Uenige om hvor dere skal bo?

Den ene ønsker kanskje å flytte tilbake til hjemkommunen, den andre ønsker å bli boende i byen. Da kan det være fint med noen gode råd på veien.

Foreldre og to barn sitter på en trebenk foran en mørkeblå vegg. Bilde

Ifølge Trine Huseby, som er samlivsterapeut ved Sundvolden Hotel, er det ofte to grunner som går igjen når hun snakker med par som sliter med å bli enige om bosituasjonen; tilknytning til familien og jobbmuligheter.

– Når jeg snakker med par som er uenige om hvor de skal bo, oppfordrer jeg alltid til å ha konstruktive samtaler om problemstillingen. Ta dere tid til å snakke om det flere ganger, hvor dere tar hensyn til både rasjonelle og emosjonelle argumenter. Unngå for all del manipulering eller overkjøring, da det vil påvirke situasjonen svært uheldig, forteller Huseby.

Sett opp den klassiske listen

Huseby anbefaler også å lage en liste med tre bolker. Skriv inn egne ønsker, partnerens behov og til slutt hva som er best for paret.

– Når man kun tenker på seg selv, går man glipp av fellesinteressen man har for et bra parforhold. Hvis man lykkes å se situasjonen fra parets perspektiv, kan det hende begge går for den enes forslag – ikke fordi man «gir seg», men fordi man kommer frem til at det er den beste løsningen for paret, forteller Huseby.

Det er faktisk mulig å overbevise partneren

Dersom det viser seg at listen ikke fører dere nærmere en beslutning, er det faktisk mulig å overtale partneren sin. Men det krever en god dose respekt og saklig argumentasjon.

– Vis like stor interesse for partnerens synspunkter som for dine egne, utred muligheter og konsekvenser ved begge parter sine alternativer, vær saklig og nøktern når du fremmer egne ønsker. Og husk, ett tungtveiende argument veier tyngre enn flere mindre viktige argumenter, sier Huseby.

De fleste blir enige

Samlivsterapeut Trine Huseby opplever at når valg av bosted er et tema i samtale med par, kommer de fleste frem til en løsning.

Nærbilde av smilende dame med mørkt hår. Bilde

Ikke vær redd for å søke hjelp

Mange par har nytte av å få inn en tredjepart for å klare og bli enige. I slike tilfeller anbefaler Huseby coach, samlivsterapeut eller kanskje en felles venn, men mener par bør styre unna en viss type rådgivning.

– Unngå å spørre familien din. Naturlig nok er de subjektive, noe som ikke gjør situasjonen noe enklere, sier hun.

Ulike alternativer

Fordi valg av bosted er et av de store temaene i et forhold, er det ikke uvanlig at det kan bli uenigheter. Der det er mulig inngår par ofte et kompromiss.

– Man bosetter seg kanskje i den kommunen den ene parten ønsker, mens den andre får større innflytelse på valg av bolig. Der et kompromiss ikke er mulig, velger mange par å gå for den ene parten sitt ønske – gitt at man har hatt gode prosesser og at beslutningen er tatt i fellesskap, sier Huseby.

Ifølge Huseby er det sjelden en konflikt rundt bosituasjonen ender i samlivsbrudd.

– For noen blir det en løsning å gjøre det slutt. Det er ikke så vanlig, men kan for eksempel skje hvis paret ikke har rukket å knytte så sterkt bånd til hverandre, eller dersom man har levd lenge sammen og «vokst fra hverandre», forteller Huseby.

Lojalitet til beslutningen

Hvis man etter en felles beslutning har gått for den ene parten sitt ønske, forteller Huseby at det er viktig at den andre parten minner seg selv på valget som er tatt, samt er bevisst egne holdninger.

– Det kan være lurt å minne seg selv på at man ikke bør bære nag mot den andre parten hvis du er den som har «ofret deg». Det vil kun skade forholdet, noe som er verdt å tenke på før man tar det endelige valget, sier Huseby.

Det er også viktig at den som har fått ønsket sitt oppfylt faktisk viser takknemlighet overfor partneren sin, som tross alt har tatt et svært uselvisk valg, til det beste for paret, avslutter Huseby.