EiendomsMegler 1 Nybygg

Våre prosjektmeglere tilfører verdi i boligprosjekter gjennom markedsinnsikt og rådgivning.

Vi er med på å skape boliger det er godt å komme hjem til.

Lokalkunnskap og kompetanse

Med kontorer fra Bergen til Kristiansand kjenner vi markedet, dets svingninger og regionale forskjeller. Vi har bred kunnskap om offentlige reguleringsplaner, flyttemønstre, demografi og boligpreferanser.

Våre nybyggsmeglere kan bistå med

  • Markedsinnsikt og kjøperinnsikt om morgendagens boligkjøper
  • Rådgivning i tidlig fase for å utvikle de beste produkter og prosjekter med høy salgsgrad
  • Tett oppfølging gjennom hele byggeperioden, et trygt mellomledd for kjøper og utbygger

Prosjekter for salg

Se vårt store utvalg av nybyggprosjekter

Velkommen hjem