Fortsatt stigning i boligprisene i vår region i september

Dagens ferske boligtall fra Eiendom Norge viser et fortsatt sunt og stabilt bruktboligmarked. Lokalt lå vi sist måned på en økning i boligprisene på 1,2% i Østfold og 1,0% i Follo, noe som er tett oppunder landssnittet på 1,3%. Omsetningstiden er noe raskere lokalt enn for hele landet.

38 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - ØSTFOLD

47 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - FOLLO

1.2%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - ØSTFOLD

1%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - FOLLO

1.3%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - NORGE

Boligprisutviklingen

Som nevnt stiger boligprisene videre, og det selges et rekordhøyt antall bruktboliger i Norge. Det har vært delte meninger blant ekspertene i landet om vi nå skulle se et roligere boligmarked som følge av at renteeffekten nå hadde begynt å bli tatt ut av markedet. Men uansett årsak, september ble altså nå sjette måned på rad med nominell prisvekst, den sterkeste prisveksten i en september på fjorten år. Dette til tross for koronapandemien og en mer usikker økonomisk situasjon.

Status er at boligprisene på landsbasis ligger 5,8% høyere i årets september enn samme måned i fjor. Lokalt ser vi at prisene i samme periode har økt enda mer enn landssnittet for Østfold (regnet utfra Sarpsborg og Fredrikstad), hvor økningen har vært 6,6% siste tolv måneder. Økningen for Follo var denne perioden på 5,0%. Til sammenligning var økningen i Oslo på 7,7%, noe som sammen med Porsgrunn m/Skien var landets sterkeste 12-måneders prisvekst. Svakest 12-måneders prisvekst hadde Stavanger m/omg, fortsatt på plussiden med en oppgang på 1,7%.

Som nevnt over var økningen sist måned, altså fra august til september på 1,3% for hele landet, og lokalt var den på 1,2% for Østfold og 1,0% for Follo. Oslo hadde da en økning på 1,5%. Dette er sesongjusterte tall, som betyr at prisendringen er hensyntatt de vanlige sesongvariasjonene som normalt påvirker boligmarkedet. Den nominelle prisendringen, altså ikke sesongjustert, viser en økning på 0,7% både for Østfold og Follo, mens den er noe lavere for både Norge og Oslo med 0,4% for begge.

Sterkest sesongjustert prisutvikling i september finner vi i Ålesund m/omg, med en vekst på 2,7%, mens Kristiansand hadde den svakeste veksten sist måned med helt flat utvikling, dvs 0%.

Omsetningstid

Salgstiden har holdt seg relativt stabil siste måned. Lokalt for vår region betyr dette at det i september tok 38 dager i snitt å selge en bolig i Østfold. I Follo var snittet noe høyere, dvs 47 dager. Dette viser at snittiden i Østfold gikk ned med ni dager fra august, mens den i Follo økte med fire dager fra 43 i august.

For hele landet totalt var snittet sist måned på 48 dager, ned med seks dager fra 54 i august. Oslo hadde raskest gjennomsnittstid med 23 dager pr salg, mens den tregeste salgstiden hadde Kristiansand og Stavanger m/omg, med 70 dager.

Som vi også har skrevet om i tidligere rapporter, fortsetter altså boligmarkedet med stabil salgstid på et noe høyere nivå enn tidligere år. Stabil salgstid vitner om et sunt boligmarked.

Solgte bruktboliger, og nye lagt ut for salg

Som nevnt ovenfor selges det nå et rekordhøyt antall bruktboliger. I september ble det solgt 16,8% flere boliger enn samme måned i fjor i hele landet. Økning også lokalt denne perioden, med 5,3% for Østfold og 12,7% for Follo. Nærheten vår til Oslo gjør det naturlig også å sammenligne oss den veien, og økningen  i antall salg der var på hele 17,1%.

Ser vi på perioden hittil i år har antallet solgte bruktboliger økt med 7,1% i Follo, og 5,9% i Østfold. Økningen i vår region denne perioden er faktisk høyere enn både landssnittet og Oslo, som hadde en salgsvekst på henholdsvis 5,1% og 2,4%.

I september øker faktisk også antallet nye bruktboliger som er lagt ut for salg, og dermed er den avtagende trenden de siste månedene nå brutt. Det ble i september lagt ut 3,8% flere boliger i markedet enn samme måned i fjor for hele landet under ett. I Østfold var økningen i dette tidsperspektivet på 4,5%, mens det for Follo var en tilbakegang på 3,5%. I Oslo økte utbudet av bruktboliger med hele 8%.

I perioden hittil i år mot samme periode i fjor er antallet nye bruktboliger lagt ut for salg noe lavere i år. En nedgang på 2,8% i Østfold, og nedgang på 2,9% i Follo. En nedgang på 2,2% for hele landet, og ned 1% for Oslo denne perioden.

Konklusjon, og veien videre

Enkelte tall i statistikken for september står klart frem som noe spesielle i denne tiden vi tross alt er inne i. Eksempler på dette er både sesongjustert prisvekst, og det rekordhøye antallet solgte boliger.

Boligprisutviklingen er sterk i de fleste områder av landet. Dette er spesielt både med tanke på koronapandemien og den usikkerheten dette har ført til generelt for hele den nasjonale økonomien, og også med tanke på det faktum at september ikke normalt sett er en «sterk» måned prisvekstmessig.

Den kraftige økningen i bruktboligsalget antas å være en følge av folks vridning av privatforbruket i større grad mot bolig. Mange fremskynder nok planlagte boligkjøp, noe som er naturlig siden koronatiltakene begrenser annet forbruk og at tiltakene kan bli langvarige.

Utviklingen i bruktboligsalget smitter nå over i nyboligmarkedet, noe som anses å være veldig positivt. Dette kan stimulere til økte boliginvesteringer og økt boligbygging, noe som er bra både for norsk økonomi og boligmarkedet generelt.

Eiendom Norge er ikke enige i Finanstilsynets ferske forslag til ytterligere kredittrasjonering gjennom boligforskriften. De mener dette er feil medisin, dvs at boligforskriften allerede er stram nok, og at dette vil føre til svekket boliginvestering. Noe som igjen vil føre til feil utvikling av boligmarkedet.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.