Bra aktivitet i boligmarkedet i august!

Etter et litt "humpete" første halvår pga Korona-virusets negative påvirkning, slo boligmarkedet tilbake med svært sterk utvikling gjennom våren og sommeren. August-tallene viser at boligmarkedet holder seg både sunt og stabilt. Dette gjelder nasjonalt, men også lokalt for både Østfold og Follo.

47 dager

Gjennomsnittlig omsetningstid - ØSTFOLD

43 dager

Gjennomsnittlig omsetningstid - FOLLO

-0.5%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - ØSTFOLD

0.8%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - FOLLO

Boligmarkedet opptar de fleste, uavhengig om de er i markedet på aktiv boligjakt, eller bare ønsker å følge med på utviklingen. Ikke så rart at mange i sistnevnte kategori også følger godt med, all den tid mange eier egen bolig og har egeninteresse for hvilken verdi man sitter på. Med den økende prisutviklingen vi nå har hatt over mange år, er det også mange som har spådd en topp og kanskje også et fall i dette markedet. Mange har også, inkludert enkelte eksperter, spådd at det norske boligmarkedet lenge har vært en boble som når som helst kunne sprekke. Da koronaviruset for alvor la store restriksjoner på samfunnet vårt, trodde mange at boligmarkedet skulle få denne sprekken. Det er gledelig at de siste månedene har bevist at boligmarkedet har bestått de tøffe utfordringene, og at det faktisk er robust nok til å stå i mot. Dette er trygt for vår nasjonale økonomi, som jo påvirker oss alle. Lokalt har vi også hatt en god utvikling over lang tid nå, og vi ser at det er små korreksjoner som kjennetegner et sunt og stabilt marked også her. Prisutviklingen Nasjonalt gikk boligprisene opp med 1,1% nominelt i august, eller opp 0,3% sesongjustert (hensynstatt sesongenes naturlige svingninger). Lokalt ligger både Østfold og Follo over landssnittet nominelt sett, dvs Østfold såvidt over med en stigning på 1,2%, mens Follo har nesten dobbelt så høy stigning med 2,1%. Sesongjustert har Follo en stigning på 0,8%, mens Østfold faktisk da har en nedgang på 0,5% sist måned. Verdt å nevne er at det er normalt med stigning i boligprisene i august måned. Vår nærhet til Oslo gjør at det er naturlig å ha et øye til hvordan utviklingen er der også. I august hadde Oslo en nominell stigning på 1,6%, og 1,2% sesongjustert. Med dette hadde Oslo faktisk landets sterkeste sesongjusterte prisutvikling sist måned. Svakeste sesongjusterte prisutvikling hadde Stavanger m/omegn med en nedgang på 1,1%. Siste tolv måneder har Norge hatt en boligprisutvikling på 4,3%. Lokalt ligger vi her ganske nært inntil landssnittet, men en oppgang på 4,2% i Follo og 4,9% i Østfold (målt fra Sarpsborg og Fredrikstad). Landets sterkeste vekst siste tolv måneder er det også Oslo som innehar med 6,1%. Og det er også Stavanger m/omegn som har svakest tolv måneders vekst med en oppgang på 0,9%. Salgstid Det tok i snitt 54 dager å selge en bolig i august. En markant nedgang fra måneden før hvor tallet var 67 dager, men ikke unormalt da juli er en feriemåned hvor det gjerne trengs noe mer tid. Både Follo og Østfold ligger under landssnittet, og Follo var raskest med 43 dager foran Østfold med 47 dager i snitt. Raskeste salgstid i landet hadde Oslo i august med kun 25 dager, og Kristiansand var tregest med 84 dager. Salgstiden anses som stabil, noe vi også ser lokalt hos oss. Med unntak av feriemåneden juli hvor salgstiden var oppe i 59 dager både i Follo og Østfold, var den i juni på 45 dager for Follo altså kun to dager lengre enn august. For Østfold var salgstiden i juni 46 dager, mot 47 nå i august. Dette vitner altså om et stabilt lokalt boligmarked, og stabilt betyr også i denne sammenhengen at markedet er sunt. Det vi ser er at markedet er stabilt, men at prisnivået er noe høyere enn foregående år. Antallet solgte boliger og nye bruktboliger lagt ut for salg Det vi nå ser i boligmarkedet er at det fortsatt selges rekordmange boliger i Norge, slik trenden nå har vært gjennom flere måneder. Samtidig legges det ut noe færre bruktboliger i markedet enn i fjoråret. Likevel er antallet høyt sammenlignet med tidligere år. I august ble det solgt 10,2% flere boliger i Norge enn samme måned i 2019. Lokalt hadde vi faktisk en nedgang både i Østfold og Follo. Det ble solgt 2,5% færre boliger i Follo, og 4,9% færre i Østfold. Til sammenligning ble det solgt hele 12,1% flere bruktboliger i Oslo i august i forhold til samme måned året før. Hittil i år, altså ved utgangen av august, er økningen i solgte boliger relativt høy. Det vil si en økning i Follo på 6,4%, og for Østfold en økning på 6,0%. Landssnittet var på 3,5%, og det kan nevnes at Oslo kun hadde en økning på 0,3% denne perioden. Men vi ser at veksten i antallet boligtransaksjoner vedvarer, og det har i antall aldri vært solgt så mange boliger ved utgangen av august som i år. Som nevnt er det en nedgang i antallet nye bruktboliger lagt ut for salg, og på landsbasis ble det lagt ut 8,2% færre boliger i august mot samme måned året før. Lokalt er det enda større nedgang, som vil si at det i Follo ble lagt ut 17,5% færre boliger og i Østfold 24,5% færre enn august 19. I Oslo var en liten økning på 2,8%. Hittil i år er det generelt nedgang i antallet nye bruktboliger i markedet. Follo har her en nedgang på 2,6% og Østfold på 4,1%. Landssnittet er ned 2,9%, mens det i Oslo er en nedgang på 1,1%. Boligmarkedet fremover Null-renten er nå etter Eiendom Norges mening priset inn i boligmarkedet, og det forventes at boligprisene som normalt synker noe gjennom høsten. Med en svakere utvikling gjennom høsten regner Eiendom Norge med at boligprisene nasjonalt vil ende i 2020 nær deres egen årsprognose med en oppgang på 3%. Hvis så skjer, vil det være tredje året på rad med moderat prisutvikling. Med uendrede rammevilkår for boligkjøpere gjennom boliglånsforskriften samt fortsatt lav rente, ventes det stabil utvikling på litt lengre sikt. I tillegg vil det i lys av at koronasituasjonen sannsynligvis blir langvarig, bety at hjemmene våre vil være ekstra viktige for oss fremover. Kilder: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.