"Sommerferie" i boligmarkedet i juli

De to siste årene har det vært uvanlig høyt trykk i boligmarkedet i juli. Dette skyldes antageligvis reisebegrensninger på grunn av pandemien, og vi ser nå at aktiviteten i juli er tilnærmet tilbake på normalt nivå. Dette gjelder både lokalt og nasjonalt. Etterspørselen og tilbudet i juli var lavt, og førte til en nedgang i boligprisutviklingen med -2,4% i Østfold, -1,0% i Follo og -1,6% for hele landet. 

Nøkkeltall Juli 2022:

35 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - ØSTFOLD

35 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - FOLLO

0%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - ØSTFOLD

-0.4%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - FOLLO

-0.2%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - NORGE

Vi har hver måned tidligere i år snakket om en begrenset tilbudsside i boligmarkedet. Det ble også lagt ut relativt få boliger i juli, samtidig med at det også var få salg, lengre salgstid og kun en beskjeden endring i prisnivået, målt i kvadratmeterpris og medianpris. Den økte salgstiden indikerer at det er solgt flere boliger som har ligget ute i markedet en stund.

 

 

Boligprisutviklingen

Når vi ser på boligprisutviklingen for juli, er det mange negative tall, som vil si nedgang i boligprisene. Dette er for så vidt ikke uvanlig denne måneden, da ferie og reiser ofte er mer i fokus enn boligkjøp for folk flest.

Som nevnt innledningsvis gikk boligprisene ned med 2,6% i Østfold (Fredrikstad og Sarpsborg) sist måned. Litt mindre for Follo, med en nedgang på 1,0%. Og på landsbasis var nedgangen på 1,6%. Dette er nominelle tall, som vil si at det her ikke er innberegnet de normale sesongsvingningene i boligmarkedet. I Oslo var utviklingen flat, det vil si 0%, som var et sterkt tall i denne sammenhengen.

Når vi justerer boligprisutviklingen for sesongvariasjoner, er tallene fortsatt svake, men likevel noe høyere. Østfold hadde en sesongjustert boligprisutvikling på 0,0% i juli, mens den i Follo var -0,4%. For hele landet endte det opp med en justert prisutvikling på -0,2%. Oslo endte opp med en justert prisutvikling på plussiden, med 0,4%. Dette var også landets sterkeste sesongjusterte boligprisutvikling i juli. Svakeste utvikling hadde Stavanger med -2,7%.

Fra et noe lengre perspektiv, kan vi se på utviklingen i boligprisene hittil i år. Her er det forholdsvis stor forskjell lokalt i vår region. Prisene i Østfold har hittil i år økt med 8,4%, mens de i Follo har økt 4,8%. Økningen for hele landet har i denne perioden vært 7,1%, og i Oslo 8,1%. Denne perioden er det Tønsberg med Færder som har landets sterkeste utvikling med 9,6%, tett fulgt av Porsgrunn/Skien og Drammen og omegn, begge med 9,0%. Svakest utvikling hittil i år er det Asker og Bærum, samt Romerike som har hatt, med en oppgang på 4,7%.

Til slutt kan vi se på utviklingen det siste året, det vil si de tolv siste månedene. Stor forskjell også her lokalt, med Østfolds 7,5% og Follos 2,8%. I nivået mellom her ligger hele Norge totalt med 5,8%. Oslo ligger nesten likt som Østfold, med sine 7,2%. Det må sies at det var store variasjoner i prisutviklingen i boligmarkedet rundt i landet vårt i juli.

 

 

Omsetningstid

Lavere aktivitet i juli førte til et hopp i omsetningstiden, noe som er normalt for sommertiden og spesielt da juli-måned. Flere omsetninger av boliger som har ligget ute en stund, fører også til at tiden for hvor lenge hver boliger ligger ute for salg øker.

Gjennomsnittstiden for hvert boligsalg på landsbasis økte i juli til 41 dager, fra 25 dager måneden før. I vår region økte omsetningstiden også betydelig fra 22 dager i Østfold og 21 dager i Follo i juni, til 35 dager i juli for begge områdene. I Oslo var omsetningstiden 25 dager i juli, opp fra 18 dager i juni.

Det raskeste boligmarkedet i juli, hadde Drammen med omegn med 21 dager i snitt, og tregest gikk boligsalgene i juli i Asker og Bærum, med 50 dager i snitt. Se for øvrig tabellen under.

Omsetningstid:

 

 Østfold:Follo:Norge:Oslo:
Juli 2022:35 dager35 dager41 dager25 dager
Juni 2022:22 dager21 dager25 dager18 dager
Juli 2021:33 dager30 dager45 dager29 dager
Juli 2020:59 dager59 dager67 dager33 dager
Juli 2019:33 dager65 dager61 dager35 dager

 

Prisnivå:

 

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var kr 3.749.690,- ved utgangen av juli. Dette er markant ned fra gjennomsnittsprisen måneden før, som var kr 4.568.840,-. 

Eiendom Norge/Eiendomsverdi oppgir utover dette to verdier for måling av prisnivået, nemlig medianprisen (som er den midterste omsetningsprisen dersom vi rangerer omsetninger i stigende rekkefølge), samt pris pr kvadratmeter.

Som tabellen under viser, går både kvadratmeterprisen og medianprisen marginalt opp fra juni til juli i vår region. På landsbasis går begge derimot noe ned denne samme perioden.

 

Pris pr m2:

 Østfold:Follo:Norge:
Juli 2022:39.196,-54.567,-51.749,-
Juni 2022:39.185,-54.134,-52.165,-
Juli 2021:35.953,-52.063,-48.650,-
Juli 2020:32.190,-46.253,-43.208,-
Juli 2019:30.749,-44.779,-42.361,-

 

 

Medianpris:

 Østfold:Follo:Norge:
Juli 2022:3.510.112,-5.400.000,-3.800.000,-
Juni 2022:3.500.000,-5.300.000,-3.846.000,-
Juli 2021:3.210.000,-4.968.523,-3.599.713,-
Juli 2020:2.900.000,-4.484.563,-3.274.098,-
Juli 2019:2.808.322,-4.400.000,-3.200.000,-

 

Solgte bruktboliger, og nye lagt ut for salg

Som vi har nevnt tidligere har det vært "sommerferie" i boligmarkedet i juli. Dette er godt synlig ved at både salgsvolumet og nye bruktboliger lagt ut for salg, generelt er betydelig lavere denne måneden. Vi tar først for oss boligsalget i juli-måned i år, mot samme måned i fjor. Men her har vi først et lite unntak lokalt, fordi salget i Follo faktisk er 5% høyere i år enn i fjor. For øvrig er salget i Østfold 26,3% lavere i år. Betydelig lavere også på landsbasis, hvor nedgangen er 19,3%. Samme trend i Oslo, med -24,8%. 

Sett i litt lengre perspektiv, hittil i 2022, er det nedgang i alle fire ovennevnte områder. Noe lavere og jevnere dog, med en nedgang på 7,7% i Østfold og 8,0% i Follo. For hele Norge -11,6%, og for Oslo var nedgangen 12,2% hittil i år mot samme periode i fjor.

Vi må forøvrig tilbake til 2017 for å finne færre salg i hele landet, enn i år.

Nye bruktboliger lagt ut for salg gikk også ned i årets juli, mot samme måned i fjor. Ned hele 49,3% i Østfold og -31,7% i Follo. Noe mindre nasjonalt, hvor nedgangen var 14,4%. Og en relativt liten nedgang på 7,2% i Oslo.

Hittil i år er det lagt ut 1,8% færre bruktboliger i Follo enn i fjor. I Østfold er nedgangen 5,5%. På landsbasis ned 8,4%, og i Oslo ned 13,3%. Som vi allerede har sagt, har det vært en rolig juli i boligmarkedet i år. Spesielt sammenlignet med de to foregående årene hvor pandemien førte til høy aktivitet. Det har vært spesielt lav aktivitet i boligmarkedet siste halvdel av juli i år, og dette er egentlig nærme normalen fra før pandemien traff oss. Tilbudssiden i juli var ganske lik som den var i juni, men antas å styrke seg i august.

 

 

Konklusjon, og veien videre

Utviklingen i juli ses altså på som relativt normal, selv om tilbudet av boliger i markedet er forholdsvis lavt. Både den nasjonale og globale økonomien er fortsatt usikker, og rentenivået er på vi opp. Men boligmarkedet i Oslo skiller seg ekstra mye ut, og skaper stor bekymring for Eiendom Norge. De mener Oslo kommune må iversette tiltak raskt, for å møte det stadig økende prispresset i boligmarkedet der.

 

 

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.