- Første kvartal ble preget av få boliger til salgs og stor etterspørsel, det har resultert i sterkere boligprisvekst i Telemark enn vi forventet. I Porsgrunn ser vi dette tydeligst, der har prisene økt mest med hele 7,9% og tilbudet har vært svært lavt sammenlignet med fjoråret. Nå kommer våren og vi ser at tilbudet av boliger for salg øker - så vi forventer høy aktivitet i boligmarkedet fremover sier Barbro Rasmussen, daglig leder i Eiendomsmegler 1 Telemark. 

Prisutviklingen i Skien

Eiendom Norge har nylig presentert boligprisstatistikk for første kvartal 2022. Statistikken viser at Skien har hatt en prisutvikling på 4,9 % det første kvartalet 2022, sammenlignet med samme periode i 2021, hvor den var den på 4,6 %. De siste fire kvartalene har Skien hatt en prisutvikling på 8,5%, mens i samme periode i 2021 var på hele 11,9 %. 

- Markedet i Skien har det første kvartalet vært ca 20 % mindre i år enn i fjor. Det har vært stor etterspørsel - spesielt etter eneboliger – med mange flere kjøpere enn tilbydere. Det har ført til betydelig prisøkning nå i starten av året med betydelig kortere omsetningshastighet enn tidligere år, og det blir spennende å se om trenden løper videre utover i 2022, sier Stein Nordberg, avdelingsleder i Eiendomsmegler1 Skien 

Prisutviklingen i Midt-Telemark og Nome

Midt-Telemark og Nome har hatt en prisutvikling på 5,7 % det første kvartalet 2022. De siste fire kvartalene har det vært en prisutvikling på 6 %. 

 

Notodden har hatt en prisutvikling på 5,1 % det første kvartalet 2022, sammenlignet med samme periode i 2021, hvor den var den på 3,5 %. De siste fire kvartalene har Notodden hatt en prisutvikling på 10,3 %, mens i samme periode i 2021 var på 7,5 %. 

- Første kvartal er over og det er solid prisvekst i vårt område. Opp 5,7% i Midt-Telemark og Nome, samt opp 5,1% på Notodden på 1 kvartal er svært mye. Slik markedet er nå så ser det ut som at denne prisutviklingen vil fortsette mot sommeren. Vi legger merke til at det er færre eneboliger som legges ut for salg og noe mer leiligheter. Totalt er det hele 29% færre boliger ute i markedet 1 kvartal enn i 2021, sier Are Olsen, avdelingsleder i Eiendomsmegler 1 Midt-Telemark. 

Prisutviklingen i Bamble og Porsgrunn

Bamble har hatt en prisutvikling på 4,8 % det første kvartalet 2022, sammenlignet med samme periode i 2021, hvor den var den på 5,4 %. De siste fire kvartalene har Bamble hatt en prisutvikling på 10,1 %, mens i samme periode i 2021 var på 9,7 %. 

 

Porsgrunn har hatt en prisutvikling på 6,5 % det første kvartalet 2022, sammenlignet med samme periode i 2021, hvor den var den på 5,5 %. De siste fire kvartalene har Porsgrunn hatt en prisutvikling på 12,1 %, mens i samme periode i 2021 var på 12,9 %. 

- I Porsgrunn og Bamble ser vi fortsatt en solid prisvekst, og vi slår stadig prisrekorder. Slik markedet er nå ser denne trenden ut til å fortsette også mot sommeren. Det er flere kjøpere enn tilbydere som er med på å presse boligprisene opp, sier Reidun Dahl, avdelingsleder i Eiendomsmegler 1 Porsgrunn og Bamble. 

Tallene fra boligprisstatistikken er utarbeidet av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS. Disse regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner. Les mer på www.eiendomnorge.no.