Østfold med landets sterkeste prisvekst i januar

Januar er normalt sett ikke den sterkeste måneden med tanke på prisvekst i boligmarkedet. Men i år ser vi at den sterke prisutviklingen vi har hatt i boligmarkedet en god periode nå, også fortsatte i januar. Dette er også i tråd med det Eiendom Norge spådde ved månedens start. Vi ser samtidig en nedgang i både solgte boliger sist måned, og nye bruktboliger lagt ut for salg. Dette bidrar til ytterligere prispress på de boligene som ligger ute for salg, og vi kan trygt anbefale alle som vurderer å selge sin bolig om å ta steget og sette i gang!

46 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - ØSTFOLD

56 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - FOLLO

1.5%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - ØSTFOLD

1.1%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - FOLLO

0.7%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - NORGE

Boligprisutviklingen

Nå er første måned i dette nye året tilbakelagt, og vi har fasiten på hvordan dette har startet. Og som nevnt har året startet like fartsfyllt som forrige sluttet, i hvertfall med tanke på prisutviklingen! Vi ser sterke tall både for januar nominellt (uten å justere for de vanlige sesongvariasjonene), sesongjustert utvikling, samt også for utviklingen de siste tolv månedene.

Innenfor vår markedsregion er tallene svært sterke innen alle disse tre parameterne. Vi kan ta de for oss i samme rekkefølge som de ble nevnt, og vi begynner herved med den nominelle utviklingen. Østfold hadde her en prisutvikling i januar på hele 4,3%, mens Follo lå på 2,7%. Landssnittet var på 3,2%, og til sammenligning var den 2,6% i Oslo.

Det tallet Eiendom Norge legger størst vekt på er den sesongjusterte prisutviklingen. Her blir de normale sesongsvingningene i boligmarkedet hensyntatt ved utregningen. I januar hadde altså Østfold landets sterkeste sesongjusterte prisvekst, med 1,5%. Follo lå heller ikke langt bak med 1,1%. Snittet for hele landet lå noe under vår region, med 0,7%, og Oslo hadde en utvikling lik vår region med 1,3%. Svakest sesongjustert prisutvikling hadde Bergen og Ålesund m/omg i januar, med -0,3%.

Som vi skrev om i artikkelen for 4.kvartal+desember 2020 forrige måned, var prisutviklingen for hele 2020 en del høyere enn forventet. Og i alle fall mye høyere enn antagelsen og frykten tilsa i starten av pandemien i mars/april. Med en sterk januar bak oss, ser vi at prisutviklingen de siste tolv månedene fortsatt er usedvanlig sterk. Alle områder i landet har positiv utvikling denne perioden. Lokalt har Follo hatt sterkest prisutvikling de siste tolv månedene, med 8,8%. Østfold har hatt en prisutvikling på 7,7%. Dette er på samme nivå som landssnittet som var på 8,6%. Sterkest prisvekst denne perioden finner vi Oslo, som hadde 13%, men her er det også en del spesielle forhold som gjør at denne er så høy. Stavanger m/omg hadde svakest vekst med 3,2% stigning.

Omsetningstid

I vår markedsregion har omsetningstiden økt noe de siste månedene, og det tok i snitt 46 dager å selge en bolig i Østfold og 56 dager i Follo. Dette er en økning i tiden fra måneden før, da omsetningstiden var henholdsvis 36 og 52 dager.

Omsetningstiden har mange steder gått noe opp, men landssnittet holdt seg likevel lik fra desember, da snittet også lå på 60 dager. I Oslo har omsetningstiden holdt seg både jevn og lav over flere måneder, og lå i januar på kun 22 dager. Oslo hadde også landets korteste salgstid. Lengst tid tok det i Ålesund m/omg, med et snitt på 87 dager.

Solgte bruktboliger, og nye lagt ut for salg

Som vi var inne på innledningsvis, var antallet solgte boliger i januar i år betydelig lavere enn samme måned i fjor. Dette bryter herved med den trenden som har vært de siste månedene. Lokalt hos oss er nedgangen på hele 26,2% for Østfold, og 21% for Follo. Ikke fullt samme nedgang for hele landet, hvor antallet solgte boliger gikk ned med 6,4% i forhold til januar i fjor. I Oslo var nedgangen på 12,2%.

Vi pleier også å ta for oss utviklingen i antallet solgte hittil i år mot samme periode i fjor, men med kun en måned tilbakelagt, er disse tallene nøyaktig de samme som for januar.

På landsbasis ble det forrige måned lagt ut 8,9% færre boliger enn i januar 2020. Lokalt ble fallet i antallet boliger lagt ut for salg i Østfold enda større enn fallet i antallet solgte, og det vil si en nedgang på 31,9%. I Follo ble det lagt ut 17,7% færre boliger i årets januar, enn samme måned i fjor. I Oslo var situasjon litt annerledes, fordi det der ble lagt ut noen flere boliger i årets januar, og det var derved en ørliten oppgang på 0,8% flere bruktboliger lagt ut for salg.

Når det gjelder boliger lagt ut for salg hittil i år gjelder samme status som for januar også her.

Eiendom Norge regner med at disse tallene, altså antallet solgte og lagt ut for salg, vil stige de neste månedene.

Konklusjon, og veien videre

Boligprisutviklingen har altså vært sterk den siste måneden, mens antallet solgte og nye bruktboliger lagt ut for salg har gått noe ned. Prisutviklingen har vært spesielt sterkt på Østlandet, Sørlandet og Sør-Vestlandet.

Boligmarkedet i Oslo er i en særstilling, hvor "kupping" og hete budrunder er mer utbredt. Eiendom Norge har klare meninger om at det her kun er politikk som kan sikre en mer moderat boligprisutvikling.

Årets første måned er unnagjort, og vi venter et fortsatt sunt boligmarked videre. Siden volumet av bruktboliger har gått ned i markedet, ønsker vi med dette alle boligselgere velkommen til oss. Vi følger alle smittevernsregler, og kan garantere en god og trygg salgsprosess.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.