EiendomsMegler 1 Kristiansund

Besøksadresse

Langveien 21

6501 KRISTIANSUND N

EiendomsMegler 1 Kristiansund

Eiendomsmegler

Jan Oluf Kvalvåg

jan.kvalvag@em1.no
+47 916 40 981

Eiendomsmegler

Morten Boxaspen Høvik

morten.hovik@em1.no
+47 948 35 453

Eiendomsmegler MNEF

Gunnar Andreas Kjønnøy

gunnar.kjonnoy@em1.no
+47 452 77 617

Porteføljemedarbeider

Eli Christensen Kvåle

eli.kvale@em1.no
+47 930 86 892

Eiendomsmegler MNEF

Karen Heggset Monge

karen.monge@em1.no
+47 481 53 306

Avdelingsleder/eiendomsmegler

Anbjørn Ulseth

anbjorn.ulseth@em1.no
+47 454 99 060

Porteføljemedarbeider

Randi Kvisvik Hansen

randi.hansen@em1.no
+47 988 18 506

Eiendomsmegler

Rune Johansen

rune.johansen@em1.no
+47 478 58 541

Fagansvarlige

Fagansvarlig / Eiendomsmegler

Pål Fredrik Wollan

pal.fredrik.wollan@em1.no
+47 975 30 818