Boligprisstatistikk Q1 2023

Boligprisene i Telemark steg i første kvartal!

Eiendom Norge har nylig presentert boligprisstatistikk for første kvartal 2023, som viser en generell oppgang i boligprisene på 5,8 % i Norge så langt i år.

Boligprisene steg første kvartal!

- Boligprisene i Telemark steg i første kvartal! Det er sterkere vekst enn vi hadde forventet tatt i betraktning økte kostander og usikkerhet omkring renteutvikling, sier Barbro Rasmussen, daglig leder i Eiendomsmegler 1 Telemark

Den lokale prisutviklingen i Skien

Eiendom Norge har nylig presentert boligprisstatistikk for første kvartal 2023. Statistikken viser at Skien har hatt en prisutvikling på 2,4 % første kvartal 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den 4,9 %. De siste fire kvartalene har Skien hatt en prisutvikling på -0,3 %, mens i samme periode i 2022 var på hele 8,5 %  

arrow_upward
Prisoppgang i Q1

2, 4 %

arrow_downward
Prisutvikling de fire siste kvartalene

- 0,3 %

arrow_upward
Prisvekst i Norge

5,8 %

Stein Nordberg, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Skien

Solgt flere eiendommer enn i samme periode i fjor.

- Det er fortsatt lite utbud av eiendommer i Skien, og vi merker at usikkerheten rundt, boligkostnadene bidrar til et roligere marked enn vi trodde på forhånd. Allikevel er det brukbart med omsetninger, og vi har så langt i år solgt flere eiendommer enn i samme periode i fjor. Nå håper vi på økende aktivitet, og ser frem mot en spennende vår og forsommer, sier Stein Nordberg, avdelingsleder i EiendomsMegler1 Skien

Prisutviklingen i Midt-Telemark og Nome

Midt-Telemark og Nome har hatt en prisutvikling på 0,1 % i første kvartal 2023. De siste fire kvartalene har det vært en prisutvikling på - 4,3 %.  

Notodden har hatt en prisutvikling på 2,3 % i første kvartal 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den 5,3 %. De siste fire kvartalene har Notodden hatt en utvikling i perioden med –0,8 %, mens i samme periode i 2022 var på 10,3 %.  

arrow_upward
Prisoppgang i Q1

0,1 %

arrow_downward
Prisutvikling de fire siste kvartalene

- 4,3 %

arrow_upward
Prisvekst i Norge

5,8 %

wifi_home
Gjennomsnittlig omsetningstid (Norge)

42 dager

Are Olsen avdelingsleder i Eiendomsmegler 1 Midt-Telemark

Aktiviteten i markedet øker

Etter en periode med lite nytt i markedet og stor usikkerhet, ser vi nå at aktiviteten i markedet øker. Det ble en god avsluttning på kvartalet, hvor mange eiendommer ble solgt raskt til gode priser. Det er også fortsatt god fart i fritidsmarkedet, sier Are Olsen, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Midt-Telemark.

Prisutviklingen i Bamble og Porsgrunn

Bamble har hatt en prisutvikling på 3,8 % i første kvartal 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på 4,8 %. De siste fire kvartalene har Bamble hatt en prisutvikling på 1,0 %, mens i samme periode i 2021 var på 10,1 %.  

Porsgrunn har hatt en prisutvikling på 1,7 % i første kvartal 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var på 6,5 %. De siste fire kvartalene har Porsgrunn hatt en prisutvikling på -2,2 %, mens i samme periode i 2022 var på 12,1 %.  

.

Bamble

arrow_downward
Prisoppgang i Q1

3, 8 %

arrow_upward
Prisutvikling de fire siste kvartalene

1,0 %

arrow_upward
Prisvekst i Norge

5,8 %

wifi_home
Gjennomsnittlig omsetningstid (Norge)

42 dager

Porsgrunn

arrow_upward
Prisoppgang i Q1

1,7 %

arrow_downward
Prisutvikling de fire siste kvartalene

- 2,2 %

arrow_upward
Prisvekst i Norge

5,8 %

wifi_home
Gjennomsnittlig omsetningstid (Norge)

42 dager

Reidun Dahl, avdelingsleder i Eiendomsmegler 1 Porsgrunn og Bamble

Tilbudet er større enn etterspørselen

- Vi ser en tendens til at det er flere nå som vurderer å selge boligen sin og vi opplever en positivitet i markedet med også flere visningsdeltakere. Samtidig ser vi at markedet fortsatt er litt avventende og budrundene kommer ikke så fort i gang som tidligere. Til sammenligning så var omløpshastigheten på enebolig i 1.kvartal i 2022 på 29 dager, hittil i år ligger den på 61 dager. Vi ser at flere objekter trenger mer enn en visning, og bud er mer i samsvar med prisantydning. Vi har mange spennende nyheter på veg ut i markedet, og har positive forventninger til en høysesong med god fart, sier Reidun Dahl, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Porsgrunn og Bamble.

Tallene fra boligprisstatistikken er utarbeidet av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS. Disse regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner. Les mer på www.eiendomnorge.no. 

SpareBank 1 sin logo. Grafikk.

Trenger du boliglån?

Hos SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.