Den sterke boligprisveksten fortsatte i mai!

Den sterke veksten som har preget boligmarkedet i begynnelsen av året, fortsatte også i mai. Veksten er spesielt sterk på Østlandet. Dette betyr at vi i mai hadde en lokal sesongjustert prisvekst på hele 1,0% i Follo, og litt svakere 0,1% i Østfold (målt i Sarpsborg og Fredrikstad). Nasjonalt var også veksten sterk. med 0,7%.

Ellers var boligmarkedet i mai preget av raske omsetninger i de fleste områder av landet.

17 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - ØSTFOLD

24 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - FOLLO

0.1%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - ØSTFOLD

1%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - FOLLO

0.7%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - NORGE

Mai er blant de travleste månedene i året i boligmarkedet, og årets mai er intet unntak. Forrige måned var preget av relativt mange salg, og raskt tempo. Når vi sier relativt mange salg, er det fordi det har vært lagt ut færre bruktboliger hittil i år enn normalt, og begrenser derfor salgsantallet. Men vi ser at det var en økning i tilbudssiden i mai, og at denne trenden ser ut til å fortsette i juni. 

 

Boligprisutviklingen

 

Vi skrev forrige måned at vi så tegn til utflating i boligprisveksten i april, men fasiten for mai er likevel en generell sterk vekst. Det lavere antallet bruktboliger i markedet, har ført til prispress og raske omsetninger.

Den nominelle prisveksten (uten å ta hensyn til sesongvariasjoner) var i mai på 1,2% for hele Norge. Lokalt lå vi tett oppunder dette, med 1,1% i Follo, og 1,0% i Østfold. Til sammenligning hadde Oslo en nominell prisvekst på hele 1,8% i mai. 

Når vi tar hensyn til de normale sesongsvingningene i boligmarkedet, ser vi at den sesongjusterte prisveksten for hele landet er noe lavere enn den nominelle, nemlig 0,7%. For oss lokalt er nivået på den sesongjusterte prisutviklingen ganske forskjellig, med 1.0% i Follo og 0,1% i Østfold. Også her er utviklingen ekstra kraftig i Oslo, med 1,6%. Etter en moderat boligprisvekst i 2021 for Oslo, har veksten vært kraftig hittil i år. Dette gjenspeiler utfordringene som Oslo har på tilbudssiden i boligmarkedet, hvor det er bygget altfor få boliger de siste to tiårene. Faktisk anslås det at det er bygget ca 40.000 boliger for lite siden år 2000. Eiendom Norge mener bestemt at Oslo kommune må ta disse utfordringene på alvor, ellers vil prispresset forsterke seg de neste årene. Dette også til tross for økte renter. Denne situasjonen kan selvfølgelig også påvirke vårt område, med vår nærhet til hovedstaden.

Sterkest sesongjustert boligprisvekst i mai, hadde Oslo med 1,6%, mens den svakeste veksten var i Hamar med Stange med en nedgang på 0,1%. Målt tolv måneder tilbake, er det Bodø med Fauske som har hatt sterkest vekst med 10,5%, etterfulgt av Kristiansand med 9,7%. Kan også nevne at Oslo har hatt sterk 12-månedersvekst med 7,1% - en økning fra 4,6% i april. 

 

Omsetningstid

 

Som allerede nevnt, er vi nå i årets travleste tid for boligmarkedet. Dette blir også gjenspeilet i den raske hastigheten i markedet. Gjennomsnittet i mai var 26 dager å selge en bolig i Norge. Dette er ned fra 29 dager i april. Faktisk er dette den raskeste mai-måned som er målt av Eiendom Norge - det vil si tangering av mai 2013, som også hadde 26 dager. 

Raskt gikk det også lokalt, med kun 17 dager i snitt for Østfold, ned fra 23 dager i april. Det er også to dager raskere enn fjorårets mai, slik som tabellen viser. Snittiden i Follo var på 24 dager, som er to dager raskere enn i april, men to dager tregere enn mai i fjor.

Raskest gikk det å selge en bolig i Oslo, Asker og Bærum, Drammen med omegn og Bodø med Fauske, alle med et snitt på 16 dager i mai. Tregeste snittsalg i landet, hadde Tromsø med 41 dager. Det er som vi ser fortsatt synkende salgstid nasjonalt, og i mange områder går det altså svært raskt.

 

Omsetningstid:

 

 Østfold:Follo:Norge:Oslo:
Mai 2022:17 dager24 dager26 dager16 dager
April 2022:23 dager26 dager29 dager16 dager
Mai 2021:19 dager22 dager34 dager17 dager

Prisnivå:

 

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var kr 4.714.871,- ved utgangen av mai. Vi har dessverre ikke gjennomsnittspriser for vårt lokalområde, men Eiendom Norge/Eiendomsverdi oppgir to verdier for måling av prisnivået, nemlig medianprisen (som er den midterste omsetningsprisen dersom vi rangerer omsetninger i stigende rekkefølge) og pris pr kvadratmeter.

Som tabellen viser, har nivået på kvadratmeterprisen lokalt økt med noen hundrelapper både i Follo og Østfold fra april til mai. For hele landet er økningen godt og vel en tusenlapp. Hundrelappene i økningen lokalt utgjør 1,6% i Østfold, 0,3% i Follo, og 2,4% for hele landet.

En økning er det også i medianprisene fra april til mai(se tabellen). Det  er ikke så store endringer, men de tilsvarer nok til en viss grad den generelle prisveksten. 

Pris pr m2:

 

 Østfold:Follo:Norge:
Mai 2022:39.016,-54.446,-52.008,-
April 2022:38.401,-54.297,-50.769,-
Mai 2021:35.501,-51.015,-48.616,-

 

 

 

Medianpris:

 

 Østfold:Follo:Norge:
Mai 2022:3.400.000,-5.150.000,-3.790.000,-
April 2022:3.390.000,-4.975.000,-3.700.000,-
Mai 2021:3.171.250,-4.968.992,-3.590.000,-

Solgte bruktboliger, og nye lagt ut for salg

 

Det ble solgt 0,9% flere boliger i Norge i mai, enn samme måned i fjor. Lokalt er bildet litt annerledes, med en nedgang på 2,8% for Follo og oppgang på 11,7% i Østfold. Til sammenligning ble det i Oslo solgt 8,3% flere boliger i mai i år enn samme måned i fjor.

Hittil i år er historien ganske annerledes, med en nedgang både lokalt og nasjonalt. Lokalt er det solgt 5,7% færre boliger i Østfold hittil i år, sammenlignet med fjoråret. Nedgangen er større i Follo, med -10,5%. Nasjonalt er nedgangen cirka samme nivå som Follo, det vil si -11,4%. I Oslo var nedgangen 9,9%. 

Som vi har vært inne på de siste månedene, har tilbudsvolumet vært uvanlig lavt siden årsskiftet, og lavere salgsvolum henger selvfølgelig sammen med dette. Tilbudssiden er altså fortsatt svakere enn tidligere år, selv om vi i mai så en liten vekst i volumet. I tillegg ventes det også mange nye boliger i markedet i juni.

Det ble lagt ut hele 21,6% flere boliger i årets mai enn fjorårets i Østfold. Mindre økning i Follo, men likevel solid med 5,8% oppgang. Nasjonalt var det nesten på stedet hvil denne perioden, med økning på 0,2%. I Oslo gikk det motsatt vei med -9,9%, noe som henger sammen med utfordringene vi omtalte tidligere.

Hittil i år er det negativ utvikling i alle fire områder vi omtaler her. Minst nedgang i Østfold med -2,4%, og deretter Follo med -3,1%. Nasjonalt var nedgangen på -8,9%, mens Oslo også i denne perioden hadde størst nedgang med 14,6%. Tilbudssiden er derfor fortsatt lav nå ved inngangen til juni.

 

Konklusjon, og veien videre

 

Det går godt i norsk økonomi om dagen, som selvfølgelig fører til økt etterspørsel etter bolig. Men det er likevel overraskende med såpass sterk prisvekst sist måned, med renten på vei oppover, og høy inflasjon både nasjonalt og globalt, som blant annet fører til økte byggekostnader. Men samtidig er det mange steder, og spesielt i Oslo, flaskehalser i nybygg av boliger, samt sterk folkevekst. Dette sammen med lavt tilbud, gir prispress i boligmarkedet. Vi går en spennende tid i møte.

 

 

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.