Effektiv drenering er viktig når været blir verre

Hvor lenge siden er det siden du sist så på dreneringen? Dårlig drenering kan bety trøbbel ved neste skikkelige regnskur.

Publisert 19. april 2024. Sist redigert 30. april 2024

Drenering, hus, bolig, vann, entreprenør

Hva er drenering?

Drenering går ut på å lede vekk vann fra bygningskonstruksjon for å forhindre fukt og kapillæroppsug. Sistnevnte betyr at vann trekkes opp i grunnmuren fra grunnen. Drenering utføres ved å legge drensledninger, gravd ned lavere enn husets såle. I tillegg legges det ut dreneringsmasser og fiberduk. Å skape fall i terrenget vekk slik at vannet ikke ledes mot grunnmuren er også viktig. Det er særlig grunnmur og kjeller som er utsatt for fukt og overvann. Med stadig mer ekstremvær og oversvømmelser, er riktig drenering helt nødvendig for å ivareta bygningen og forebygge kostbare skader. 

Dreneringsproblemer

Dårlig drenering er godt utbredt, og rammer særlig eldre boliger. Drenering er nemlig ikke et tiltak som varer evig, men må fornyes ca. hvert 30-60 år. Akkurat hvor lenge dreneringen varer i ditt tilfelle vil være avhengig av værforhold, jordmasse og kvaliteten på arbeidet da det ble gjort. Mellom 30 og 60 år er det sant nok et spenn på hele 40 år, noe som betyr at man sjekke tilstand på drenering jevnlig. Det er viktig å få med seg når dreneringen bør skiftes for å forhindre potensielt store og dyre problemer. 

 

Vanlige problemer som vil kunne oppstå er at overflatevann renner mot bygget, i stedet for å renne vekt, fukt i kjellervegger, saltutslag, malingsflassing, råte og mugg. 

På tide med ny drenering

De siste årene har flere fått erfare konsekvensene av ekstremvær og oversvømmelse. Selv om ikke engang perfekt utført drenering alltid kan motstå flom, er det likefrem bygningen, og særlig kjellerens, fremste forsvar mot overflatevann. Mistenker du at dreneringen er utilstrekkelig eller feil, kan det første steget være å få en fagperson på befaring for å få utbedringspotensiale undersøkt. Det er også lurt å ta en god sjekk av grunnmur og eventuell kjeller for å kartlegge fuktnivå og potensielle skader. 

Ny drenering blir utført ved at man legger nye dreneringsrør, fiberduk og dreneringsmasser. Arbeidet kan også bestå av utbedring av eventuelle skader. 

Etterisolere samtidig

Det kan for øvrig være lurt og kostnadseffektivt å slå til med etterisolering når man først er i gang med å legge ny drenering. Kjellervegger under bakken som er uisolerte vil være kalde mens selve kjellerrommet er varmt. Dette vil kunne forårsake kondens mot den kalde kjellerveggen, som videre kan skape fukt- og råteproblemer. 

Skrevet av:

Artikkelen er skrevet av Cathrine Sæther | Innholdsansvarlig i Byggstart.no

Del: