Andreas Høstvik

Eiendomsmegler ved EiendomsMegler 1 Dahl

Bilde av Andreas Høstvik

Kort om meg

Andreas er oppvokst i Lier, men er fast bosatt i Drammen. Andreas er glad i å være aktiv, trener så ofte han kan og er glad i å gå på ski om vinteren.

Hvorfor valgte du å bli eiendomsmegler?
Jeg har en stor interesse for arkitektur og ville lenge bli arkitekt, men jeg fant ut at jeg trengte en jobb som også omhandlet mennesker i større grad. Etter å ha jobbet i butikk som selger i flere år, fikk jeg øynene opp for kunsten å selge. Eiendomsmegling var et ganske naturlig valg for meg.

Hva er ditt beste råd til dagens boligselgere?
Jeg mener at man burde velge en megler som genuint bryr seg om sine kunder. Boligen representerer den største delen av formuen til folk flest, og et boligsalg er ikke hverdagskost for allmenheten. Det er en intens prosess som mange kan føle på. Det er derfor viktig at man velger en megler som tar seg av meglerprosessen på en profesjonell, respektfull og ydmyk måte, samtidig som at megleren er en god samtalepartner.

En megler du kan stole på er gull verdt!