Utviklingen i boligprisene har vært uforutsigbart dette året, med en kunstig høy prisvekst det første halvåret, grunnet et begrenset tilbud av bruktboliger. Dette siste kvartalet har vært mer i retning av det normale, med en liten nedgang i juli, som er normalt i en feriemåned. Oppgang i august er også normalt, selv om den i år var sterkere både enn ventet og normalen. Vi så igjen en nedgang i september, også som normalt Kvartalet totalt endte dermed med et lite fall.

3.kvartal endte med et lite fall!

Eiendomsmegler stifter blått til salgs-skilt på en hvit husvegg. Foto.

Nøkkeltall 3.kvartal 2022:

32 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - FROGN

41 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - VESTBY

35 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - INDRE ØSTFOLD

28 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - MOSS

30 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - FREDRIKSTAD

29 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - SARPSBORG

31 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - HALDEN

33 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - NORGE

-1.1%

Sesongjustert prisutvikling 3.kvartal 22 - Frogn

-1.1%

Sesongjustert prisutvikling 3.kvartal 22 - Vestby

-1.5%

Sesongjustert prisutvikling 3.kvartal 22 - Indre Østfold

-0.8%

Sesongjustert prisutvikling 3.kvartal 22 - Moss

-0.8%

Sesongjustert prisutvikling 3.kvartal 22 - Fredrikstad

-1.5%

Sesongjustert prisutvikling 3.kvartal 22 - Sarpsborg

0.1%

Sesongjustert prisutvikling 3.kvartal 22 - Halden

-1.9%

Sesongjustert prisutvikling 3.kvartal 22 - Norge

3.kvartal 2022:

Det siste kvartalet er mer lik normalen, selv om det er uvanlig mange faktorer Innen både global og nasjonal økonomi, samt samfunnet generelt som gjør at boligmarkedet her hjemme er usedvanlig vanskelig å spå for tiden. Dette har ført til at tredje kvartal har et generelt lavere salgsvolum innenfor vår region, men en økning i tilbudssiden av bruktboliger. Fasit i prisutviklingen er dermed en liten nedgang i boligprisene her, selv om det er fortsatt er en klar oppgang når vi sammenligner ett år tilbake. Dette vil vi nå gå noe dypere ned i.

Boligprisutviklingen

Vi begynner med å se på de lokale områdene innenfor regionen vår, i et noe lengre perspektiv. Vi går fire kvartaler, altså ett år tilbake og sammenligner med i dag. Det har da vært en positiv utvikling, altså stigning i boligprisene i alle våre lokale områder. Det er Fredrikstad som denne perioden har hatt størst stigning i boligprisene, med hele 8,3%. Deretter følger Halden med 7,5%, og Sarpsborg med 5,8%. Videre i synkende rekkefølge har vi Vestby med 5,0%, Moss 4,6%, Indre Østfold 4,3%, og til sist Frogn med 2,3%. 

For å sette dette i perspektiv, kan vi bemerke at sterkest utvikling i landet denne perioden hadde Kinn med 13,9%, etterfulgt av Lindesnes med 12,9% og Rana med 10,9%. Gjøvik hadde svakest utvikling denne perioden med 1,6%, med Frogn 2,3%, og Lillestrøm med 2,7% over der. For hele landet har boligprisveksten vært på 4,3% de siste fire kvartalene.

For årets tredje kvartal, er fasiten lokalt at seks av syv områder har hatt en nedgang. For det ene området med positiv utvikling, er oppgangen helt marginal med 0,1%, og det er Halden. For resten av vår region ser tallene slik ut; nærmest Halden finner vi Moss og Fredrikstad begge med -0,8%. Deretter Frogn og Vestby begge med -1,1%. Størst nedgang hadde Sarpsborg og Indre Østfold, begge med en nedgang på 1,5%. Hele Norge totalt hadde en nedgang siste kvartal på 1,9%, som betyr at alle våre lokale områder hadde lavere nedgang enn landssnittet.

Vi kan også her se på ytterpunktene nasjonalt, og det er da Hammerfest som hadde sterkest boligprisutvikling i tredje kvartal, med en stigning på 1,6%. Deretter har vi Lindesnes rett bak med 1,5%, og Steinkjer med 1,2%. Svakest utvikling hadde også denne perioden Gjøvik med -2,6% fulgt av Harstad -2,3% og Bjørnafjorden, Midt-Telemark og Nome med -2,2%.

Tabellen under viser siste kvartals boligprisutvikling lokalt, samt de foregående kvartalene dette året, og samme kvartal i fjor. 

Prisutvikling i %:

 

 Frogn:Vestby:Indre Østfold:Moss:Fredrikstad:Sarpsborg:Halden: 
3.kvartal 22:-1,1-1,1-1,5-0,8-0,8-1,50,1 
2.kvartal 22:2,01,81,61,83,32,42,7 
1.kvartal 22:3,25,05,55,55,85,44,9 
         
3.kvartal 21:-0,10,7-0,2-0,40,3-0,1-2,0 

 

Omsetningstid

Høsten er normalt sett noe roligere i boligmarkedet, enn første halvår. Vi ser også av tabellen under, at salgstiden var noe høyere generelt nå i tredje kvartal enn den var i andre kvartal. Med lokale variasjoner riktignok, kan vi også i tabellen se at salgstiden siste kvartal jevnt over ikke er veldig langt unna hverken første kvartal, eller samme kvartal i fjor.

Omsetningstiden spriker en del innenfor vår markedsregion i tredje kvartal, og det er Halden som har hatt det raskeste markedet med et snitt på 27 dager. Moss, Sarpsborg og Fredrikstad er ikke mye tregere, med henholdsvis 28, 29 og 30 dager. I Frogn tok det gjennomsnittlig 32 dager å selge en bolig andre kvartal, mens det i Indre Østfold tok 35 dager, og i Vestby 41 dager i snitt.

Snittet for hele landet var 33 dager siste kvartal. Raskest i landet var Bydel Alna i Oslo med bare 12 dager, mens tregest gikk det i distriktene i Troms og Finnmark med 98 dager etterfulgt av Kristiansund med 94 dager.

Omsetningstid:

 

 

 Frogn:Vestby:Indre Østfold:Moss:Fredrikstad:Sarpsborg:Halden:Norge:
3.kvartal 2022:32 dager41 dager35 dager28 dager30 dager29 dager31 dager33 dager
2.kvartal 2022:30 dager39 dager28 dager21 dager23 dager17 dager25 dager27 dager
1.kvartal 2022:27 dager30 dager31 dager30 dager33 dager34 dager36 dager36 dager
         
3.kvartal 2021:20 dager31 dager37 dager24 dager25 dager30 dager42 dager33 dager

 

Prisnivå:

I kvartalsrapporten oppgir Eiendom Norge prisnivået med tre forskjellige måleenheter, som vil si; pris pr m2 (salgspris delt på antallet kvadratmeter), medianpris (lister opp i rekkefølge alle boligsalgspriser, og trekker ut den midterste) og gjennomsnittsprisen (alle boligpriser lagt sammen og delt på antallet boliger). På denne måten kan vi se en praktisk sammenheng med boligprisutviklinngen i et område, og hvordan dette slår ut.

Vi har laget en tabell pr måleenhet under, og der kan dere se siste kvartals fasit, i geografisk sammenheng og utvikling i tidsperspektiv. For pris pr m2, ser vi at det i tredje kvartal ligger høyere enn både for et år siden, og mot første kvartal i år. Men mot andre kvartal er det ikke noen større endringer, og den har faktisk gått ned i tre av områdene. Det samme gjelder for øvrig for medianprisen, selv om det her er en økning for kun to av områdene. 

Når det gjelder gjennomsnittsprisen er utviklingen fra andre til tredje kvartal negativ for seks av våre syv områder, og unntaket er Frogn - som til gjengjeld hadde en formidabel økning på over kr. 1.200.000,-.

Pris pr m2:

 

 Frogn:Vestby:Indre Østfold:Moss:Fredrikstad:Sarpsborg:Halden:
3.kvartal 2022:59.549,-47.456,-33.238,-45.576,-43.161,-36.335,-31.895,-
        
2.kvartal 2022:61.747,-45.816,-32.833,-45.663,-42.563,-35.037,-32.263,-
1.kvartal 2022:55.926,-49.098,-32.246,-46.755,-42.792,-35.658,-31.144,-
3.kvartal 2021:52.995,-45.329,-31.229,-42.184,-39.784,-33.595,-29.468,-

 

 

Medianpris:

 

 Frogn:Vestby:Indre Østfold:Moss:Fredrikstad:Sarpsborg:Halden:
3.kvartal 2022:6.500.000,-4.450.000,-3.207.500,-3.599.900,-3.750.000,-3.200.000,-2.810.000,-
        
2.kvartal 2022: 6.071.492,-4.950.000,-3.315.218,-3.669.419,-3.650.000,-3.350.000,-2.900.000,-
1.kvartal 2022:5.394.097,-4.959.000,-3.200.000,-3.551.005,-3.650.000,-3.275.000,-2.680.000,-
3.kvartal 2021:5.450.000,-4.800.000,-3.230.000,-3.153.993,-3.500.000,-2.950.000,-2.838.417,-

 

 

Gjennomsnittspris:

 Frogn:Vestby:Indre Østfold:Moss:Fredrikstad:Sarpsborg:Halden:
3.kvartal 2022:7.686.856,-4.924.234,-3.435.869,-4.195.712,-4.140.097,-3.468.368,-3.099.912,-
        
2.kvartal 2022:6.429.709,-5.286.362,-3.464.266,-4.463.898,-4.252.930,-3.613.290,-3.375.552,-
1.kvartal 2022:5.683.207,-5.292.852,-3.475.772,-4.068.119,-4.000.335,-3.420.924,-2.988.173,-
3.kvartal 2022:6.100.207,-5.348.774,-3.411.838,-3.942.842,-3.832.561,-3.247.846,-2.908.441,-

Solgte bruktboliger, og nye lagt ut for salg

Vi har allerede vært inne på det faktum at det i tredje kvartal ble solgt færre boliger i Norge, enn tilsvarende periode i fjor. Samtidig styrker tilbudssiden seg noe. Som vanlig, nær sagt, er det store forskjeller i disse tallene mellom områdene innenfor vår region. Vi kan begynne med å se på utviklingen i antallet solgte boliger i årets tredje kvartal, mot samme periode i fjor. Fem av våre syv områder har en nedgang i salget, og størst nedgang er det Fredrikstad som har med -21,7%. Moss har -18,8%, Sarpsborg -13,8%, Frogn -7,9% og Vestby -4,9%. De to områdene med økt salg denne perioden er da Halden og Indre Østfold, opp henholdsvis 8,8% og 16,7%.

For å sammenligne i et lengre perspektiv, ser vi på antallet solgte boliger hittil i år, mot samme periode i fjor. Det er totalt en større nedgang denne perioden, selv om bare fire av områdene har negativ utvikling. Dette fordi disse fire har generelt høyere nedgang, samt at ett område er på null, og at de to områdene med økt salg såvidt er på plussiden. Størst nedgang også denne perioden hadde Fredrikstad med -17,8%, med Frogn rett bak med -17,5%. Moss ned 15,5% og Vestby -13,7%. Halden hadde helt flat utvikling med 0,0%, og med ørliten vekst Indre Østfold med 0,5% og Sarpsborg med 0,8%.

På samme måte ser vi på utviklingen i antallet nye bruktboliger lagt ut for salg i tredje kvartal i år, mot samme kvartal i fjor. Det er som tidligere antydet motsatt situasjon her enn for solgte boliger. Det vil si en overvekt områder med positiv utvikling. I tre områder har det blitt lagt ut færre boliger i årets tredje kvartal, og det er Sarpsborg som har størst nedgang med -7,6%. De to andre er Moss med -6,5% og Fredrikstad -3,4%. Størst økning i antallet boliger lagt ut hadde Vestby med hele 41,7%. Indre Østfold hadde 26,5% økning, Halden 8,7% og Frogn 3,9%.

Hittil i år mot samme tid i fjor, er det to av våre områder som har nedgang. Disse er Fredrikstad med -10,5% og Moss med -7,1%. Økningene er noe mer moderate for denne perioden, og det er Indre Østfold som har størst økning med 10,9%. Bak her følger Frogn med 6,1%, Sarpsborg 5,7%, Vestby 0,8% og Halden 0,2%.

Se for øvrig tabellene under for å sammenligne utviklingen i både tid og geografisk.

Solgt og Lagt ut

%-endring mot samme kvartal året før:

 

 

SOLGT:

Frogn:Vestby:Indre Østfold:Moss:Fredrikstad:Sarpsborg:Halden:

3.kvartal 22:

-7,7-4,916,7-18,8-21,7-13,88,8

2.kvartal 22:

-33,3-12,1-2,8-13,8-12,09,8-9,7

1.kvartal 22:

3,7-24,1-11,6-14,0-21,58,63,9

-

       

3.kvartal 21:

-8,7-18,2-2,1-1,4-0,313,5-21,8

 

LAGT UT:

Frogn:Vestby:Indre Østfold:Moss:Fredrikstad:Sarpsborg:Halden:

3.kvartal 22:

3,941,726,5-6,5-3,4-7,68,7

2.kvartal 22:

1,0-9,37,5-10,9-9,115,29,1

1.kvartal 22:

17,2-20,90,6-2,0-21,09,1-23,5

-

       

3.kvartal 21:

18,8-23,4-3,58,513,76,3-4,2

Konklusjon, og veien videre

Usikkerheten råder i både nasjonal og global økonomi. Høy inflasjon, med påfølgende renteøkninger fra både Norges Bank og mange andre lands sentralbanker, betyr selvfølgelig redusert kjøpekraft for de fleste. Spørsmålet er vel heller når og hvor hardt dette slår skikkelig ut i norsk økonomi og boligmarkedet. Vi ser en nedgang i boligprisene  tredje kvartal, men det skal også sies at dette er normalt. Det er vanskelig å si om boligprisfallet vi nå ser vil fortsette videre utover høsten. Og dersom det fortsetter, i hvilken grad det blir sterkere. Mye tyder på at renteøkningene nå har begynt å gi effekt, og Eiendom Norge forventer en lignende trend i årets siste kvartal.

Administrerende direktør i EiendomsMegler1 Østfold Akershus AS, Håkon Fossvik, er tydelig på at det nå er viktig at boligselgerne forholder seg til rådene fra meglerne våre med tanke på å sette riktig prisantydning. Markedet vil alltid være avgjørende for hva boligen blir solgt for, men dersom prisantydningen er for høy i et tøft marked så vil salgsprosessen få en dårlig start for selger. Det kan være fristende for en selger å la seg påvirke av egne ønsker om høy pris, meninger fra naboer, familie og venner om at boligen må være verdt mer, men det er som regel ikke de som skal betale for boligen. Vær realistisk - formaner Fossvik, som regel vil en riktig prisantydning gi oss et godt utgangspunkt for å skape en best mulig salgsprosess.

Og siden høstværet er like rufsete som både den nasjonale og globale økonomien om dagen, ønskes dere en riktig god høst fremover!

 

 

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.