Hva er egenerklæring ved boligsalg?

En egenerklæring bidrar med viktig informasjon når du skal selge bolig. Her får du kvalitetssjef Line R. Røstads oversikt over hva egenerklæringen skal inneholde, og tips til hvordan du skal fylle ut skjemaet.

Par sitter ved bordet og diskuterer noe de ser på en Mac. Foto.

Av Line Rollve Røstad
11. desember 2023

 

Det er ingen krav om å fylle ut egenerklæring når du skal selge bolig. Men egenerklæringen er en forutsetning hvis du ønsker å tegne en boligselgerforsikring. Hensikten med egenerklæringen er at kjøper skal få verdifulle opplysninger om boligens tilstand. I tillegg ligger den til grunn når takstmannen skal utarbeide en boligsalgsrapport

Les også: Boligsalg eller tilstandsrapport: Dette trenger du når du skal selge bolig

 

En lovendring som kom i 2022 har gjort at salg av bolig er blitt tryggere, og det er færre konflikter i etterkant. Grunnen til det, er at selger nå må dokumentere boligens tilstand bedre, og at kjøper må sette seg inn i all tilgjengelig dokumentasjon. Kjøper kan ikke komme med krav dersom informasjonen har vært kjent før avtalen ble inngått.

bilde av sitat-forfatter, Line R. Røstad, kvalitetssjef i EiendomsMegler 1 Oslo Akershus.

Sitat start,  Egenerklæringen skal fylles ut etter beste skjønn. Det betyr at du må opplyse om alle feil og mangler du kjenner til ved boligen.
- Line R. Røstad, kvalitetssjef i EiendomsMegler 1 Oslo Akershus

Hvordan starter jeg når jeg skal utfylle egenerklæringen?

- Start med å finne fram all dokumentasjon du har om boligen. Det gjør det enklere å huske når du pusset opp eller gjorde andre utbedringer når du har kvitteringene for hånden. Når du har dokumentene foran deg, får du også alle årstall og firmanavn riktig, forklarer Line R. Røstad.

- Prøv å huske hva som har skjedd i tilknytning til boligen; har du fått et nabovarsel om bygging av en garasje, eller andre ting som kan ha betydning for en kjøper? Er du i tvil om hva du skal svare, så ta kontakt med megleren din for veiledning.

Jeg har mistet kvitteringene, hva gjør jeg da?

- Hvis du ikke har kvitteringer, må du forsøke å huske hvilket firma som utførte jobben, og om mulig innhente dokumentasjonen. Hvis det er veldig lenge siden arbeidet ble utført, er det ikke like betydningsfullt, for da har reklamasjonsfristen gått ut.

Hva kan megleren hjelpe meg med?

 - Megleren kan forklare hvordan du skal fylle ut egenerklæringen, men det er du som skriver under og er ansvarlig for at informasjonen er riktig. Megleren vil lese gjennom egenerklæringen i etterkant, og bruke informasjonen i salgsoppgaven. Hvis noe er utydelig i egenerklæringen, vil megleren ta kontakt med deg for å avklare.

- Det hender at selger må fylle ut egenerklæringen på nytt, hvis hen har misforstått noe. Et eksempel kan være at selger har bygd ut kjelleren og oppgitt dette som boligareal, men når megleren innhenter byggetegningene, så oppdager hen at arealet er registret som bod hos plan- og bygningsmyndighetene. Da må selger rette opp erklæringen og gi riktig informasjon.

Hvor langt tilbake i tid må jeg gå?

- Du kan bare opplyse om det du kjenner til. De færreste vet hva som skjuler seg i veggene. Og de som vil kjøpe et 70 år gammel hus, vet at selger ikke kan historikken så langt tilbake.

Hva skjer hvis jeg oppgir feil opplysninger?

 - Hvis du bevisst har gitt uriktige opplysninger, eller unnlatt å informere om en feil eller skade ved boligen, kan du risikere å bære hele det økonomiske tapet når dette kommer for en dag. Vær oppmerksom på at forsikringsselskapet kan kreve å få hele eller deler av summen tilbakebetalt, dersom du har gitt uriktig informasjon eller bevisst unnlatt å informere om det du kjenner til. Dette kan bli veldig dyrt, og vi råder alle å gi korrekt informasjon til megler, boligsakkyndig og forsikringsselskap.

Hva er ditt beste råd?

 - Det er å tegne boligselgerforsikring. Det er fortsatt bad som topper skadestatistikken hos forsikringsselskapene. Dette til tross for at de fleste bad som selges ikke har passert levetiden. Det kan blant annet skyldes dårlig håndverk, og dette kan dessverre være vanskelig å avdekke. Det er kostbart å utbedre slike skader, og slike merutgifter ønsker de fleste ikke.