Hvordan blir boligmarkedet 2022?

Inneværende år har vært litt varierende med tanke på boligprisutviklingen. De første månedene fortsatte med høy prisutvikling, mens høsten ble svakere. Eiendom Norge venter oppgang i boligprisene også neste år, med grunnlag i en forventet utvikling i nominelle priser over en 12-måneders vekst gjennom 2022.

Eiendom Norges prognose for boligprisutviklingenen 2022:

 

For ett år siden forventet Eiendom Norge en nominell 12-måneders oppgang i boligprisene for inneværende år på 7,5%. Ved utgangen av november var 12-månedersveksten nasjonalt noe lavere enn dette, nærmere bestemt 6,6%. Fasiten for 2021 får vi om ca to uker, da boligprisstatistikken for desember er klar.

 

For neste år forventer Eiendom Norge en oppgang på 4%. Denne moderate oppgangen gjelder for landet under ett, og er summen av en noe varierende utvikling i de store byene og distriktene i landet vårt. Det ventes at Oslo vil få en noe svakere utvikling neste år, etter at det her har vært sterk utvikling de siste par årene. Grunnlaget for dette er økte renteutgifter for boligeiere, sammen med stabil boligbygging og lav folkevekst. Dette er faktorer som gjelder generelt for hele landet, men slår spesielt ut i Oslo.

 

Rente- og utgiftsnivå

 

Det er en kjent sak at renten har stor betydning for boligprisene. Og den varslede renteøkningen som allerede er igangsatt, vil i 2022 redusere boligprisveksten sammenlignet med inneværende år og fjoråret. Men i tillegg er det også stor usikkerhet rundt økte energipriser, inflasjon og pandemiens videre forløp. Samt et redusert boligbehov på grunn av lavere folkevekst. Alt dette summert gir større nedside enn oppside for boligprisene neste år, mener Eiendom Norge.

 

Ved rentemøtet i forrige uke stod Norges Bank fast ved hovedtrekkene i rentebanen, og holdt fast ved rentebeslutningen med årets andre heving. I tillegg til de to rentehevingene vi har hatt i år, indikerer Norges Bank ytterligere tre renteøkninger neste år. Ved utgangen av 2022 vil da styringsrenten ligge på 1,25% dersom dette følges. Sentralbanken er herved klare på at renten skal normaliseres, og dette er en riktig vurdering etter Eiendom Norges syn. For etter Eiendom Norges syn, fører lave renter heller til større ulikhet, siden det i liten grad stimulerer økonomien og heller øker prisene på eiendom og aksjer.

 

Boligbygging og befolkningsvekst

 

Eiendom Norge mener det er stor usikkerhet knyttet til den antatte befolkningsutviklingen og boligbehovsanalysene, samt også til hva som blir den nye normalen når pandemien en dag er over. De tror i tillegg at årets nyboligsalg på ca 30.000 nye boliger er høyt, med grunnlag i den lavere folkeveksten og de meget høye byggekostnadene. Og med dette antas det at boligbyggingen de kommende årene blir noe lavere.

 

Når dette er sagt, er det mulig at boligetterspørselen fortsatt vil være høy til tross for lavere befolkningsvekst, fordi nordmenn i stor grad prioriterer eget hjem og fritidsbolig. Dette blir en viktig faktor å følge fremover.

 

Gjeld og utlånsregulering

 

Sammenhengen mellom gjeld og boligpriser er stor. Eiendom Norge mener at mye av den sterke prisveksten i Oslo i fjor, kan forklares med at utlånsforskriften ble lempet på, og mange benyttet anledningen til å ta opp mer lån. Det antas at utlånsforskriften vil ha nøytral effekt i boligmarkedet 2022, men Eiendom Norge ønsker lettelser for førstegangskjøpere.

 

Prognosene for 2022

 

Prognosene for de største byene, er at Oslo får laveste oppgang med 3%. Deretter Trondheim med en oppgang på 5,5%. Både Stavanger og Bergen spås en oppgang i boligprisene på 6% neste år.

 

Oslo blir hardest rammet på grunn av høyt gjeldsnivå og allerede høye priser. For oss som har en beliggenhet med nærhet til Oslo, er dette ekstra interessant. For vi ser at mange av de som ville ha kjøpt bolig i Oslo dersom de hadde hatt muligheten, isteden kjøper i kommunene rundt. 

 

Som sagt så gjenstår det å se på boligprisutviklingen for denne siste måneden, og fasiten for dette året legges frem i begynnelsen av januar. Da får vi både svaret for avslutningen av året, dvs desember, samt også 4.kvartal. I tillegg får vi også selvfølgelig sett på hele 2021 totalt. 

I mellomtiden ønskes en god jule- og nyttårsfeiring!

 

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.

4%

Prognose for Norge 2022:

3%

Prognose for Oslo 2022:

6%

Prognose for Stavanger 2022:

6%

Prognose for Bergen 2022:

5.5%

Prognose for Trondheim 2022: