Eiendom Norge har nylig presentert boligprisstatistikk for første kvartal 2022, som viser en generell oppgang på 7,6% i boligprisene i Norge.  

- Dette er den sterkeste veksten vi har sett i første kvartal siden boligprisstatistikken ble lansert, sier Ola Amundsen, leder i EiendomsMegler 1 Sørøst-Norge. 

 

- Våre områder følger tett på den nasjonale utviklingen for første kvartal og vi ligger langt foran når vi ser på rullerende 12 måneders vekst. Mange av våre områder har årsvekst på over 10%. Økningen dette kvartalet er nok preget av lavere tilbudsside, særlig frem til mars. Økte rentekostnader og økt tilbud vil trolig roe ned markedet utover våren. Det vil være bra med flatere utvikling i prisene, sier Ola Amundsen. 

 

Den lokale prisutviklingen i Sandefjord 

Basert på tall fra Eiendom Norge ser vi at det har vært en prisstigning i byen vår på 9,4 % de siste fire kvartalene. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris har steget fra kr. 33 185 til kr. 36 643 i denne perioden. Gjennomsnittsprisen på en brukt bolig solgt i Sandefjord er nå kr. 3 855 000,-

- En av driveren for denne prisutviklingen er at det har vært et fall på 22% i antall omsatte bruktboliger. De siste årene ser vi at hovedvekten av prisstigningen har kommet i løpet av det første kvartalet, sier Stian Dursett, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Sandefjord. 

Omsetningstid

Vi ser også at gjennomsnittlig omsetningstiden på salg av brukte boliger i vårt område har falt fra 33 dager første kvartal 2021, til 24 dager første kvartal 2022.

- Det er ingen boligtyper som utpeker seg spesielt når det gjelder prisstigning, men når det gjelder fall i omsetningstid skiller eneboliger og tomannsboliger seg ut ved at omsetningstiden her nærmest er halvert, avslutter Dursett.

 

 

Tallene fra boligprisstatistikken er utarbeidet av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS. Disse regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner. Les mer på www.eiendomnorge.no.