Sterk lokal boligprisvekst i august!

 

 

Etter at vi de siste månedene har sett en noe mer avkjølt boligprisutvikling, fikk vi et noe uventet hopp i boligprisene for august. Riktignok er det naturligvis mer tempo og aktivitet i markedet i august enn måneden før, på grunn av ferieavvikling i juli. Men prisutviklingen var uansett høyere enn normalt i august. Ekspertene er noe ovverasket over dette, men tror samtidig at det vil snu til en lavere prisvekst allerede neste måned.

1.4%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - ØSTFOLD

0%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - FOLLO

0.3%

Sesongjustert prisutvikling fra sist måned - NORGE

28 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - ØSTFOLD

28 dager

Gjennomsnittlig omsetningshastighet - FOLLO

Boligprisutviklingen

Som nevnt viser de ferske tallene fra Eiendom Norge overraskende sterke boligpristall. På landsbasis var det en nominell økning på 1,9% (med nominell menes endring uten å ta hensyn til sesongvariasjoner). Justert for sesongvariasjoner økte boligprisene i Norge med 1,0%. Dette er markant høyere enn de aller fleste bransjefolk og økonomer hadde trodd på forhånd. De fleste hadde sett for seg kun en tredel av dette, eller rett og slett en flat utvikling, dvs 0%.

Lokalt hadde vi sterkest boligprisutvikling i Østfold, med hele 3,9% nominelt. En del svakere i Follo, med 0,9% nominelt. Denne forskjellen kan geografisk settes i sammenheng med at prisveksten sist måned var betydelig svakere i Oslo og tilgrensede områder, enn i landet ellers. Spesielt sterk var veksten i mange av byene på Østlandet, deriblant Østfoldbyene. I Oslo var utviklingen nominelt 0,7%, og sesongjustert 0,3%.

Sesongjustert var prisveksten i Østfold (målt i tall fra Fredrikstad og Sarpsborg) i august på 1,4% for Østfold, og 0,0% for Follo. Med det kan vi egentlig si at disse to områdene innenfor vår markedsregion, ligger på hver sin ende av spekteret for boligprisutviklingen i Norge sist måned. Dette fordi de områdene som hadde høyeste sesongjusterte boligprisutvikling sist måned var Drammen m/omg, Hamar m/Stange og Tønsberg m/Færder, med 1,5%. Svakeste sesongjusterte prisutvikling i landet vårt i august, hadde nettopp Follo med en sidelengs utvikling, altså 0,0%.

Den andre tidshorisonten vi ser på, er utviklingen i boligprisene de siste tolv månedene. Her ser vi en vekst nasjonalt, samt også i de områdene med sterk utvikling i august. Meget høy tolvmånedersvekst i vår region, hvor Follo ligger høyest med 11,1%, og Østfold rett bak med 10,2%. Til sammenligning var den på 9,4% for hele landet, og "bare" 8,4% i Oslo.

Sterkest vekst i boligprisene siste tolv månedene hadde Bodø m/Fauske med 15,9%. Svakeste var Ålesund m/omg, med en oppgang på 6,0%.

Boligmarkedet har normalt sett noe fallende boligpriser utover høsten, og Eiendom Norge antar at dette vil være tilfellet også i år.

 

Omsetningstid

Større aktivitet i boligmarkedet i august enn juli, førte som ventet til en noe raskere gjennomsnittlig omsetningstid.  Tiden gikk ned fra 45 dager i juli, til 35 dager i august på landsbasis. Lokalt gikk det også samme vei, noe som vil si at for Follo gikk omsetningstiden ned fra 30 til 28 dager, og for Østfold ned fra 33 til 28 dager i snitt pr omsetning. Altså tok det i snitt lik tid pr omsetning i hele vår markedsregion i august. 

Raskeste gjennomsnittelige omsetningstid i landet hadde Bodø m/Fauske med kun 16 dager, mens Stavanger m/omg var tregest med et snitt på 47 dager. Kan i tillegg nevnes at snittiden i Oslo var på 22 dager.

Gjennomsnittstiden pr bolighandel hittil i år er noe raskere enn den har vært de siste årene. Dette er et et klart tegn på at boligmarkedet er både effektivt og velfungerende.

 

Prisnivå

Vi kan raskt se på prisnivået, og dette kan vi gjøre ved hjelp av to parametere, nemlig pris pr m2 og medianprisen. Førstnevnte kjenner de fleste til, og sistnevnte er middelverdien av alle boliger solgt. Dvs at dersom vi lister opp alle salgsprisene fra en periode rangert fra billigst til dyrest, trekker vi ut prisen i midten.

Prisen pr m2 i Østfold lå i august på kr 36.477,-, dette er opp fra kr 35.953,- måneden før. I Follo lå prisen pr m2 på kr 52.173,- i august, som igjen var opp fra kr 52.063,- i juli. I et noe lengre perspektiv ser vi at kvadratmeterprisen for Østfold i januar var på kr 33.725,-. Det har altså vært en økning på 8,1% fra begynnelsen av inneværende år. For Follo var kvadratmeterprisen på kr 47.688,- i januar, som igjen vil si em økning på 9,4% denne perioden.

Samtidig kan det nevnes at prisen pr m2 på landsbasis sist måned var kr 49.219,-, mens den i Oslo var hele kr 86.114,-.

Medianprisen lokalt var i august på kr 3.290.000,- for Østfold og kr 5.000.000,- i Follo. Tilfellet i januar i år var for Østfold kr 3.000.000,- og for Follo kr 4.790.000,-. En markant økning også her. Til sammenligning var den i august kr 4.817.861,- for Oslo, og kr 3.614.873,- for hele landet. Verdt å merke seg her, er at medianprisen for Follo var høyere enn for Oslo.

 

Solgte bruktboliger, og nye lagt ut for salg

I august ble det solgt 5,0% færre bruktboliger enn samme måned året før. Dette regnet for hele landet. Tilbakegang også i Oslo, med 4,5%. Lokalt i vår markedsregion, er det derimot en økning i antallet solgte i august mot året før. I Follo opp 4,8%, mens det i Østfold var en økning på hele 13,4%.

Antallet boligsalg hittil i år mot samme periode i fjor, er situasjonen faktisk motsatt. Det er solgt 2% færre bruktboliger i Østfold i år, og 1,8% færre i follo. For Oslo er det en økning i antallet med 5,5%, og for hele landet samlet er økningen på 6,6%.

Når det gjelder utbudet av bruktboliger er utviklingen noe mer variert. For august i år mot fjorårets, har Follo en nedgang i antallet på 6,0%, mens Østfold har en økning på hele 23,2%. Oslo hadde samtidig en nedgang på 3,5%, mens utviklingen for hele landet gikk nesten sidelengs med en økning på kun 0,4%.

Antallet bruktboliger lagt ut hittil i år gikk marginalt opp i Østfold, dvs med kun 1,7%. En liten nedgang for Follo, med -2,2%. En økning denne perioden både for Oslo og Norge, med henholdsvis 8,1% og 5,3%.

Det har faktisk aldri vært verken solgt eller lagt ut så mange brukboliger i markedet, som det er gjort hittil i år. Vi har altså en rekordomsetning av boliger så langt i 2021.

 

 

Konklusjon, og veien videre

Til tross for en overraskende sterk oppgang i boligprisene nå i august, er den sterke veksten vi så en periode etter pandemiens start og null-rentebeslutningen i mai 2020, nå avtagende. Det ventes at prisutviklingen vil fortsette å avta utover høsten, i takt med at Norges Bank trolig setter opp renten i september.

Eiendom Norge støtter forslaget som har kommet om en egen boligminister. De ser at det da vil være lettere å ta tak i alle faktorer som må reguleres for at det norske boligmarkedet fortsatt skal fungere godt, og legges enda bedre til rette for førstegangskjøpere etc. Men resultatet av valget som nå ligger rett foran oss, vil legge premissene for dette fremover.

 

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.