Svakere lokal prisvekst i april

"Kom mai du skjønne milde" heter det i den kjente vårvisen, og dette stemmer nok også greit for tilstanden i boligmarkedet. I det vi nå har avsluttet april og entret mai-måned, ser vi en mildere prisvekst og bekreftelse på en sunn utflating i boligmarkedet. Lokalt hadde Østfold en nominell prisvekst på 0,6% i april, mens det for Follo var nedgang på 0,5%. Sesongjustert var det nedgang på 0,2% for begge regionene i vårt markedsområde.  

21 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - ØSTFOLD

27 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - FOLLO

-0.2%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - ØSTFOLD

-0.2%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - FOLLO

-0.1%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - NORGE

Boligprisutviklingen

 

Utgangen av april-måned bekrefter altså at den sterke prisveksten vi har sett i hele landet i nesten et år nå, har dempet seg betydelig. Den nominelle veksten, som ikke tar hensyn til de normale sesongvariasjonene, var noe varierende med en oppgang på 0,6% for Østfold (målt i Sarpsborg og Fredrikstad), og -0,5% for Follo. For hele landet var den nominelle boligprisveksten på 0,2%, og til sammenligning -0,6% i Oslo.

Justert for sesongvariasjoner var prisutviklingen mye jevnere innenfor disse nevnte områdene. Lokalt var prisveksten i begge våre regioner på -0,2%, og det samme var det også i Oslo. Ikke store forskjellen nasjonalt, da den sesongjusterte prisveksten for hele landet var -0,1% i april. Sterkest sesongjusterte boligprisvekst i april hadde Kristiansand med 2% vekst, mens den svakeste hadde Ålesund m/omg, med en nedgang på 0,9%.

Det har vært mye fokus på den kraftige boligprisveksten vi har hatt i hele landet det siste året. Nærmere bestemt, etter at markedet tok seg opp igjen etter mars og april i fjor da pandemien hadde slått innover oss. Som vi skrev innledningsvis, fikk vi i april bekreftet at prisveksten har dempet seg betraktelig. Faktisk var boligprisveksten i april svakere enn den normalt er i april-måned for hele landet. Dog med unntak av Stavanger og Kristiansand, hvor prisene i april steg kraftig.

Ser vi noe lengre tilbake enn kun april, det vil si tolv måneder bakover, er boligprisutviklingen relativt høy. De siste tolv månedene har boligprisene økt med 11,6% i Østfold, og 12,7% i Follo. Nasjonalt ligger snittet på samme nivå som her hos oss, det vil si med 12,2%. I Oslo har boligprisene steget med hele 15,7% de siste tolv månedene. Og med dette hadde Oslo landets sterkeste boliprisvekst de siste tolv månedene. Tromsø var svakest med en oppgang på 7,3% denne perioden.

Det kan også bemerkes at det nasjonalt er fall både i den sesongjusterte prisutviklingen for siste måned, og tolv-måneders prisutviklingen samtidig. Dette for første gang på et år, det vil si siden april 2020.

 

Omsetningstid

 

Boligmarkedet har nå gått inn i den perioden av året med mest aktivitet, og det er da naturlig at omsetningstiden blir raskere. I vårt markedsområde var da også omsetningstiden rask både i Østfold og Follo. Raskest gikk det i Østfold, med en gjennomsnittelig omsetningstid på 21 dager pr bolig. Dette er hele elleve dager raskere enn måneden før, hvor snittet var 32 dager. Follo var ikke veldig mye tregere, med en snittid pr omsetning på 27 dager, også her en god nedgang på ni dager fra mars-måned.

Til sammenligning var snittet nasjonalt på 39 dager pr boligomsetning, en nedgang på fire dager fra 43 dager måneden før. I Oslo var snittet i april på kun 15 dager, faktisk én dag mer enn i mars. Men det var likevel Oslo som hadde landets raskeste omsetningstid i april. Tregest var Ålesund m/omg, med et snitt på 75 dager. 

 

Solgte bruktboliger, og nye lagt ut for salg

 

Gjennom april har omsetningene av brukte og nye boliger i markedet økt kraftig. Det har faktisk aldri vært omsatt så mange boliger de fire første månedene i Norge, som i år!

I Østfold ble det solgt 7,3% flere boliger i april i år enn samme måned i fjor, og i Follo så mye som 19,8% flere boliger i denne perioden. Men, sannheten er jo at fjorårets april-måned var svært preget av korona-pandemien, og derfor er heller ikke tallene for fjorårets april helt representative. Dette ser vi da også for statistikken når det gjelder hele landet. I hele Norge ble det solgt 8.761 boliger i april i år, noe som tilsvarer en vekst på 24,5% fra samme måned i fjor. I Oslo var veksten denne perioden på hele 34,4%.

Ser vi på salgsutviklingen hittil i år mot samme periode i fjor, er ikke tallene like overveldende. I Østfold var det faktisk en nedgang i boligsalget på 5,8% disse fire første månedene mot samme tid i fjor. Follo hadde en liten økning på 2,5%. For hele landet var forøvrig økningen på hele 16%. Oslo hadde samtidig en enda høyere salgsøkning, på 18,4%.

Nedgangen i antallet solgte boliger i Østfold sist måned, kan komme av et begrenset utbud av boliger i markedet, slik vi skrev litt om i regionalrapporten for første kvartal. Uansett ser vi en betydelig økning på 13,3% i antallet boliger lagt ut i markedet i Østfold i årets april. Dette skyldes nok også mye at pandemien hadde stor innvirkning på markedet på denne tiden ifjor. I Follo var økningen derimot kun marginal, med 0,4%. 

Sterk økning også nasjonalt i antallet boliger lagt ut for salg i april, med 15,5%. Boligmarkedet i Oslo har vært nærmest kaotisk de siste månedene, og sist måned økte antallet boliger lagt ut for salg med hele 41,1% mot samme måned i fjor.

Vår region skiller seg noe ut når vi kommer til antallet nye bruktboliger lagt ut for salg hittil i år. Nedgang i begge våre regioner. Ned 7,3% i Østfold, og ned 10,3% i Follo. Oslo hadde her en sterk økning med 17,9%, mens for hele landet var det en økning på 6,3%.

Det ventes et høyt omsetningsvolum fremover, som jo også er normalt i mai og juni. Avslutningsvis kan det nevnes at antallet boligomsetninger i hele landet ved utgangen av april, lå langt foran 2019 som var forrige rekordår.

 

Konklusjon, og veien videre

 

Eiendom Norge forventer nå svakere prisvekst fremover. Skiftet i prisutviklingsnivå som så mange har varslet, er her nå.

Moderat prisvekst og høyere utbud av boliger i markedet, gir større stabilitet både for de som er i en fase med bytte av bolig, og også for førstegangskjøpere. Egentlig positivt for alle i boligmarkedet. Med varslet økt rente, økt boligbygging, og den høye prisveksten som har vært de siste månedene, er det sannsynlig at vi nå går inn i en lengre periode med moderat prisutvikling slik som i 2018 og 2019, mener Eiendom Norge.

Det er sunt for norsk økonomi og den finansielle stabiliteten at boligprisveksten nå dempes. Vi kan derfor være fornøyd med at det ser ut til at boligmarkedet nå går inn for en myk landing.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.