fortsetter hun. – Da må vi ha klar nok passende eldreboliger. 

Hun er klar på at folks prioriteringer er forskjellige og at det derfor må finnes et bredt tilbud.

Trygghet, samvær og møtesteder

– Mange liker seg best i den boligen de alltid har bodd. Kanskje er den allerede bygget med alt på ett plan, uten terskler og trapper av noe slag, og med kort vei til butikken og hyggelige møtesteder for venner og familie. Noen installerer til og med heis, dersom boligen er på mer enn én etasje. Andre foretrekker å bo i tilrettelagte boliger i bo- og aktivitetssentre, sier hun, og nevner Sanitetsforeningen på Tjensvoll og Skipper Worse på Eiganes som eksempler. Der har beboerne sin egen leilighet, og kan få kjøpt mat og delta i diverse aktiviteter på senteret.

– Neste løsning er gjerne litt mer påkostede, tilrettelagte boliger, med fellesområder og utvidet aktivitetstilbud inkludert, slik som for eksempel Vålandstun. Felles for disse boalternativene er at alle beboerne er eldre mennesker. Andre trives best der det er miks i alder på beboerne, med store fellesareal og et rikt utvalg av felles aktiviteter, smiler hun og bekrefter at hun selv har valgt et slikt konsept: Hinna Pluss i Jåttåvågen.

Livsstil, ikke bare leilighet

Hinna Pluss er et boligprosjekt innenfor Selvaags Boligs konsept Plussbolig®. Dette er boliger som tilbyr noe ekstra: eget fellesområde med betjent lobby, selskaps- lokale, takterrasse med spiseplass, trimrom, hobbyrom, to gjestehybler og vaskeplass for bil i parkeringskjeller. Alle leilighetene er bygget etter husbankens livsløps- standard.

– Her skjer det alltid noe, forteller Grethe.

– I dag er det bakedag, men det er også faste tilbud som vertskapet (Pluss-konseptets tittel på betjeningen i lobbyen) arrangerer i samarbeid med beboerne. Det kan være strikkeklubb, yoga, treningsgrupper eller noe annet. Vi betaler nok litt mer i fellesutgifter enn man gjør andre steder, men det er fordi mye er inkludert. Du kan nesten si det er et valg av livsstil, ikke bare en leilighet. Om man aktivt bruker tilbudene, er det rimelig, hvis ikke bør man kanskje velge noe annet.

Kjøp litt mindre, bo litt større

– Vi har holdt på med Pluss-konseptet siden 2004, og akkurat nå er det mer aktuelt enn noen gang, sier Anders Haavik, daglig leder i Selvaag Pluss Service AS.

– Konseptet er basert på at du kjøper det du faktisk trenger i hverdagen, og deler det mer ekstraordinære. Du trenger ikke bord til 12 hver dag, eller eget treningsrom. Kort sagt, kjøp litt mindre, bo litt større!

«Ved å kombinere service og opplevelser legger Selvaag Pluss forholdene til rette for en innholdsrik og bekymringsfri hverdag» heter det i brosjyren. «Her finner man kaffebar med ferske aviser, velutstyrt trimrom, flere tilgjengelige gjesterom, møterom, selskapslokale med storkjøkken og betjent resepsjon. Serviceområdet betjenes av en heltidsansatt vert som hjelper med store og små tjenester, fra skjorterens til hundepass.»

– Vi ser at det er etablert flere aktører i området, men enn så lenge er vi alene om å tilby hele konseptet, sier Anders.

– Det er ikke nok bare å bygge boligene og felles- områdene, det er vertskapet som gjør dette bolig- fellesskapet unikt og velfungerende over tid.

Ineo Eiendom har levert Vålandstun-prosjektet i Stavanger. Også her er både leiligheter og omgivelser utviklet med tanke på voksne som vil ha en bolig med høy stan - dard, innholdsrike fellesområder og menneskelige ressur- ser som gjør det enkelt å oppleve den gode samtalen.

Tunet byr på aktivitetstilbud for den som vil holde seg i form og flere gode møteplasser for de som bare vil være sosiale.

Mye av det sosiale og aktivitetene organiseres via appen Heime. – Dette er todelt, forteller Roy Klungtvedt, mar- kedssjef hos Ineo Eiendom AS: – Vålandstunet er et godt prosjekt på utbyggingssiden, og i den forbindelse opp- stod selskapet Heime.

Heime

Ineo Eiendom har levert Vålandstun-prosjektet i Stavan- ger. Også her er både leiligheter og omgivelser utviklet med tanke på voksne som vil ha en bolig med høy stan - dard, innholdsrike fellesområder og menneskelige ressur- ser som gjør det enkelt å oppleve den gode samtalen.

Tunet byr på aktivitetstilbud for den som vil holde seg i form og flere gode møteplasser for de som bare vil være sosiale.

Mye av det sosiale og aktivitetene organiseres via appen Heime. – Dette er todelt, forteller Roy Klungtvedt, mar- kedssjef hos Ineo Eiendom AS: – Vålandstunet er et godt prosjekt på utbyggingssiden, og i den forbindelse opp- stod selskapet Heime.

Ineo utvikler eiendom sammen med arkitekt og utbyggere. Vi lager konsepter, men bygger ikke selv. I dette tilfellet vant vi konkurransen om Fremtidens seniorbolig, og Heime ble utviklet som driftskonsept og digital plattform, med egen app.

Sosiale med kommende naboer

– Heime er en ren driftstjeneste. Den er bra, men er i seg selv ikke nok til å løfte et dårlig boligprosjekt opp til å bli et godt seniorprosjekt, sier Roy.

– Etter vår oppfatning skal et godt prosjekt ha felleshus, rom for fysisk aktivitet, sosiale rom eller en felles stue,
et felles kjøkken – og godt vertskap. Nøkkelen til suksess er likevel beboerne. I vårt nye prosjekt Rådhusmarka
inviterte vi de som har kjøpt, til et allmøte hvor vi ble
enige om hva som skulle ligge i Heime-appen. Og den brukes allerede, halvannet år før innflytting! Beboer-
grupper arrangerer turer med sine kommende naboer i sitt kommende nabolag, kommende naboer samles og ser fotball sammen, og en strikkeklubb er allerede aktiv, forteller Roy begeistret.

– Til vår store glede ser vi også at aktiviteten skjer på tvers av aldersgrupper, og folk deltar aktivt. Vi har for eksempel tjenesten Den gode nabo, hvor framtidige beboere har meldt seg til å hjelpe med alt fra å flytte vaskemaskiner til å henge opp bilder. Vi har klart å snu utfordringen med at sosiale medier gjør at vi ikke lenger møtes: Vi bruker dem slik at folk faktisk møtes, avslutter han.