Renteøkningene begynner tilsynelatende å bite litt i boligmarkedet, og vi ser en nedgang i boligprisene i juni. Nå er det riktignok vanlig med et lite fall i boligprisene denne måneden, men når vi ser på den nominelle endringen som ikke hensynstar sesongvariasjoner, er det også her en nedgang på 0,5% i juni. Dette tyder på en svak trend i markedet. Hittil i år har vi hatt en boligprisøkning på 6,4% for hele landet, men dette antas å svekkes fremover. Det har vært et stort utbud av nye bruktboliger i markedet i juni, men salget har også vært relativt bra. I tillegg må det sies at omsetningshastigheten har vært forholdsvis rask.

Boligprisene opp 2.kvartal - ned i juni!

Nøkkeltall og sammendrag pr lokalt område 2.kvartal 2023:

Frogn:

-0,3 %

Nominell prisutvikling

4,1 %

Solgte boliger mot 2.kvartal 2022

15,5 %

Boliger lagt ut for salg, mot 2.kvartal 2022

Kr. 6.828.955,-

Gjennomsnittspris

Kr. 58.412,-

Pris pr m2

Kr. 5.812.500,-

Medianpris

73 dager

Omsetningstid

Vestby:

2,8 %

Nominell prisutvikling

12,6 %

Solgte boliger, mot 1.kvartal 2022

10,2 %

Boliger lagt ut for salg, mot 1.kvartal 2022

Kr. 5.452.197,-

Gjennomsnittspris

Kr. 49.665,-

Pris pr m2

Kr. 4.700.000,-

Medianpris

45 dager

Omsetningstid

Indre Østfold:

1,9 %

Nominell prisutvikling

5,3 %

Solgte boliger, mot 2.kvartal 2022

14,4 %

Boliger lagt ut for salg, mot 2.kvartal 2022

Kr. 3.409.644,-

Gjennomsnittspris

Kr. 32.637,-

Pris pr m2

Kr. 3.200.000,-

Medianpris

35 dager

Omsetningstid

Moss:

2,4 %

Nominell prisutvikling

11,4 %

Solgte boliger mot 2.kvartal 2022

22,6 %

Boliger lagt ut for salg, mot 2.kvartal 2022

Kr. 4.407.073,-

Gjennomsnittspris

Kr. 45.917,-

Pris pr m2

Kr. 3.926.381,-

Medianpris

45 dager

Omsetningstid

Fredrikstad:

1,6 %

Nominell prisutvikling

4,4 %

Solgte boliger mot 2.kvartal 2022

25,6 %

Boliger lagt ut for salg, mot 2.kvartal 2022

Kr. 4.122.173,-

Gjennomsnittspris

Kr. 42.309,-

Pris pr m2

Kr. 3.650.000,-

Medianpris

37 dager

Omsetningstid

Sarpsborg:

1,7 %

Nominell prisutvikling

-16,7 %

Solgte boliger mot 2.kvartal 2022

2,5 %

Boliger lagt ut for salg, mot 2.kvartal 2022

Kr. 3.534.028,-

Gjennomsnittspris

Kr. 35.235,-

Pris pr m2

Kr. 3.100.000,-

Medianpris

28 dager

Omsetningstid

Halden:

1,2 %

Nominell prisutvikling

0,0 %

Solgte boliger mot 2.kvartal 2022

3,6 %

Boliger lagt ut for salg, mot 2.kvartal 2022

Kr. 3.498.328,-

Gjennomsnittspris

Kr. 32.744,-

Pris pr m2

Kr. 3.300.000,-

Medianpris

31 dager

Omsetningstid

Nøkkeltall og sammendrag pr regionsområde for juni 2023:

Østfold:

-0,2%

Sesongjustert prisutvikling

-1,0%

Nominell prisutvikling

-13,2%

Solgte boliger, mot juni 2022

15,7%

Boliger lagt ut for salg, mot juni 2022

Kr 39.092,-

Pris pr kvm

Kr 3.400.000,-

Medianpris

30 dager

Gjennomsnittlig omsetningstid

Follo:

-2,3%

Sesongjustert prisutvikling

-2,6%

Nominell prisutvikling

-3,8%

Solgte boliger, mot juni 2022

12,4%

Boliger lagt ut for salg, mot juni 2022

Kr 54.537,-

Gjennomsnittlig pris pr kvm

Kr 5.148.868,-

Medianprisen

42 dager

Gjennomsnittlig omsetningstid

Norge:

-1,2

Sesongjustert prisutvikling

-0,5%

Nominell prisutvikling

2,8%

Solgte boliger, mot juni 2022

13,5%

Boliger lagt ut mot juni 2022

30 dager

Gjennomsnittlig omsetningstid juni

Kr 52.559,-

Gjennomsnittlig pris pr kvm

Kr 3.884.000,-

Medianpris

Oslo:

-0,2%

Sesongjustert prisutvikling

-1,1%

Nominmell prisutvikling:

13,5%

Solgte boliger, mot juni 2022

13,5%

Boliger lagt ut, mot juni 2022

Kr 90.945,-

Gjennomsnittlig pris pr kvm

Kr 5.235.329,-

Medianprisen

19 dager

Gjennomsnittlig omsetningstid

2.kvartal 2023:

Etter nesten et halvt år med generell boligprisoppgang, kom nedgangen i juni. Riktignok i en måned hvor boligprisene vanligvis faller, men med det bakteppet vi nå har, er det lett å konkludere med at dette er et resultat av alle rentehevingene fra Norges Bank. I tillegg har vi forsinkelsene som normalt ligger i markedet/samfunnet fra tidspunktet Norges Bank vedtar en heving, til effekten virker på hver og en av oss. Alt fokuset i media skal vi heller ikke undervurdere. Men det faktum at den sesongjusterte prisnedgangen er så mye som 0,5%, tyder helt klart på et trendskifte. Veldig enkelt regnet, kan vi jo anslå det til å tilsvare en nedgang på 6% på ett år. Vi er inne i en tid på året hvor boligmarkedet også er preget av ferie, og hvor det vanligvis er veldig rolige tider for både kjøpere og selgere. Det ventes naturlig nok at effektene av renteoppgangen nå vil merkes på boligprisene fremover.

Boligprisutviklingen

Siste kvartal (2.kvartal) endte med en boligprisoppgang på 0,6% for hele landet. Dette er fortsatt sterkt, med tanke på alle økonomiske forhold som burde dempet, og faktisk svekket boligprisene. Lokalt har alle områder innenfor vår markedsregion også hatt positiv boligprisvekst det siste kvartalet, med unntak av Frogn med en nedgang på 0,3%. Alle andre lokale områder har betydelig sterkere vekst enn den nasjonale, med Vestby klart sterkest med hele 2,8%. Lavest vekst lokalt hadde Valtså Frogn med -0,3%. Hele rangeringen kan ses i tabellen under.

Landets svakeste vekst siste kvartal hadde Kinn i Vestland, med -2,3%. Sterkest prisutvikling denne perioden finner vi i Haugesund, Karmøy og Kristiansand, alle med 4,7%. For jun i hadde Hamar sterkest boligprisvekst med 0,0%. Svakest hadde Follo med -2,3%.- Sterkest prisutvikling hittil i år hadde Kristiansand med 11%, etterfulgt av Stavanger med omegn 10,3%. Svakest Tromsø med en vekst på 3,1%.

Med blikket løftet enda litt lenger tilbake i tid, kan vi se at tallene er svært varierte for de siste fire kvartalene samlet, altså ett år tilbake. Nasjonalt er veksten på minussiden denne perioden, med -0,7%. Lokalt har samtlige av områdene negativ vekst. Halden og Moss har sterkest vekst denne perioden med -0,4%. Deretter Vestby med -0,9% og Fredrikstad -1,5%. Sarpsborg hadde -2,6%, Indre Østfold -2,8%, og svakest av de lokale Frogn -3,1%. Det området med sterkest boligprisutvikling i landet  de siste fire kvartalene er Lindesnes opp 7,3%%, mens svakest var Nesodden med -5,0%.

Prisutvikling lokalt 1.kvartal 2023:

(Rangert fra høyest til lavest)

Sted/Tid:2.kvartal 2023:
Vestby
 2,8 %
Moss
 2,4 %
Indre Østfold
 1,9 %
Sarpsborg
 1,7 %
Fredrikstad
 1,6 %
Halden
 1,2 %
Frogn
-0,3 %

Omsetningstid

Det er normalt sett raske salgstider på denne tiden av året, og tabellen viser at dette stemmer i alle områder av vår region i juni. Men for andre kvartal var unntaket Frogn, som hadde en omsetningstid på 73 dager. Nasjonalt gikk salgstiden ned fra 35 dager i mai, til 30 dager i juni. Se tabellen under.

De raskeste omsetningene i landet andre kvartal, hadde Bydel Grorud og bydel Grünerløkka i Oslo, med et snitt på 15 dager. Det tregeste omsetningssnittet hadde Distriktene i Troms og Finnmark med 107 dager, etterfulgt av Elverum med 87 dager.

I juni hadde Oslo landets raskeste boligmarked, med et snitt på 19 dager pr salg. Tregest var Tromsø med 57 dager.

I tabellen under kan dere se omsetningstiden rangert fra lavest til høyest innenfor vår region, samt Norge totalt til sist. I tillegg er det en sammenligning mot kvartalet før (1.kvartal 2023), og samme kvartal de to tidligere årene.

Omsetningstid 1.kvartal 2023:

(Rangert fra kortest til lengst tid)

Sted/Tid:Omsetningstid:(Omsetningstid 1.kvartal 2023)(Omsetningstid 2.kvartal 2022)(Omsetningstid 2.kvartal 2021)
Sarpsborg
28 dager
(52)
(17)
(54)
Halden
31 dager
(50)
(25)
(46)
Indre Østfold
35 dager
(51)
(28)
(53)
Norge
35 dager
(48)
(27)
(53)
Fredrikstad
37 dager
(52)
(23)
(41)
Moss
45 dager
(59)
(21)
(41)
Vestby
45 dager
(70)
(39)
(62)
Frogn
73 dager
(45)
(30)
(42)

Prisnivå:

Eiendom Norge oppgir prisnivået med tre forskjellige målenheter, i regions-/kvartalsrapportene. Disse er: Pris pr m2 (salgspris delt på antallet kvadratmeter), Medianpris (lister opp i rekkefølge alle boligsalgspriser, og trekker ut den midterste) og Gjennomsnittsprisen (alle boligpriser lagt sammen og delt på antallet boliger). På denne måten kan vi sammenligne for å se etter en praktisk sammenheng med boligprisutviklingen i et område, og hvordan dette eventuelt slår ut innenfor disse tre målemetodene for prisnivået. 

Vi har laget en tabell med alle tre målenhetene under, og der kan dere se siste kvartals fasit. Det er som regel ikke store utslagene fra måned til måned, og det siste kvartalet er endringene stort sett økende, med kun to unntak. Det er en svak nedgang i kvadratmeterprisen for Indre Østfold, og en liten nedgang i medianprisen for Sarpsborg. Gjennomsnittsprisen for hele landet ved utgangen av juni, var kr 4.643.491,-.

Oversikt prisnivå i 2.kvartal 2023 - Gjennomssnittspris/Pris pr m2/Medianpris:

Sted/prisparameter:Gjennomsnittspris:Pris pr m2:Medianpris:
Frogn:
Kr. 6.828.955,-
Kr. 58.412,-
Kr. 5.812.500,-
Vestby:
Kr. 4.959.785,-
Kr. 49.665,-
Kr. 4.700.000,-
Indre Østfold:
Kr. 3.409.644,-
Kr. 32.637,-
Kr. 3.200.000,-
Moss:
Kr. 4.407.073,-
Kr. 45.917,-
Kr. 3.926.381,-
Fredrikstad:
Kr. 4.122.173,-
Kr. 42.309,-
Kr. 3.650.000,-
Sarpsborg:
Kr. 3.534.028,-
Kr. 35.235,-
Kr. 3.100.000,-
Halden:
Kr. 3.498.328,-
Kr. 32.744,-
Kr. 3.300.000,-

Solgte bruktboliger, og nye lagt ut for salg

Tallene for både juni og andre kvartal viser en generell økning både i salgsvolum og nye bruktboliger lagt ut til salgs. I juni ble det solgt 2,8% flere boliger enn samme måned i fjor. Siste kvartal var det en liten nedgang på 2,2%, mens det hittil i år er en økning på 2,2%. Lokalt viser kvartalstallene at samtlige områder i vår region har økning i salgsvolumet både 2.kvartal og hittil i år, med unntak for Sarpsborg i begge periodene. 

Tallene for nye bruktboliger lagt ut for salg viser alså den samme trenden. Nasjonalt har utbudet økt gjennom juni, og det ble lagt ut 13,5% flere boliger i landet enn juni i fjor. Hittil i år er det lagt ut 5,2% flere boliger enn samme periode i fjor. Lokalt er også dette tilfellet, men ett lite unntak er Sarpsborg hittil i år, med -2,9%.

Solgte boliger, og nye bruktboliger lagt ut for salg:

Sted/Endring:Solgte boliger 1.kvartal:Lagt ut for salg 1.kvartal:Solgte boliger hittil 2023:Lagt ut for salg hittil 2023:
Frogn:
   7,1 %
 - 8,8 %
   7,1 %
  - 8,8 %
Vestby:
   4,8 %
  10,3 %
   4,8 %
   10,3 %
Indre Østfold:
  11,9 %
    5,1 %
  11,9 %
    5,1 %
Moss:
   1,8 %
   1,6 %
   1,8 %
    1,6 %
Fredrikstad:
  30,5 %
  18,2 %,
  30,5 %
   18,2 %
Sarpsborg:
 - 4,6 %
- 11,5 %
  - 4,6 %
 - 11,5 %
Halden:
   5,7 %
  40,9 %
   5,7 %
   40,9 %

Konklusjon, og veien videre

Første måned med prisnedgang på nesten et halvt år. Og nå forventes det fortsatt svak vekst fremover. Vi har den høyeste styringsrenten siden 2008, og ytterligere varslede rentehevinger i inneværende år. Eiendom Norge mener at mye av første halvårs oppgang vil bli korrigert utover i andre halvår. Men til tross for en svak utvikling i boligprisene i juni, ble det solgt et stort volum boliger i alle områder av landet. For salgsvolumet var stort i juni, selv om utbudet av boliger var enda større. Dette betyr at antallet usolgte boliger har økt gjennom juni, men det har også ført til en bedre balanse i bruktboligmarkedet, enn det som har vært tilfellet tidligere i år. Disse tallene vitner også om et sunt og velfungerende boligmarked her i landet. Den rekordlave nyboligbyggingen vil fortsette å legge stort press på bruktboligmarkedet, og Eiendom Norge mener klart at utlånsreguleringen nå må oppheves. Den har mistet effekt nå når rentenivået er såpass høyt. I den grad den har effekt, gjør egentlig mer skade, mener Eiendom Norge.

Boligmarkedet er nok inne i en liten sommerferie akkurat for tiden, slik det er normal i juli. Men når markedet våkner til liv etter ferietiden, blir det spennende å følge utviklingen fremover. Et boligkrakk er ikke i siktet, men en svakere trend er sannsynlig, og også nødvendig slik økonomien i dag står.

Ha en strålende sommer!

 

 

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.