Hvordan få mer plass uten å øke gjelden?

I de fleste byene har boligprisene steget jevnt og trutt de siste årene. Så hvor langt ut av byen må du flytte for å få mer plass, uten å ta på deg mer gjeld?

Far og to barn i gangen, far hjelper yngste barn på med sko. Bilde

Først publisert i 2019. Oppdaterte tall fra 2024.

 

Vi har sett på de fire største byene i Norge. Basert på gjennomsnittspriser på både leiligheter og eneboliger har vi funnet ut hvor langt du må flytte dersom du ønsker mer plass for samme sum, eller hvis du ønsker å flytte for å få mindre gjeld.

 

Stavanger – dobbelt så mye plass til samme pris

En leilighet i Stavanger koster gjennomsnittlig 51.890,- kroner per/m2, mens en enebolig koster i gjennomsnitt 37.539,- per/m2.

Det er verdt å notere seg at det er gjennomsnittlig høy etterspørsel av eneboliger i Stavanger og omegn, og derfor er det sjeldent at eneboliger ligger ute for salg særlig lenge på FINN.no. Her gjelder det å være på hogget!

La oss si at du eier en leilighet i Stavanger sentrum og ønsker mer plass. Hvor langt ut av byen må du flytte for å bytte ut en 75 m2 leilighet i sentrum til en enebolig på 150 m2 til samme pris? Vi har lagt vekt på minst mulig reisetid i tillegg.

I eksemplet vårt bruker vi beløpet 3.890.000,- (75 m2 x 51.890,- per/m2 = 3.891.750 - men vi runder av til nærmeste titall for enkelthets skyld).

Her er resultatene fra søket vårt på FINN.no: 30 min utenfor Stavanger med bil, finner du Vassøy som har lavere kvadratmeterpriser enn Stavanger sentrum. Samtidig kan du med gode kollektiv forbindelser finne lavere kvadratmeterpriser med litt lengre reisevei på Finnøy, Rennesøy, Tau, Klepp og Nærbø.

Vågen i Stavanger

Trondheim – fra leilighet til enebolig i samme prisklasse

Snittprisen per kvadratmeter i Trondheim er 41.563,- per/m2 for enebolig og 59.494,- per/m2 for leilighet.

Vi gjør samme eksperiment som i Stavanger. Vi «selger» en 60 m2 leilighet i Trondheim sentrum og «kjøper» en enebolig til samme pris. Vi opererer med 3.570.000,- i budsjett på FINN.no:

17-30 minutter utenfor Trondheim sentrum finner du samme pris eller lavere på enkelte eneboliger i Heimdal og Ranheim.

Trondheim

Oslo – by og land om hverandre

Hovedstaden har landets høyeste boligpriser og levekostnader i gjennomsnitt. Her koster en enebolig 73.007,- per/m2, mens en leilighet er oppe i hele 92.955,- per/m2 i gjennomsnitt. Siden vi ønsker oss hovedsakelig kun mer plass, definerer vi søket til enebolig uten å fastslå kvadratmeter, med 4.650.000,- i budsjett på FINN.no (eks. 50 m2 x 92.955,- per/m2 = 4.647.750).

Et viktig poeng er at Oslo har tett bebyggelse og høyere andel leiligheter enn eneboliger i sentrum. Det gjør at prisnivået på eneboliger holder seg relativt høyt også et godt stykke utenfor bykjernen.

For å få mer plass til samme pris, må vi påregne omtrent 30 min til 1 time reisetid med bil. På FINN.no finner vi flere eneboliger i samme prisklasse i områdene Asker, Enebakk, Eidsvoll, Sørumsand, Aurskog, Bjørkelangen og Årnes. Disse områdene ligger relativt landlig til, men også i nærhet til kollektiv transport.

Bjørvika i Oslo

Bergen – fra leilighet til enebolig uten å øke gjelden

I Bergen koster en enebolig i gjennomsnitt 39.112,- per/ m2 og en leilighet ligger på 56.542,- per/ m2. Det kan være verdt å nevne at boligmarkedet i Bergen blir sterkt påvirket av lokalpolitikk for infrastruktur, der nye bybanen og utvikling av togstrekningen til Arna har lagt noe føring på etterspørsel og tilbud.

Vi har tatt utgangpunkt i en sentrumsleilighet på 70 m2, noe som gir oss en kjøpspris på ca. 3.960.000,- for enebolig.

Vi må heldigvis ikke så langt ut av byen før FINN.no gir oss noen gode treff.

Selger du leilighet i Bergen sentrum, får du en enebolig for tilsvarende pris bare 20-30 minutter utenfor byen, på Fana, i Ytre Arna, og på Åsane.

Bryggen i Bergen

Kort oppsummert, hvis du er villig til å pendle litt, har du mange muligheter. 

  • Vi har brukt finn.no og statistikk fra Eiendomsverdi og Eiendom Norge som grunnlag, tallene ble hentet våren 2024 og vil således ikke være eksakte på et senere tidspunkt, men er ment å illustrere at det fleste steder kan være fordelaktig for mange å flytte ut av sentrum. 
  • Vi har unnlatt å bruke rekkehus i artikkelen, for å forenkle eksemplene mest mulig.