Et lokalt boligmarked med rask omsetningstid og beskjeden prisøkning i november

Et fall i boligprisene er normalt i november-måned, men i år ser vi en boligprisvekst på 0,8% for hele landet. Lokalt har Follo samme økning, altså 0,8%, mens for Østfold er økningen 0,1%. Dagens ferske tall fra Eiendom Norge, viser også at omsetningstiden både nasjonalt og lokalt holder seg rask og stabil.

29 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - ØSTFOLD

39 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - FOLLO

0.1%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - ØSTFOLD

0.8%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - FOLLO

0.8%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - NORGE

Boligprisutviklingenen

Utviklingen i boligprisene i 2020 har vært mye sterkere enn de aller fleste så for seg både ved inngangen til året, og i mars ved utbruddet av Korona-pandemien. Ved utgangen av november var 12-månedersveksten i boligprisene for hele landet på 7,8%, og lokalt også innenfor dette nivået med 8,8% for Follo og 6,9% for Østfold. Den siste tiden har det vært noe større forskjeller enn tidligere rundt i landet, og byer som Tromsø, Trondheim, Bodø og Oslo har hatt sterk utvikling. På generelt grunnlag kan vi si at oppgangen er bredt forankret over hele landet. Selv Stavanger med flere års nedgang, ligger nå an til en positiv utvikling i 2020. 

Sterkest 12-månedersvekst ved utgangen av november hadde Oslo med 10,4%, tett fulgt av Bodø m/Fauske med 10,0%. Svakest utvikling denne perioden hadde Stavanger m/omg med en oppgang på 4,2%.

Som nevnt er det normalt med et fall i boligprisutviklingen for november. Denne utviklingen blir målt med to forskjellige utgangspunkt, hvor den ene er nominelt, og den andre er sesongjustert. Nominelt betyr at vi ser tallene isolert sett mot hverandre uten andre hensyn, mens sesongjustert betyr at vi hensyntar naturlige sesongvariasjoner i boligmarkedet. Det blir dog i denne statistikken lagt mest vekt på sistnevnte.

Vi kan først se på den nominelle utviklingen for november, og denne viser en nedgang for Østfold på 1,2%, mens den i Follo viser en positiv utvikling på 0,3%. På landsbasis ser vi også en ørliten nedgang på 0,1%. Til sammenligning hadde Oslo en nominell oppgang på 1,1%. 

Den sesongjusterte prisutviklingen er positiv både for Follo og Østfold (målt i Fredrikstad og Sarpsborg), med henholdsvis 0,8% økning for Follo og 0,1% for Østfold. For hele landet var veksten på 0,8%, og i Oslo 1,2%. Bodø m/Fauske hadde sterkest sesongjustert prisutvikling i november med 1.5%, og svakest hadde Kristiansand med -0,6%.

Tallene for forrige måned er et godt eksempel på at den nominelle utviklingen peker èn vei, med nedgang, mens den sesongjusterte er positiv og viser oppgang. I så måte kan vi utifra det nominelle vinkle markedet dithen at det for første gang siden starten av pandemien i mars er nedgang i markedet. Men den sesongjusterte, som vi altså vektlegger tyngst, viser fortsatt oppgang.

Omsetningstid

Vi har ofte skrevet i disse månedsrapportene at vi har et godt og stabilt bolimarked i Norge, og en av hovedfaktorene vi da ser på er omsetningstiden. Selvfølgelig varierer den noe fra måned til måned og sesong til sesong, men har over tid vært stabil. I november var gjennomsnittelig omsetningstid for hele landet på 46 dager, kun èn dag ned fra oktober. Her i vårt område er det også kun èn dags endring, som betyr at det i Østfold tok i snitt 29 dager å selge en bolig - èn dag ned fra oktober hvor det tok i snitt 30 dager. I Follo var snittet i november 39 dager, som er èn dag mer enn for oktober.

I Oslo var snittet 18 dager, noe som også utgjør den raskeste omsetningstiden sist måned. Stavanger m/omg hadde tregest omsetningstid i november med 63 dager.

Solgte bruktboliger, og nye lagt ut for salg

Det er enkelt og greit solgt rekordmange boliger i november. Nasjonalt er det faktisk solgt 13,2% flere boliger nå i årets november enn i fjorårets. Og ved utgangen av november var det hittil i år solgt 6,1% flere boliger enn i samme periode i fjor.

Her i vårt markedsområde ser vi også en solid økning i begge disse periodene. I november hadde Follo en økning i antallet solgte boliger på hele 18,5% målt mot fjorårets november. I Østfold var det i samme periode en økning på 9,5%. Hittil i år, altså ved utgangen av november, er økningen i solgte boliger på 8% for Follo og 7,5% for Østfold. Vår nærhet til Oslo gjør det interessant også å se i den retningen, selv om Oslo-markedet er i en særstilling. Med hensyn til solgte boliger i november, ligger Oslo på samme nivå som hos oss målt mot fjorårets november, som konkret vil si 10,9% økning. Hittil i år er den prosentvise endringen lavere i Oslo enn her, med kun 2,8% økning.

Vi ser tendensen til at antallet nye bruktboliger lagt ut i markedet er noe lavere enn antallet solgte. På landsbasis ble det lagt ut 3,3% flere boliger enn i november 2019. Dette er ganske nær økningen for Østfold, som i november var på 4,3%. Økningen i Follo var derimot betydelig høyere, med hele 23,9%. Oslo hadde her en økning på 8,8%.

Som vi har sett de siste månedene, er det også en svak tilbakegang i antallet bruktboliger lagt ut for salg hittil i år. -1,5% for hele landet, mens det lokalt ligger i samme bane med -2,2% i Østfold og -0,7% i Follo. I Oslo var det tilnærmet samme nivå som i fjor, altså uendret (slik det også var for oktober).

Eiendom Norge tror at smitteverntiltakene vil føre til en sterk desember i boligmarkedet, til tross for at dette normalt sett er den måneden det selges færrest boliger. Og det er derfor verdt å merke seg at dersom samme utvikling som vi nå har hatt fortsetter ut desember, vil vi totalt passere 100.000 transaksjoner og 100.000 boliger lagt ut, noe som vil være historisk.

Konklusjon, og veien videre

Slik vi har skrevet i tidligere artikler, er det liten tvil om at våre hjem utgjør en trygg havn for oss i disse spesielle tider. Dette fører igjen til at vi bruker en større andel av husholdningsøkonomien til egen bolig, enn vi gjorde tidligere. Denne tendensen er vi dog ikke alene om for Norge, men er synlig også i mange andre land og byer i verden. I kjølvannet av pandemien konkluderes det med sterk vekst både i bolig- og fritidsboligmarkedet. Det forventes god aktivitet i bruktboligmarkedet gjennom julen og godt inn i 2021.

Eiendom Norge mener fortsatt at de økte boligprisene må etterfølges av høyere boligbygging utover på 2020-tallet. Ansvaret for dette hviler på alle ledd, fra utbyggere til både lokale og sentrale myndigheter. 

God jul ønskes, og på gjensyn i januar 2021!

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.