Hvor lang tid tar det å selge bolig?

Hvor lang tid tar det å selge bolig i dagens marked? Vi har tatt en prat med eiendomsmeglere i Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim.

To kvinner ser på en mobilskjerm. Foto

Publisert 16.11.2023, oppdatert 31.05.24
Av: EiendomsMegler 1 Norge

 

Høyere renter og inflasjon betyr strammere privatøkonomi for de fleste av oss. En av konsekvensene er et avventende boligmarked. Kjøperne er litt mer forsiktige og bruker lenger tid før de bestemmer seg. I tillegg er det mange psykologiske mekanismer som påvirker markedet.

Kent Einar Nergård hos EiendomsMegler 1 Trondheim beskriver det slik:
– Folk vil helst kjøpe i morgendagens marked fordi de forventer at prisene skal litt lenger ned. Mens de som skal selge, vil selge i gårsdagens marked da prisene var noe høyere. Det gir et avventende boligmarked, hvor det er færre på hver visning og det det tar lenger tid å få solgt boligen.


Det er lett å krisemaksimere når markedet endrer seg, men det gjelder å ha perspektiver. - Alle sammenligner dagens boligmarked med historiens beste boligmarked, som var under pandemien da vi hadde nullrente. Det er viktig å understreke at vi har et velfungerende boligmarked, selv om det er litt tregere enn før, avslutter Nergård.

Så lang tid tar det å selge bolig

Oslo: 27 dager

Det er god fart i markedet i Oslo akkurat nå, med raskere salg og et større volum. Det er hyppigere budrunder og omsetningstiden er på vei ned forteller avdelingsleder Petter Hauge hos EiendomsMegler 1 Majorstuen.

– Markedet fremdeles er litt prissensitivt, så riktig prising og strategi er fremdeles viktig for å få en rask og god salgsprosess, forteller han.

Stavanger: 27 dager

Markedet er i veldig god fart i Stavanger og omegn. Både mindre leiligheter og familieboliger er det stor kamp om. Lite tilbud og stor etterspørsel driver markedet oppover, forteller avdelingsleder Fredrik Simonsen hos EiendomsMegler 1 Mariero.


Det tar noe lenger tid i høyere prisklasser som forventet med høy rente og dyrtid, men også her er markedet godt fungerende. - Fremdeles er det slik at objekter av god standard som selger best og mange er villig til å strekke seg langt for gode og energieffektive boliger, sier Simonsen.

Trondheim: 46 dager

Vi har et velfungerende marked. - Det selges fortsatt bra med boliger, selv om det er litt færre enn i fjor, forteller Kent Einar Nergård hos EiendomsMegler 1 Trondheim.


Økte renter og kostnader rammer svært ulikt. Enkelte må la boligdrømmen stå på vent, mens andre husholdninger kjøper bolig på akkurat lik måte som for to siden. Det fører til en todeling av etterspørselssiden. Tilsvarende finnes det både gode og dårlige objekter for salg - og noen er priset for høyt mens andre er priset riktig - og da ser vi en deling av markedet der kjøpesterke kjøpere flokker seg rundt de gode objektene, mens de mindre gode blir liggende usolgt.

Familieboligene i midtsjiktet er fortsatt veldig populære fordi etterspørselen er stor. Det er bygd få slike boliger de siste 10-20 årene. Leiligheter går jevnt over litt tregere enn tidligere.

Tromsø: 105 dager

Sammenligner vi antall solgte boliger i 2022 mot 2023, har vi en nedgang i antall solgte boliger på ca. 8 %. Det ble lagt ut et høyt antall boliger høsten 2023 og det resulterte et høyt tilbud av boliger i markedet. Tilbudet ble større enn etterspørselen, og det påvirker omløpshastigheten.


- Det selges nå boliger som har ligget ute i markedet en stund og det er et sunnhetstegn. Det viser at det ikke bare nyhetene som omsettes, men at vi klarer å tilpasse prisene på boligene som har ligget ute en stund, sier avdelingsleder/ eiendomsmegler Katharina Kråkstad i EiendomsMegler 1 i Tromsø.

Snitt for de største byene, april 2024

calendar_month
Oslo

27 dager

calendar_month
Stavanger m/ omegn

27 dager

calendar_month
Bergen

29 dager

calendar_month
Trondheim

46 dager

calendar_month
Tromsø

105 dager

Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi og FINN.no

7 tips for boligsalg i dagens marked

Her er eiendomsmeglernes råd når du skal selge bolig i dagens boligmarked:

 

  1. Ta kontakt med en erfaren eiendomsmegler som kjenner nærområdet godt. Han eller hun har større forutsetninger for å sette riktig pris og har større tilgang til interessenter som har sett på lignende boliger i nærområdet. Det gir deg muligheten for flere budgivere. I dagens marked er det ekstra viktig å bruke litt tid på å finne riktig megler. Her får du tips til hvordan velge eiendomsmegler.

  2. Kjøpe eller selge bolig først: Vurder om du skal kjøpe eller selge først. Her får du tips om du bør kjøpe eller selge først.

  3. Gjør boligen attraktiv: Sørg for at boligen fremstår så attraktiv som mulig. I dette markedet er kjøperne blitt mer kresne, og er opptatt av at boligen skal være innflyttingsklar. Økte priser på materialer har gjort at flere er skeptiske til store oppussingsprosjekter.

  4. Riktig prising: En realistisk pris på boligen er helt avgjørende i dagens marked. En overpriset bolig kan skremme bort potensielle kjøpere, og du risikerer å få færre på visning.

  5. Riktig markedsføring: I dagens marked er det ekstra viktig at boligen blir lagt merke til. En dyktig eiendomsmegler skal sørge for at boligen din blir optimalt markedsført i riktige kanaler.

  6. Vær fleksibel: Gjør det enkelt for mulige kjøpere å se boligen. Vær forberedt på å være fleksibel med tidspunkt for visninger.

  7. Vær tålmodig: Det er et avventende marked, og kjøperne bruker lengre tid på å lete etter bolig. Det betyr at du må ha is i magen, og være forberedt på at det kan ta litt tid.Antall dager i gjennomsnitt i april

Det tar i gjennomsnitt 54 dager å selge en bolig i dagens marked. Tabellen viser snitt tall i de forskjellige byene og områdene i Norge.

Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi og FINN.no

Antall dager i gjennomsnitt år for år

Grafene viser snitt tall per måned år for år i Norge. Disse viser unntaksårene med nullrente og pandemi hvor det var høy aktivitet i markedet. 2023 er sammenlignbart med normalårene 2018 og 2019.

Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi og FINN.no