EiendomsMegler 1 Hitra/Frøya

Besøksadresse

Storhaugveien 8

7240 HITRA

EiendomsMegler 1 Hitra/Frøya

Fagansvarlig / Eiendomsmegler

Aleksander Hansen

aleksander.hansen@em1.no
+47 932 84 051

Eiendomsmegler / Avdelingsleder

Renate Ledel

renate.ledel@em1.no
+47 464 76 855

Eiendomsmeglerfullmektig

Marthe Alvilde Frantzen

marthe.frantzen@em1.no
+47 938 25 260

Eiendomsmegler / jurist

Mateusz Narbut

mateusz.narbut@em1.no
+47 971 56 444

Eiendomsmeglerfullmektig

Sindre Heldal

sindre.heldal@em1.no
+47 454 19 905