Mellomfinansiering - økonomisk trygghet ved boligbytte

Vurderer du å kjøpe ny bolig, men er usikker på om du har råd til å sitte med to boliger i t­iden det tar å selge den gamle? Da er mellomfinansiering løsningen.

Slik fungerer mellomfinansiering

Mellomfinansiering vil si at du får lån til å kjøpe ny bolig før den gamle er solgt. Dette er lurt å huske på:

 

  • Ved kjøp av ny bolig før den gamle solgt, har du i en periode lån på to boliger. Dette kalles mellomfinansiering, som vil si at du får lånt til den nye boligen selv om egenkapitalen er bundet opp i det gamle lånet.

 

  • Ved behov kan du søke om å få avdragsfrihet i perioden med mellomfinansiering, det vil si at du kun betaler renter.

 

  • Når du har solgt og fått oppgjøret for den gamle boligen, avsluttes normalt det gamle lånet. Overskuddet fra salget (egenkapitalen) flyttes normalt over på lånet på den nye boligen, som da gjøres om til et ordinært lån.

Trenger du mellomfinansiering?

For mer informasjon om mellomfinansiering snakk med en rådgiver hos Sparebank 1.

SpareBank 1 sin logo. Grafikk.

Trenger du boliglån?

Hos SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.