– Den erfarne megleren nøyer seg ikke med å bo i borettslag, han selger dem også

Tekst: Susann Hellesnes 

 

 

Petter Heldals (39) hjerte banker for borettslagene. Nå ønsker han å lære bort noen av triksene han har lært på veien.

 

Helt fra han bodde i BOB-borettslag i Myrdal på 80-tallet, har borettslag vært “top of mind” for megleren som i dag går for å være borettslageksperten.  – Jeg synes det er spennende å kunne være involvert i en så stor transaksjon som folk bare gjennomfører noen få ganger i livet, forklarer Petter.

Ti år med borettslagsmegling

Fascinert over boligmarkedets utvikling, startet han i 2003 på meglerstudiet på Handelshøyskolen BI. På den tiden var det ikke nødvendig for meglere å ha utdanning, men Petter var opptatt av å ha den faglige kompetansen i bunn. Etter tre gjennomførte år på BI, startet han som megler i bydelen Åsane i Bergen. Da han i 2011 var ferdig som bydels-megler, ventet ny jobb i BOB Eiendomsmegling. I dag er han avdelingsleder for EiendomsMegler 1 sin borettslagavdeling og bor selv i borettslag. – Derfor kjenner jeg godt til hvordan borettslagsmodellen fungerer og de positive sidene ved å bo i et felleskap.

Prestasjon som gjelder!

Spisskompetansen på borettslag kommer av lang erfaring. De siste ti årene har Petter vært knyttet opp mot borettslagboliger, og har derfor fått god kjennskap til de ulike borettslagene, gjennomførte oppgraderinger, naboskap, planer, fordeler og ulemper. Og ikke minst temperaturen på etterspørselen i borettslaget. Men prisen på leilighetene vil naturligvis variere ut ifra standard, beliggenhet og utsikt. 

– Det er derfor viktig at vi får komme inn i leiligheten på et tidlig tidspunkt. Da vil vi kunne komme med anbefalinger på oppgraderinger eller styling som bør gjøres før salg. 

Når boligen legges ut for salg er det presentasjonen som gjelder. Da gjerne med fine bilder tatt av fotograf og en god beskrivelse av objektet fra megler.

– Boligen bør markedsføres bredt digitalt. Vi har en god markedspakke som er skreddersydd for leiligheter i borettslag.

Ingen ni til fire jobb!

I løpet av sine 14 år i bransjen har han trivdes godt i yrket. Han forteller at noe av det kjekkeste er å få møte ulike mennesker i ulike faser i livet. – Alle oppdrag er viktige for noen. Jeg vet at jobben jeg gjør er viktig for en selger som skal videre på boligmarkedet, og også for en kjøper som skal flytte inn i sin første bolig, understreker han. Å være megler byr på høyt tempo og travle hverdager. Det er ikke rent sjeldent at frokosten blir spist i bilen på vei til jobb, eller at middagen må vente til kveldstid. Det er mer en livsstil enn en ni til fire jobb. – Som oftest resulterer handelen i fornøyde kunder, og da er den travle hverdagen verdt det, forteller Petter med et smil. Hva ser du på som din viktigste oppgave som megler? – Som megler er man mellommann og skal ivareta både selger og kjøper. Det er viktig at kjøper får alle opplysninger for å kunne ta sin beslutning på best mulig grunnlag.

Viktig å lese salgsoppgaven!

Skal vi tro Petter er en god megler tilgjengelig, dedikert og oppriktig. Likevel ber han kundene gjøre sin del av leksen ved å stille forberedt på visning. 

– Før man kommer på visning bør man ha lest igjennom salgsoppgaven og satt seg inn i de opplysningene som foreligger. Om man har noen spørsmål eller noe er uklart, kan man ringe megler før visning for å få de svarene man trenger. Er man veldig interessert kan man også ringe styreleder i borettslaget, eller borettslagets kontor, for å få mer direkte svar på de spørsmålene man måtte ha.

Alle vesentlige opplysninger megler kjenner til skal opplyses om i salgsoppgaven. Derfor har man kommet langt på vei om man har lest igjennom denne. Likevel får Petter ofte spørsmål om det er noen planer for rehabilitering i borettslaget. Slike spørsmål kan være lure å stille megler.

Det er også viktig å ha avklart med banken hva man kan låne og hvor langt man kan strekke seg i en budrunde. 

–  Boligene går ofte fort dagen etter visning, og da kan tiden bli for knapp til å få på plass finansiering, slår den erfarne megleren fast.

 

Hva bør man tenke på når man kjøper leilighet i borettslag?

Totalsum: En borettslagsleilighet har som oftest en fellesgjeld som kommer i tillegg til kjøpesum. Det er derfor viktig at man ser på boligens totalsum og gjerne avklarer med banken om totalsummen er innenfor sitt eget budsjett.

Felleskostnader: De månedlige felleskostnadene dekker de fleste utlegg man har som boligeier. Som oftest er det kun kostnadene i forbindelse med private banklån og eget strømforbruk som kommer i tillegg til felleskostnadene. Det vil si at kostnader som kommunale avgifter, eiendomsskatt, drift, vedlikehold, tv og internett er inkludert. Felleskostnadene dekker også renter og avdrag på leilighetens andel av fellesgjeld.

Forkjøpsrett: Er borettslaget tilknyttet et boligbyggelag som BOB, Vestbo eller OBOS kan øvrige beboere eller medlemmer av boligbyggelaget ha forkjøpsrett ved salg.

Vil du vite mer om BOB og alle fordelene?