Hva bør du som kjøper tenke på ved overtakelse

Endelig kan du snart flytte inn i ny bolig, men først må overtakelsen gjennomføres. Her får du gode tips og råd om ting du må huske på.

Kvinne og mann sitter i sofa, vendt mot kamera. Møbler og planter i bakgrunnen. Foto

Hva skjer på overtakelsesdagen?

På overtakelsesdagen skal dere gå igjennom hele boligen. Etter gjennomgangen signerer dere overtakelsesprotokollen og det er mest praktisk at det er selger som sender denne inn til meglerforetaket.

Kvinne og mann sitter ved et arbeidsbord, snakker med kvinne med ryggen til kamera. Pcer på bordet. Foto

Hva om du finner mangler ved boligen du har kjøpt?

Pliktene ved salg og kjøp av en brukt bolig, reguleres av avhendingsloven. Dersom du etter overtakelsen oppdager feil og mangler, kan du kreve at selger erstatter kravet, eller utfører forbedringer eller reparasjoner. Du må forvente at kravet må dokumenteres. Det viktig at det settes en siste frist for når dette skal være i orden. I tillegg må det komme tydelig frem hva som skal skje dersom selger ikke overholder fristen. Dersom du oppdager feil eller mangler på overtakelsesdagen kan det være fornuftig å vurdere om det skal holdes tilbake et beløp som tilsvarer det mangelen koster å utbedre. I utgangspunktet er tilbakeholdet kjøpers penger og kjøper har instruksjonsretten. Dersom dere blir enige om at det er en mangel og at det skal holdes igjen et beløp, kalles dette et “felles tilbakehold”. Da kan ikke pengene utbetales før meglerforetaket har mottatt instruks som er signert av begge, eller at det foreligger en rettskraftig dom.

Har du tegnet boligkjøperforsikring?

Har du kjøpt boligkjøperforsikring har du tilgang til juridisk bistand fra tegning av forsikringen til overtakelse av boligen. Du har også tilgang til juridisk bistand i fem år etter overtakelsen. Forsikringsselskapet kan gi deg råd og veiledning dersom det oppstår uenighet på overtakelsen.