Sterkt boligmarked både i juni, og hele 2.kvartal!

Det har jevnt over vært stor vekst i boligmarkedet dette første halvåret av 2022. Begrenset tilbudsside og sterk etterspørsel har ført til høy boligprisvekst. Det er usedvanlig vanskelig å spå utviklingen i boligmarkedet for de neste ukene og månedene. Men etterspørselen i boligmarkedet er stor, og det forventes den å være også over sommeren. På landsbasis har boligprisene økt med 8,8% første halvår.

 

Nøkkeltall Juni 2022:

22 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - ØSTFOLD

21 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - FOLLO

0.3%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - ØSTFOLD

-0.8%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - FOLLO

0.3%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - NORGE

Nøkkeltall 2.kvartal 2022:

30 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - FROGN

39 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - VESTBY

28 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - INDRE ØSTFOLD

21 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - MOSS

23 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - FREDRIKSTAD

17 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - SARPSBORG

25 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - HALDEN

27 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - NORGE

2%

Sesongjustert prisutvikling 2.kvartal 22 - Frogn

1.8%

Sesongjustert prisutvikling 2.kvartal 22 - Vestby

1.6%

Sesongjustert prisutvikling 2.kvartal 22 - Indre Østfold

1.8%

Sesongjustert prisutvikling 2.kvartal 22 - Moss

3.3%

Sesongjustert prisutvikling 2.kvartal 22 - Fredrikstad

2.4%

Sesongjustert prisutvikling 2.kvartal 22 - Sarpsborg

2.7%

Sesongjustert prisutvikling 2.kvartal 22 - Halden

1.2%

Sesongjustert prisutvikling 2.kvartal 22 - Norge

Første halvår er tilbakelagt, og vi kan nå se på hvordan boligmarkedet var i juni, andre kvartal, samt også hvordan det har vært så langt i år. Som nevnt har boligmarkedet hatt en kraftig vekst på hele 8,8% første halvår. Eiendom Norge har nå utgitt statistikken både for juni og 2.kvartal, og vi presenterer derfor begge i samme artikkel denne gangen.

 

 

Boligprisutviklingen

Vi kan begynne med å se fra i dag og ett år tilbake, og ser da at boligprisene i Østfold har økt med 7,6% denne perioden. For Follo 4,1%. Går vi enda dypere til verks og ser på de forskjellige byene/største stedene i vår region denne perioden, ser vi at Fredrikstad har hatt størst vekst med 9,5%, etterfulgt av Sarpsborg 7,3% og Vestby 6,8%. Deretter kommer Indre Østfold 5,7%, Halden 5,3%, Moss 5% og Frogn 3,4%. Vi kan legge til at Oslos boligprisvekst siste tolv måneder er 7%, og for hele landet 6,3%.

Lokalt har også prisveksten vært sterk siste halvår, med 9,3% økning i Fredrikstad, som det sterkeste i vår region. Etter der følger Sarpsborg med 7,9%, Halden med 7,7%, Moss 7,4%, Indre Østfold 7,2%, Vestby 6,9%, og til slutt Frogn med 5,3%. Etter relativt lav prisvekst og noe tilbakegang i fjor høst, har dette  halvåret vært overraskende sterkt. Det kan også nevnes at Østfold som helhet har hatt en vekst på 11,1% det siste halvåret, mens Follo denne perioden har hatt 5,9% vekst. For Oslo har veksten vært 8,1%. Før jul i fjor spådde Eiendom Norge en boligprisvekst første halvår på opp 6%, mens fasiten altså er betydelig sterkere med 8,8%.

Siste kvartalet er det også Fredrikstad som har høyest boligprisvekst med 3,3%. Halden har nest høyest med 2,7%, og deretter Sarpsborg med 2,4%. Frogn hadde 2% vekst, mens Moss og Vestby hadde 1,8%. Indre Østfold hadde lavest vekst siste kvartal, med 1,6%.

Videre kan vi se på boligprisutviklingen for juni, hvor vi kun har tall for Østfold og Follo. Her ser vi utviklingen både nominelt, som er tallene uten å ta hensyn til sesongvariasjoner i markedet, og også sesongjusterte tall. De nominelle viser at både Østfold og Follo hadde en liten nedgang sist måned. -0.8% for Follo og -0,5% for Østfold. Det var også nedgang for Oslo med -0,6% og for hele Norge med -0,3%. Når vi hensyntar sesongvariasjonene, er situasjonen noe annerledes. Østfold har da en økning på 0,3%, mens Follo faktisk ligger på -0,8% som er det samme som det nominelle. Både Oslo og Follo har sesongjustert samme oppgang som Østfold, det vil si 0,3%.

Sterkest sesongjustert boligprisutvikling i juni hadde Kristiansand med en vekst på 0,9%, mens den svakeste prisutviklingen i juni hadde Asker og Bærum med sesongjustert nedgang på 1%.

Hittil i år er det også Kristiansand som har sterkest utvikling med 12,6%, etterfulgt av Tønsberg m/Færder 11,9%. Svakest så langt i år har Asker og Bærum sammen med Romerike, med en oppgang på 5,7%.

 

 

Omsetningstid

Perioden fra påsken til sommerferien, er normalt sett den tiden på året med mest aktivitet i boligmarkedet. Dette resulterer også i at markedet er raskt. Når vi nå har hatt et veldig begrenset antall boliger på tilbudssiden, presser dette også salgstiden ned.

Snittiden for et boligsalg i hele landet i juni, var 25 dager. Dette er ned fra 26 dager i mai. Som vi kan se av tabellen, ligger begge våre lokale områder under landssnittet, som jo betyr at vi har et raskt boligmarked. Østfold hadde i juni et snitt på 22 dager, mens Follo var hakket raskere med 21 dager. Til sammenligning var snittet i Oslo 18 dager. Raskest i landet i juni var Drammen med omegn med 15 dager, mens det gikk tregest i Tromsø med 29 dager (som egentlig er ganske raskt).

Snittet for salgstiden lokalt andre kvartal er relativt varierende, med Sarpsborg raskest med et snitt på kun 17 dager. Tregest lokalt var Vestby med 39 dager. Mellom her har vi fra lavest til høyeste, Moss 21 dager, Fredrikstad 23, Halden 25, Indre Østfold 28 og Frogn 30 dager. Landssnittet var denne perioden på 27 dager. I tabellen under kan det også sammenlignes siste kvartal mot kvartalet før det, samt tilsvarende kvartal i fjor (og det samme kan gjøres for juni-måned).

 

 

Omsetningstid:

 

 Østfold:Follo:Norge:Oslo:
Juni 2022:22 dager21 dager25 dager18 dager
Mai 2022:17 dager24 dager26 dager16 dager
Juni 2021:20 dager23 dager29 dager17 dager

 

 

 Frogn:Vestby:Indre Østfold:Moss:Fredrikstad:Sarpsborg:Halden:Norge:
2.kvartal 2022:30 dager39 dager28 dager21 dager23 dager17 dager25 dager27 dager
1.kvartal 2022:27 dager30 dager31 dager30 dager33 dager34 dager36 dager36 dager
2.kvartal 2021:44 dager58 dager58 dager36 dager36 dager38 dager59 dager52 dager

 

 

 

Prisnivå:

 

Ved utgangen av juni var gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge kr 4.568.840,-. Vi har denne gangen også gjennomsnittspriser for vårt lokalområde. I tabellen under, kan gjennomsnittsprisene ses for alle våre syv lokalområder. Både for 2.kvartal og 1.kvartal. Det kan nevnes at  gjennomsnittsprisen går noe opp, riktignok med et par unntak. Sjekk tabellen under.

Eiendom Norge/Eiendomsverdi oppgir utover dette to verdier for måling av prisnivået, nemlig medianprisen (som er den midterste omsetningsprisen dersom vi rangerer omsetninger i stigende rekkefølge), samt pris pr kvadratmeter.

Kvadratmeterprisen holder seg tilnærmet lik fra mai til juni, ref tabellen under. Kvartalsmessig er det noe mer variert utvikling, som også tabellen viser.

Medianprisen går i all hovedsak opp noe, både målt fra mai til juni og fra første til andre kvartal.

 

 

 

Pris pr m2:

 Østfold:Follo:Norge:
Juni 2022:39.185,-54.134,-52.165,-
Mai 2022:39.016,-54.446,-52.008,-
Juni 2021:35.651,-51.569,-48.835,-

 

 

 Frogn:Vestby:Indre Østfold:Moss:Fredrikstad:Sarpsborg:Halden:
2.kvartal 2022:61.747,-45.816,-32.833,-45.663,-42.563,-35.037,-32.263,-
1.kvartal 2022:55.926,-49.098,-32.246,-46.755,-42.792,-35.658,-31.144,-
2.kvartal 2021:52.090,-45.724,-30.146,-42.593,-36.876,-32.799,-29.723,-

 

 

Medianpris:

 Østfold:Follo:Norge:
Juni 2022:3.500.000,-5.300.000,-3.846.000,-
Mai 2022:3.400.000,-5.150.000,-3.790.000,-
Juni 2021:3.200.000,-5.000.000,-3.620.000,-

 

 Frogn:Vestby:Indre Østfold:Moss:Fredrikstad:Sarpsborg:Halden:
2.kvartal 2022: 6.071.492,-4.950.000,-3.315.218,-3.669.419,-3.650.000,-3.350.000,-2.900.000,-
1.kvartal 2022:5.394.097,-4.959.000,-3.200.000,-3.551.005,-3.650.000,-3.275.000,-2.680.000,-
2.kvartal 2021:5.296.653,-4.325.000,-2.900.000,-3.275.000,-3.200.000,-2.936.903,-2.331.006,-

 

 

Gjennomsnittspris:

 Frogn:Vestby:Indre Østfold:Moss:Fredrikstad:Sarpsborg:Halden:
2.kvartal 2022:6.429.709,-5.286.362,-3.464.266,-4.463.898,-4.252.930,-3.613.290,-3.375.552,-
1.kvartal 2022:5.683.207,-5.292.852,-3.475.772,-4.068.119,-4.000.335,-3.420.924,-2.988.173,-

Solgte bruktboliger, og nye lagt ut for salg

Både når vi ser juni i år sammenlignet med juni i fjor, og hittil i år mot samme periode i fjor, er det solgt færre boliger i år på landsbasis. I juni ble det solgt 9,1% færre, mens det så langt i år er solgt 10,9% færre enn første halvår i fjor. 

For juni ser vi også lokalt at det er nedgang i antallet solgte boliger sammenlignet med i fjor. Liten nedgang på 1,7% for Follo, noe mer for Østfold, det vil si ned 7,2%. Sammenligner vi med Oslo, er nedgangen der på hele 17,1% for juni. Vi har ikke mer lokalt oppdelte tall enn Østfold og Follo for juni isolert sett.

I et litt større bilde, kan vi se andre kvartal i år mot samme i fjor. Vi har her tall for alle lokale avdelinger, og disse har alle nedgang fra i fjor - med ett unntak, som er Sarpsborg.  Der ble det solgt 9,8% flere boliger i årets andre kvartal. Nedgangen i de andre områdene er i synkende rekkefølge; Indre Østfold -2,8%, Halden -9,7%, Fredrikstad -12%, Vestby -12,1%, Moss -13,8% og til slutt Frogn -33,3%.

Et større perspektiv er hittil i år. Først kan vi se den grove tegningen lokalt, som viser en nedgang i Østfold på 6,1%,og ned 8,6% for Follo. Oslo i helhet hadde her en nedgang på 11,4%. Spalter vi det opp i de syv lokale områdene i vår region, har også alle negativ utvikling, med ett unntak - og det er igjen Sarpsborg! Her var det 9,3% stigning i antallet solgte. De seks andre områdene hadde i synkende rekkefølge: Halden -4,5%, Indre Østfold -7,0%, Moss -13,9%, Fredrikstad -15,9%, Vestby -17,6% og Frogn -21,2%.

Aktiviteten har vært høy i juni, og det er faktisk solgt mange boliger denne måneden selv om det utgjør færre enn juni i fjor. For salgsvolumet i årets juni er relativt høyt, sammenlignet med årene før pandemien. Tilbudssiden har også vært noe bedre i juni, enn foregående måneder. 

I juni ble det i hele landet lagt ut for salg 4,6% færre boliger i markedet, enn samme måned i fjor. Lokalt hos oss spriker tallene noe, da det i Østfold ble lagt ut 6,8% færre i årets juni, mens det i Follo ble lagt ut 11,2% flere denne måneden. Til sammenligning ble det lagt ut 9,2% færre i Oslo i juni. 

Når vi ser på årets andre kvartal, får vi også oversikten over de lokale områdene. Da ser vi at forskjellene fra fjorårets andre kvartal til årets, er veldig varierende. Områdene med positiv utvikling er; Frogn 1%, Indre Østfold 7,5%, Halden 9,1% og Sarpsborg 15,2%. Negativ vekst hadde Fredrikstad med -9,1%, Vestby -9,3%, og Moss -10,9%.

Til slutt ser vi i et lengre perspektiv, på boliger lagt ut for salg i perioden hittil i år. Både Østfold og Follo hadde negativ vekst, hvor Østfold hadde -3,4% og Follo -0,4%. På landsbasis var nedgangen 8%, og i Oslo ned hele 13,7%. Denne tidsperioden har vi også tall for de lokale områdene, og også her er utviklingen varierende. Tre områder hadde positiv vekst, det vil si at det har blitt lagt ut for salg flere boliger hittil i år, enn samme periode i fjor. Disse tre er; Indre Østfold 4,6%, Frogn 7,1% og Sarpsborg 12,7%. En nedgang i nye bruktboliger lagt ut for salg, finner vi i Halden -3,8%, Moss -7,4%, Fredrikstad -13,9% og Vestby -14,4%.

Tilbudssiden har fortsatt å styrke seg utover i året, men salgstiden har samtidig vært rask. Derfor har ikke volumet tatt seg betydelig opp.

 

 

Konklusjon, og veien videre

Eiendom Norge regner med sterk vekst langs kysten fra Drammen til Stavanger utover i 2022. Særlig stor vekst fra sørlandet til Stavanger-regionen på grunn av høy aktivitet i olje-næringen. Samtidig er det fortsatt utfordringer i tilbudssiden, med tanke på den nye avhendingsloven. I tillegg tar det tid før renteøkninger gir en merkbar effekt. Eiendom Norge tror derfor ikke boligprisene demper seg med det første.

Den globale økonomien står overfor mange betydelige utfordringer for tiden, og utviklingen for de kommende månedene er uvanlig vanskelige å spå.

God sommer!

 

 

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.