Boligprisstatistikk Q1 Sørøst-Norge

Publisert 18. april 2023. Sist redigert 19. april 2023

Oversikt over boligprisstatistikk på våre 11 forskjellige kontorer. Tallene er hentet fra eiendomnorge.no

Eiendom Norge har nylig presentert boligprisstatistikk for første kvartal 2023, som viser en generell oppgang i boligprisene på 5,8 % i Norge så langt i år.

bilde av sitat-forfatter, Ola Amundsen, leder i EiendomsMegler 1 Sørøst-Norge.

Sitat start,  Ser vi siste 12 måneder, så er prisene – 0,2%, det vil si at vi er tilbake til prisnivået fra 2022 etter et fall i siste halvdel av 2022.
- Ola Amundsen, leder i EiendomsMegler 1 Sørøst-Norge

Den lokale prisutviklingen i Drammen

Drammen har hatt en prisutvikling på 2,9 % i første kvartal 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på 5,6 %. De siste fire kvartalene har Drammen hatt en prisutvikling på - 0,4 %, mens i samme periode i 2022 var på 10,7 %. I Drammen ble det solgt over 488 boliger første kvartal 2023.

arrow_upward
Prisoppgang i Q1

2,9 %

arrow_downward
Prisutvikling de fire siste kvartalene

-0,4 %

arrow_upward
Prisvekst i Norge

5,8 %

in_home_mode
Boliger solgt i Q1

488

wifi_home
Gjennomsnittlig omsetningstid (Norge)

42 dager

bilde av sitat-forfatter, Kent Salte, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Drammen..

Sitat start,  Hittil i 2023 ser det ut til at markedet for boligsalg holder seg godt, selv etter en rolig høst. Selv om markedet er selektivt, er det fortsatt mange boliger som selges raskt til gode priser. Imidlertid har gjennomsnittlig omløpshastighet økt, og det tar nå i snitt rundt 40 dager å selge en bolig. Dette kan indikere at det kan ta litt lenger tid å selge boligen din enn det som var tilfellet tidligere. Hvis du vurderer å selge boligen din, er det viktig å gjøre de riktige forberedelsene før salg. Dette kan inkludere å rydde opp i hjemmet, gjøre nødvendige reparasjoner, og sørge for at boligen ser så attraktiv som mulig ut. Dette vil øke sjansene dine for å selge boligen raskt og til en god pris. Hvis du planlegger å kjøpe en ny bolig før du selger den gamle, er det lurt å starte forberedelsene for salg så tidlig som mulig. På den måten vil du ha alt klart til den dagen du har kjøpt den nye boligen, og du kan unngå en lengre periode med mellomfinansiering.
- Kent Salte, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Drammen.

Den lokale prisutviklingen i Lier

Lier har hatt en prisutvikling på 1,8 % i første kvartal 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på 6,4 %. De siste fire kvartalene har Lier hatt en prisutvikling på -1,3%, mens i samme periode i 2022 var på 8,4 %. I Lier ble det solgt 72 boliger første kvartal 2023.

arrow_upward
Prisoppgang i Q1

1,8 %

arrow_downward
Prisutvikling de fire siste kvartalene

- 1,3 %

arrow_upward
Prisvekst i Norge

5,8 %

in_home_mode
Boliger solgt i Q1

72

wifi_home
Gjennomsnittlig omsetningstid (Norge)

42 dager

bilde av sitat-forfatter, Richard Veum i Eiendomsmegler 1, avdeling Lier.

Sitat start,  - I tråd med dette har siste kvartal vært preget av større andel salg av boliger under prisantydning enn hva vi er vant med fra tidligere. Hele 7 av 10 boliger ble solgt under prisantydning om vi ser alle boligtyper under ett for Lier. Statistikken viser lang omsetningstid med 51 dager i snitt. Dette betyr samtidig at eiendommer som ikke ble solgt slutten av fjoråret nå er solgt på nyåret. Vi ser en positiv utvikling mot utgangen av 1. kvartal med større oppmøte på visning, større positivitet og salg tettere på prisantydning. Riktig prisforventning hos både kjøper og selger er fortsatt utslagsgivende for omsetning i dagens marked
- Richard Veum i Eiendomsmegler 1, avdeling Lier

Den lokale prisutviklingen i Nedre Eiker

arrow_upward
Prisvekst i Norge

5,8 %

in_home_mode
Solgte boliger Q1

50

wifi_home
Gjennomsnittlig omsetningstid (Norge)

42 dager

bilde av sitat-forfatter, Karianne Skogmo avdelingsleder Eiendomsmegler 1 Nedre Eiker.

Sitat start,  - I det første kvartalet i 2023 har markedet vært bedre enn det vi trodde det ville bli når vi avsluttet 2022. Vi opplever flere deltakere på visning, bud er mer i samsvar med prisantydning og generelt mer positivitet. Vi ser fortsatt at noen eiendommer har lengre omsetningstid sammenlignet med samme periode i fjor, og viktigheten av å prise objekter riktig er helt vesentlig for å oppnå gode resulater,
- Karianne Skogmo avdelingsleder Eiendomsmegler 1 Nedre Eiker

Den lokale prisutviklingen i Larvik

Larvik har hatt en prisutvikling på 3,7 % i første kvartal i 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på 5,2 %. De siste fire kvartalene har Larvik hatt en prisutvikling på 0,6 %, mens i samme periode i 2022 var på 9,4 %. Første kvartal 2023 ble det solgt 208 boliger i Larvik.   

 

arrow_upward
Prisoppgang Q1

3,7 %

arrow_upward
Prisutvikling de fire Q1

0,6 %

arrow_upward
Prisvekst i Norge

5,8 %

in_home_mode
Solgte boliger Q1

208

wifi_home
Gjennomsnittlig omsetningstid (Norge)

42 dager

bilde av sitat-forfatter, Morten Skorge i EiendomsMegler 1, avdeling Larvik.

Sitat start,  - Prisutvikling på 3,7% i første kvartal er gode tall for Larvik sammenlignet med resten av Norge. Vi opplever flere som kommer på visning og noe lavere omsetningshastighet. Enkelte objekter tar det lengre tid å selge, det er derfor viktig og gå ut med riktig prisantydning slik at vi treffer best mulig i markedet.
- Morten Skorge i EiendomsMegler 1, avdeling Larvik

Den lokale prisutviklingen i Kongsberg

Kongsberg har hatt en prisutvikling på 2,7 % i første kvartal i 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på 4,1 %. De siste fire kvartalene har Kongsberg hatt en prisutvikling på - 1,8 %, mens i samme periode i 2022 var på 6,5 %. Antall solgte boliger første kvartal 2023 var 93.  

arrow_upward
Prisutvikling i første kvartal

2,7 %

arrow_downward
Prisutvikling de fire siste kvartalene

- 1,8 %

in_home_mode
Boliger solgt i Q1

93

wifi_home
Gjennomsnittlig omsetningstid (Norge)

42 dager

arrow_upward
Prisvekst i Norge

5,8 %

bilde av sitat-forfatter, Kjersti Slettemo, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Kongsberg..

Sitat start,  Etter et noe roligere 4. kvartal i 2022, ser vi nå på nyåret med positivt blikk. Første kvartal 2023 har vært med økende aktivitet utover året, både på tilbud av nyheter og på etterspørsel av det som blir lagt ut. Lavere aktivitetsnivå før årsskiftet, har også gjort tilgangen på nyheter noe mindre enn andre år, og lavere tilbud betyr også økt oppmøte og flere interessenter pr bolig, for eiendommer som blir lagt ut. Vi opplever jamt over gode resultater på de fleste eiendommer, og føler vi ser et balansert og fint boligmarked i dag. Vi går en spennende vår og sommer i møte, og gleder oss til fortsettelsen
- Kjersti Slettemo, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Kongsberg.

Den lokale prisutviklingen i Sandefjord

Sandefjord har hatt en positiv prisutvikling på 3,7 % i første kvartal i 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på 5,2 %. De siste fire kvartalene har Sandefjord hatt en prisutvikling som har økt med 2,4 %, mens i samme periode i 2022 var den på 9,4 %. I Sandefjord ble over 330 boliger solgt i første kvartal 2023. 

 
 
arrow_upward
Prisoppgang første kvartal

3,7 %

arrow_upward
Prisutvikling de fire siste kvartalene

2,4 %

arrow_upward
Prisvekst i Norge

5,8 %

in_home_mode
Solgte boliger Q1

330

wifi_home
Gjennomsnittlig omsetningstid (Norge)

42 dager

bilde av sitat-forfatter, Stian Dursett, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Sandefjord..

Sitat start,  Markedet lokalt har vært velfungerende og godt de første 3 månedene i år. Det selges et stort antall brukte boliger, til gode priser men med noe lengere omsetningstid en tidligere. Det er et godt og bredt utvalg av brukte boliger og det går ikke like fort som for et år siden. Dette gjør at de som ønsker å lege før de kjøper får et bredere utvalg å velge i
- Stian Dursett, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Sandefjord.

Den lokale prisutviklingen i Horten og Holmestrand

Horten har hatt en prisutvikling på 2,7 % første kvartal 2023, sammenlignet med samme periode i 2022 hvor den var den på 6,1 %. De siste fire kvartalene har Horten hatt en prisutvikling på - 3,6 %, mens i samme periode i 2022 var på 1,4%. I Horten ble det solgt 121 boliger første kvartal 2023. 

 

Holmestrand har hatt en prisutvikling på 2,2 % det første kvartal 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på 10,9 %. De siste fire kvartalene har Holmestrand hatt en prisutvikling på -3,6 %, mens i samme periode i 2022 var på 10,9 %. I Holmestrand ble det solgt 63 boliger første kvartal 2023. 

Horten

arrow_upward
Prisoppgang i Q1

2,7 %

arrow_downward
Prisutvikling de fire siste kvartalene

- 3,6 %

arrow_upward
Prisvekst i Norge

5,8 %

in_home_mode
Solgte boliger Q1

121

wifi_home
Gjennomsnittlig omsetningstid (Norge)

42 dager

Holmestrand

arrow_upward
Prisoppgang i Q1

2,2 %

arrow_downward
Prisutvikling de fire siste kvartalene

- 3,6 %

arrow_upward
Prisvekst i Norge

5,8 %

in_home_mode
Solgte boliger Q1

63

wifi_home
Gjennomsnittlig omsetningstid (Norge)

42 dager

bilde av sitat-forfatter, Merethe Lunden Andreassen i Horten og Holmestrand.

Sitat start,  Første kvartalet var som forventet med litt rolig start på året. Vi opplever nå at flere boliger legges ut for salg og at det kommer flere på visning. Omsetningshastighet er noe lavere, men flere objekter blir solgt raskt. Enkelte objekter tar det lengre tid å selge, det er derfor viktig og gå ut med riktig prisantydning slik at vi treffer best mulig i markedet.
- Merethe Lunden Andreassen i Horten og Holmestrand

Den lokale prisutviklingen i Modum

Eiendom Norge har nylig presentert boligprisstatistikk for første kvartal 2023, som viser en generell oppgang i boligprisene på 1,2 % i Norge siste året, korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,5 prosent. Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 5,8 prosent.  

 
 
arrow_upward
Prisoppgang Q1

1,2 %

arrow_upward
Prisvekst i Norge

5,8 %

wifi_home
Gjennomsnittlig omsetningstid (Norge)

42 dager

bilde av sitat-forfatter, Wiggo Smedberg avdelingsleder EiendomsMegler 1 Modum.

Sitat start,   Vi opplever en mer positiv trend i markedet med mer aktivitet enn ved 4 kvartal i 2022. Det er flere deltakere på visning, bud er mer i samsvar med prisantydning og generelt mer positivitet. Vi ser fortsatt at noen eiendommer har lengre omsetningstid sammenlignet med samme periode i fjor, og viktigheten av å prise objekter riktig er helt vesentlig for å oppnå gode resultater
- Wiggo Smedberg avdelingsleder EiendomsMegler 1 Modum

Den lokale prisutviklingen i Øvre Eiker

Eiendom Norge har nylig presentert boligprisstatistikk for første kvartal 2023, som viser en generell oppgang i boligprisene på 1,2 % i Norge siste året, korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,5 prosent. Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 5,8 prosent

arrow_upward
Prisoppgang i Q1

1,2 %

arrow_upward
Prisvekst i Norge

5,8 %

in_home_mode
Solgte boliger Q1

77

wifi_home
Gjennomsnittlig omsetningstid (Norge)

42 dager

bilde av sitat-forfatter, Ronny Abeltun, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Eiker.

Sitat start,  - Vi opplever at markedet har en positiv trend om vi sammenligner med 4. kvartal i fjor. Vi har noe mer folk på visning og at bud er mer i tråd med prisantydning. Men, markedet er fortsatt selektivt, da det er store forskjeller. Enkelte objekter tar det lengre tid å selge, det er derfor viktig å prise riktig så vi treffer best mulig i markedet
- Ronny Abeltun, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Eiker

Den lokale prisutviklingen i Drammen, Lier, Sande og Svelvik

Drammen har hatt en prisutvikling på 2,9 % i første kvartal 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på 5,6 %. De siste fire kvartalene har Drammen hatt en prisutvikling på - 0,4 %, mens i samme periode i 2022 var på 10,7 %.   

Lier har hatt en prisutvikling på 1,8 % i første kvartal 2023, sammenlignet med samme periode i 2022, hvor den var den på 6,4 %. De siste fire kvartalene har Lier hatt en prisutvikling på -1,3%, mens i samme periode i 2022 var på 8,4 %.

arrow_upward
Prisoppgang i Q1

2,9 %

arrow_upward
Prisvekst i Norge

5,8 %

in_home_mode
Solgte boliger Q1

488

wifi_home
Gjennomsnittlig omsetningstid (Norge)

42 dager

bilde av sitat-forfatter, Geir Storli, EiendomsMelger 1 avdeling Dahl Drammen.

Sitat start,  Markedet i Sande har hatt en positiv prisutvikling også i 2023. Sande er attraktivt for kjøperne idet man har kort vei til E-18, jernbaneforbindelse og ikke minst Sandebukta med alle fritidsaktiviteter
- Geir Storli, EiendomsMelger 1 avdeling Dahl Drammen

Del: