Hva er etakst?

Hva er forskjellen på etakst og verdivurdering? Og skal jeg bruke takstmann eller megler?

Etakst (elektronisk takst) er den tryggeste måten å vurdere verdien på boligen din. Eiendomsmegler Kåre Ådne Olsen ved EiendomsMegler 1 Hamar forklarer:

– Etakst er et skriftlig dokument som viser verdien på boligen. Dokumentet brukes også av banker og finansinstitusjoner. Du trenger som regel en etakst når du skal:

  • Refinansiere lån eller forhandle lånebetingelser
  • Selge bolig
  • Stille som kausjonist
  • Sette verdien på eiendommen i forbindelse med samlivsbrudd eller arveoppgjør

Verdien som settes i etaksten baserer seg i hovedsak på boligdokumentasjon, prishistorikk på tilsvarende boliger, området boligen ligger i, og vurderingen megler gjør på befaring.

bilde av sitat-forfatter, Kåre Ådne Olsen, EiendomsMegler 1 Hamar.

Sitat start,  Meglers erfaring og innsikt i markedet er viktig når etakst utarbeides. Selv om eiendommen din sammenlignes med prisstatistikk på tilsvarene boliger er ikke dette alltid sammenlignbart med markedet du befinner deg i.
- Kåre Ådne Olsen, EiendomsMegler 1 Hamar

Er etakst det samme som verdivurdering?

Verdivurdering og etakst er ikke det samme. Etakst ble innført i 2016 i tilknytning til strengere krav for å redusere sjansen for å sette feil verdi på boliger.

– Etakst fastsettes blant annet ved å legge informasjon om boligen din inn i et eget takseringssystem. Dette systemet er laget for å sikre at alle krav følges, og at den fastsatte verdien skal være tilgjengelig for finansinstitusjoner, sier Olsen.

Hvordan får jeg en etakst?

Alt du trenger å gjøre er å kontakte megler.

– Det første du gjør er å avtale befaring med en megler. Deretter kommer de på befaring, dokumenterer boligen din med bilder og lager en befaringsrapport. Basert på data fra sammenlignbare eiendommer og meglers markedsinnsikt fastsettes etaksten, forklarer Olsen.

Megler eller takstmann?

Både en megler og en bygningssakyndig (ofte kalt takstmann) kan fastsette eiendommens verdi, men de har ulike utgangspunkt som det kan være verdt å merke seg. Kun eiendomsmegler kan benytte etakstverktøyet til å lage verdivurderinger.

– En takstmann fokuserer mer på det byggetekniske. De sitter ikke på den samme markedsinnsikten som meglere gjør. For eksempel vet ikke alltid takstmenn hva eiendommer blir solgt for eller hva folk på eiendomsjakt er ute etter. Som megler vet du hva det er interessenter gir tilbakemeldinger på i budrunder, og hva de synes er attraktivt på visninger, sier Olsen.

– Eksempelvis kan det være stor verdiforskjell på intern beliggenhet på leiligheter i bygårder som ikke nødvendigvis kommer frem i det byggetekniske. Slik innsikt har ikke takstmenn, legger han til.

Hva koster en etakst?

Prisen på etakst varierer mellom 3000 og 5000 kroner. Er det lang reisevei til boligen kan megler ta ytterligere betalt for ekstra tidsbruk og reiseutgifter. Er du medlem i et LO-forbund har du fordeler hos oss. Snakk med megleren om fordelene du har.

– For megleren tar det tid å utføre en etakst. Det er mange skjemaer som skal fylles ut og plikter etter hvitvaskingsloven som skal utøves. Megler vurderer mange eiendommer opp mot eiendommen som skal takseres, for å sikre riktig verdi. I tillegg kommer befaring og reisetid, sier han videre.

 

Trenger du en etakst?

Bli kontaktet av megleren som kjenner ditt område best.