Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge

Kraftig fall i boligprisene i oktober

Boligprisene sank med 1,9 % i oktober. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,8%.

Visningsskilt fra EiendomsMegler 1 står på asfaltert fortau, peker mot inngangen til et murbygg. Bilde.

Nøkkeltall for oktober

Gjennomsnittlig omsetningshastighet

29 dager

Nominell prisendring fra sist måned

- 1,9%

Prisendring korrigert for sesongvariasjoner

- 0,8%

Prisutvikling hittil i år

+ 4,7%

Antall boliger solgt i oktober 2022

7 973

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg dem på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken. Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no. Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.
https://eiendomnorge.no/boligprisstatistikk/