Prisveksten fortsetter både lokalt og nasjonalt

Boligmarkedet startet friskt på nyåret, og januar ble som kjent både travel og preget av vekst. Den sterke prisutviklingen vi har sett, faktisk det siste halvannet året, fortsatte også i februar. For oss lokalt betyr dette at den sesongjusterte prisveksten i Østfold var 0,5 % i februar, mens den i Follo var 1,5%. Nasjonalt var den sesongjusterte prisveksten på 1,3%. 

Forrige måned skrev vi også om økt prispress på grunn av nedgang i både solgte og nye bruktboliger lagt ut for salg. Lokalt fortsetter også denne trenden, og det blir spennende å følge boligmarkedet videre.

35 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - ØSTFOLD

38 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - FOLLO

0.9%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - ØSTFOLD

2.3%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - FOLLO

2%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - NORGE

Boligprisutviklingen

Det er nok ikke feil å si at boligmarkedet og prisutviklingen i februar, fortsetter like forrykende som året startet i januar. Tallene for februar viser utvilsomt en sterk oppgang i hele landet, men de områdene som utmerker seg mest er Oslo, Bodø m/Fauske og Stavanger m/omg. Nasjonalt er veksten for februar som sagt 1,3% sesongjustert, og nominelt 2%. Dette er faktisk blant de sterkeste februar-månedene i Eiendom Norges boligprisstatistikks historie. Det er kun februar 2009, da boligmarkedet hentet seg inn etter finanskrisen, som har vært sterkere.

Den lokale prisutviklingen i februar var altså etter sesongjustering for Østfold 0,5%, og for Follo 1,5%. Nominelt var den henholdsvis 0,9% og 2,3%. Dette er sterke tall til å være februar-måned, og vi ser at Follo her ligger høyere enn landssnittet. Den sterkeste prisutviklingen forrige måned finner vi ikke overraskende i Oslo, med en sesongjustert oppgang på 2,4%. Svakest prisvekst denne måneden hadde Tønsberg m/Færder med en positiv vekst på 0,3%.

Veksten siste tolv måneder er også høy både for vår markedsregion og landet under ett. I Østfold er boligprisene ved utgangen av februar 7,9% høyere enn for ett år siden. For Follo sin del har veksten vært enda sterkere, nærmere bestemt er prisene her 10,8% høyere enn utgangen av februar i fjor. For hele Norge har prisene steget 9,7% de siste tolv månedene. Som forventet er det også i denne perioden Oslo som har hatt sterkest prisvekst, med 15,2%. Svakest prisvekst siste tolv måneder har Tromsø hatt, med en oppgang på 5,6%. Faktisk er det flere områder i Norge som nå har hatt en årsvekst på over 10%, noe vi ikke har sett siden 2016. 

Omsetningstid

Gjennomsnittelig omsetningstid pr bolig sank forholdsvis mye fra januar til februar. I Follo gikk omsetningstiden ned fra 56 til 38 dager, altså gikk hvert salg 18 dager raskere sist måned. For Østfold gikk salgstiden ned fra 46 til 35 dager, som også er en betydelig endring. Landssnittet sank fra 60 til 52 dager, og selv i Oslo gikk den ned relativt mye, fra 22 til 18 dager. For å se dette litt i perspektiv, var omsetningstiden i februar i fjor på 54 dager i Follo, 40 dager i Østfold, 65 dager for hele Norge, og 30 i Oslo. Altså et betydelig raskere marked i årets februar.

Raskeste omsetningstid hadde Oslo med 18 dager som akkurat nevnt, og tregest var Tromsø med 78 dager.

Solgte bruktboliger, og nye lagt ut for salg

På landsbasis ble det solgt 3,7% flere boliger nå i februar enn samme måned i fjor. Dette er ikke situasjonen i vår markedsregion. I Østfold ble det faktisk solgt 20,8% færre boliger denne måneden i år mot i fjor. Og i Follo var nedgangen i antallet solgte på 12,8%. Men satt i perspektiv, var antallet solgte boliger i årets februar likevel noe høyere enn samme måned for to år siden for begge områdene i vår markedsregion. Ikke uventet hadde Oslo også her en økning på 5,6% i antallet solgte boliger i år mot februar i fjor.

Antallet solgte bruktboliger hittil i år, altså januar og februar, er generelt noe lavere enn for samme periode i fjor. For Østfold gikk antallet ned med hele 23,3 %, og for Follo ned 17,1%. På landsbasis dreier det seg kun om en ørliten nedgang, dvs 1,3%. For Oslo var nedgangen på 3,7%.

Når vi ser på antallet nye bruktboliger lagt ut for salg i februar i forhold til samme måned i fjor, viser tallene ganske stor variasjon i utviklingen. Også her er det lokalt forholdsvis høy nedgang, som for Østfolds del betyr -22,4%, og for Follo -19,7%. For Norge totalt var nedgangen kun 2,1%, og for Oslo sin del er det snakk om en økning på hele 14,8%.

Hittil i år er det lagt ut 5,5% færre bruktboliger i hele landet. Her hos oss er nedgangen betydelig større, som da betyr -27,7% i Østfold, og -18,7% i Follo. Oslo derimot, har hatt en økning på 7,7% denne perioden i forhold til i fjor.

Eiendom Norge forventer at omsetningsvolumet blir høyt fremover, selv om antallet boliger lagt ut for salg er noe lavere hittil i år, enn i fjor.

Konklusjon, og veien videre

Eiendom Norge forventer også vekst i boligprisene fremover, i tillegg til et høyt antall omsetninger. Det vil være en overhengende fare for sterk boligprisutvikling også fremover, som igjen øker faren for finansielle ubalanser i landet vårt. Eiendom Norge er derfor klare på at det kun er høyere renter som kan dempe den kraftige prisveksten i boligmarkedet. De er derfor klare på at renten bør settes opp allerede ved rentemøtet i juni.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.