Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge

Boligprisfallet fortsetter i November

Boligprisene sank med 2,2 % i oktober. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,9%.

Visningsskilt fra EiendomsMegler 1 står på asfaltert fortau, peker mot inngangen til et murbygg. Bilde.

Nøkkeltall for november

calendar_month
Gjennomsnittlig omsetningshastighet

34 dager

arrow_downward
Nominell prisendring fra sist måned

- 2,2%

arrow_downward
Prisendring korrigert for sesongvariasjoner

- 0,9%

arrow_upward
Prisutvikling hittil i år

+ 2,4%

in_home_mode
Antall boliger solgt i oktober 2022

7 321

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg dem på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken. Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no. Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.
https://eiendomnorge.no/boligprisstatistikk/