Veiledende prisliste SR-Eiendom

Her ser du vår prisliste for meglertjenester. Vær obs på at prisene er veiledende. Forventet salgssum, geografiske avstander og salgbarhet kan gjøre at prisene går opp eller ned. Grunnlaget for meglerens provisjon er salgssummen, inkludert eventuell fellesgjeld. Ta kontakt med ditt lokale EiendomsMegler 1-kontor for en vurdering og nøyaktig pris på salg av din bolig.

Vederlag (inntekter til meglerforetaket)

Beskrivelse:Pris
Oppgjørsoppdrag *
fra kr. 20.000
Tomt, Fritidsbolig og selveierbolig **
3,10% - fra kr. 45.000
Andelsbolig ***
3,10% - fra kr. 45.000
Oppgjørshonorar
fra kr. 3.900
Tilretteleggingshonorar
fra kr. 10.900
Visninshonorar per visning
fra kr. 1.500
Verdivurdering
fra kr. 3.500
Timepris
fra kr. 2.500
* Kontrakt(oppgjørshonorar kommer i tillegg)

** (Oppgjørshonorar og tilrettelegging kommer i tillegg)

*** Beregnes av totalprisen (inkl. andel fellesgjeld). Oppgjørshonorar og tilrettelegging kommer i tillegg

Diverse tillegg

Beskrivelse:Pris:
Trykking/kopiering av salgsmateriell
kr. 3.500
Arbeid med sletting av utleggspant/kreditorforhandling
kr. 2.000 per stykk

Markedsføring

Våre ulike pakker:Pris:
Basispakke *
Fra kr. 6.900
Standardpakke **
Fra kr. 13.900
Komplett pakke ***
Fra kr. 20.900
Pris på markedspakker kan variere fra område til område grunnet lokale tilpasninger. 

* Annonsering på finn.no og eiendomsmegler1.no, salgsoppgaver, skjerm/vindusutstilling, matching i boligkjøperregister, Til salgs-plakat
** Inneholder Basispakke samt Nabolagsprofil, Effekt – Digital annonsering, 1 stk avis-annonse, «Ukens bolig» på finn.no
*** Inneholder Standardpakke samt 1 stk helsides annonse, 1 stk teaser i avis «Ukens nyheter»

Tilvalg

Beskrivelse tilvalg:Pris:
Effekt - digital annonsering
Fra kr. 6.900
Re-Effekt
Fra kr. 4.900
"Ukens bolig" på Finn.no
Fra kr. 2.380
Nabovarsel
Fra kr. 2.790
Eksklusivt prospekt (tillegg)
Fra kr. 2.500
Annonse i papiravis
Fra kr. 2.500
Fotograf *
Fra kr. 3.500
Tilstandsrapport **
Fra kr. 7.000
* Pris på forespørsel
** Pris avhengig av type rapport, type bolig, størrelse etc.

Rene utlegg

Beskrivelse:Pris:
Tinglysing av pantedokument med urådighetserklæring (papirbasert/elektronisk) *
Selveier: kr.585/kr.540 Andel: kr.480/kr.440
Eierskiftegebyr forretningsfører **
kr. 5.860
Innhenting opplysninger forretningsfører ***
kr. 6.000
Innhenting av kommunale/offentlige opplysninger ****
kr. 4.000
Utlysning av forkjøpsrett (forhåndsvarsling) *****
kr. 7.325
* Obligatorisk
** Gebyr kan variere
*** Pålagt innhenting av opplysninger. Gebyr kan variere
**** Gebyr kan variere mellom ulike kommuner
***** Gebyr kan variere mellom ulike boligbyggelag.


Boligselgerforsikring

Beskrivelse:Sats:Minimum:Max:
Enebolig. Alle typer eneboliger (frittliggende og knyttet sammen i rekke)med eget gnr./bnr./snr.f.nr. Tomannsbolig/flermannsbolig/rekkehus med eget gnr./bnr. 
5,40 ‰
min. kr.11.500
max kr.60.000
Eierseksjon/selveierleilighet. (Alle typer leiligheter og fritidsleiligheter) Tomannsbolig/flermannsbolig/rekkehus med snr
4,10 ‰
min. kr.6.000
max kr.35.000
Hytte. Alle typer hytte (frittliggende og knyttet sammen i rekke)med gnr./bnr./snr./f.nr
5,90 ‰
min. kr.9.000
max kr.60.000
Andels-/Aksjebolig. Alle typer andels-/aksjebolig inkludert leiligheter, rekkehus, to-/flermannsbolig, enebolig og hytte.
2,40 ‰
min. kr.4.000
max kr.30.000
Tomt. Alle typer.
5,40 ‰
min. kr.9.000
max kr.60.000

Boligkjøperforsikring

Boligtype:Pris:Egenandel:
Borettslag/aksjeleilighet
kr. 6.000
Egenandel på tvistesaker kr 4.000. Boligkjøperforsikring Pluss koster kr 2.800 i tillegg til oppgitte priser til venstre.
Selveierleilighet / rekkehus
kr. 9.200
Egenandel på tvistesaker kr 4.000. Boligkjøperforsikring Pluss koster kr 2.800 i tillegg til oppgitte priser til venstre.
Ene-/tomanns-/fritidsbolig, tomt
kr. 13.800
Egenandel på tvistesaker kr 4.000. Boligkjøperforsikring Pluss koster kr 2.800 i tillegg til oppgitte priser til venstre.

Kjøpers omkostninger

Bekskrivelse:Pris:
Dokumentavgift *
2,5% av kjøpesum
Tinglysing skjøte
kr. 585
Tinglysing pantedokument (papirbasert) per stk
kr. 585

* Minimum 250 kroner


Alle tjenester skal prises og framgå av oppdragsavtalen. Oppdragsgiver (selger) betaler for meglertjenestene. Kjøper betaler avgiftene til staten. For borettslagsleiligheter betales ikke dokumentavgift, men det tilkommer omkostninger til forretningsfører. Alle priser inkluderer merverdiavgift.